6084. ἄναρχος

without head
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus1680.1

Editions by Text Group (53)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Homer
Iliad* 2 0.2
Philo Judaeus
De Aeternitate Mundi 2 2.2
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De totius morbi temporibus 1 2.8
Plato
Republic* 1 0.1
Aeschylus
Eumenides* 1 2.0
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 4 0.4
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Stromata Books 7-8 1 0.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 3 3.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 29) 5 10.1
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 2 3.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 5 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 2 0.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 27 0.6
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 3 0.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 8 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 33 2.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7

Passages (1 of 93)

remove

Theophilus, Ad Autolycum

urn:cts:greekLit:tlg1725.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4 word list | read 1