60814. παλινδρομέω

to run back again
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1180.1

Editions by Text Group (57)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
Ars Medica 1 0.6
De temperamentis 1 0.4
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 3 0.9
De usu partium corporis humani I-XI 10 0.5
De usu pulsuum 1 2.2
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De sanitate tuenda 1 0.1
De symptomatum causis 1 0.3
De differentiis febrium 1 0.5
De locis affectis 6 0.9
De pulsibus ad tirones 1 1.7
De differentiis pulsuum 1 0.2
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
In Hippocratis Prognosticum 4 0.9
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Hippocrates
Prognosticon 3 5.6
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
Epidemiarum 2 0.5
Prorrheticon I 1 1.0
Coa praesagia 2 1.7
De dentitione 1 29.4
De corde 2 19.9
De natura ossium 2 6.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
De oratione 2 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 9 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (3 of 100)

remove

Hippocrates, Prognosticon

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
18 word list | read 1
23 word list | read 1
24 word list | read 1