62304. παράπτωμα

a false step, a transgression, trespass
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2130.1

Editions by Text Group (49)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 1 0.8
Epistle to the Romans 9 11.8
Second Corinthians 1 2.1
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 3 11.6
Letter to the Colossians 2 11.8
Polybius.
Histories* 1 0.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Paedagogus 3 0.5
Stromata Books 7-8 1 0.3
Quis dives salvetur 2 2.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 4 4.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 3 13.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 6 0.4
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 24 1.3
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 6 2.3
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 4 1.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 4 1.4
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 38 7.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 20 1.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 19 4.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7