60152. οὕτως

so, in this manner
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2,02114.9
corpus61,91428.9

Editions by Text Group (820)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 8 12.5
De spiritu 12 33.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 50 21.5
Hegemonius
Acta Archelai 14 58.6
Euripides
Heracles 4 4.6
Bacchae* 2 2.4
Heracles* 4 4.6
Plutarch
Theseus 12 15.5
unknown 8 8.8
unknown 3 25.4
unknown 30 31.0
unknown 18 23.6
Comparison of Lycurgus and Numa 5 30.7
Solon 21 23.4
Publicola 15 25.5
Comparison of Solon and Publicola 2 20.3
unknown 11 13.3
unknown 20 18.0
Fabius Maximus 10 12.8
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
Alcibiades 23 21.8
unknown 17 17.7
unknown 1 9.1
unknown 22 23.6
unknown 20 20.0
unknown 2 40.2
unknown 15 15.5
unknown 43 21.2
Pericles* 19 18.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 901 36.5
Deipnosophistae 928 37.1
Isocrates
Against Euthynus 3 25.3
Against Callimachus 14 37.0
Against Lochites 7 58.6
On the team of horses 9 29.3
Trapeziticus 14 39.3
Aegineticus 14 45.2
To Demonicus 15 48.6
Against the Sophists 5 35.5
Busiris 12 40.8
Plataicus 11 32.2
To Nicocles 7 21.7
Nicocles or the Cyprians 8 19.9
Evagoras 19 39.1
Archidamus 23 35.2
On the Peace 25 29.7
Areopagiticus 17 35.0
Antidosis 84 44.7
To Philip 27 28.8
Panathenaicus 49 29.0
Ad Dionysium 4 71.4
Ad filios Jasonis 3 32.8
Ad Archidamum 5 43.3
Ad reges Mytilenaeos 3 43.2
Ad Timotheum 4 48.3
Ad Philippum 3 22.8
Ad Antipatrum 1 11.7
Ad Philippum 1 22.5
Helen* 13 33.1
Panegyricus* 50 43.8
Sophocles
Trachiniae 13 16.2
Electra 8 8.2
Philoctetes 17 17.3
Tracking Satyrs 3 12.8
Ajax* 4 4.6
Antigone* 12 14.8
Oedipus at Colonus* 8 6.8
Oedipus Tyrannus* 8 7.7
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Hymn 16 To Asclepius 1 588.2
Hymn 21 To Apollo* 1 476.2
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7
Hymn 18 to Hermes* 1 526.3
unknown
unknown 8 36.3
unknown 8 30.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 72 15.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 9 6.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 84 26.3
De Cherubim 10 13.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 21 22.4
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 14 12.5
De Posteritate Caini 19 17.6
De Gigantibus 6 18.4
Quod Deus Sit Immutabilis 11 12.2
De Agricultura 11 12.4
De Plantatione 14 15.7
De Ebrietate 10 8.8
De Sobrietate 6 17.4
De Confusione Linguarum 11 11.1
De Migratione Abrahami 20 16.3
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 20 12.9
De Congressu Eruditionis Gratia 14 16.0
De Fuga Et Inventione 13 12.1
De Mutatione Nominum 16 12.4
De Somniis (Lib. I-Ii) 39 15.4
De Abrahamo 9 6.8
De Josepho 15 11.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 26 8.4
De Decalogo 7 8.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 46 8.1
De Virtutibus 12 10.0
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 7 7.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 16 21.3
De Vita Contemplativa 3 6.6
De Aeternitate Mundi 11 12.2
In Flaccum 9 10.2
Legatio Ad Gaium 18 10.4
Aristophanes
Lysistrata 10 11.3
Ecclesiazusae 9 10.7
Birds* 21 17.8
Clouds* 10 9.4
Frogs* 9 9.0
Antiphon
On the murder of Herodes 9 13.1
New Testament
Gospel according to Matthew 32 16.4
Mark 10 8.3
Gospel of Luke 21 10.1
Acts 27 13.9
Epistle to the Romans 17 22.3
1 Corinthians 31 42.7
Second Corinthians 7 14.6
Epistle to the Galatians 5 20.7
Ephesians 4 15.5
Letter to the Philippians 2 11.4
Letter to the Colossians 1 5.9
First Letter to the Thessalonians 5 31.5
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
Second Timothy 1 7.6
Letter to the Hebrews 9 17.3
James 7 38.1
First Epistle of Peter 2 11.3
Second Epistle of Peter 3 25.8
First John 1 4.3
Revelation 7 6.7
Gospel according to John* 14 8.3
Xenophon
Hellenica 151 21.3
Memorabilia 130 33.4
Economics 65 33.4
Symposium 42 40.5
Apology 6 27.1
Cyropaedia 423 49.4
Hiero 25 39.0
Constitution of the Lacedaimonians 30 56.6
Ways and Means 17 41.3
On the Cavalry Commander 21 33.9
On the Art of Horsemanship 48 63.9
On Hunting 17 17.5
Agesilaus* 19 24.1
Anabasis* 105 17.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 7 13.9
Adhortatio ad artes addiscendas 9 17.9
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 8 56.7
De sectis ad eos qui introducuntur 32 51.0
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 52 43.1
Ars Medica 42 26.1
De elementis ex Hippocrate 48 34.6
De temperamentis 131 47.3
De naturalibus facultatibus 136 41.1
De anatomicis administrationibus 182 23.3
De ossibus ad tirones 13 18.7
De venarum arteriarumque dissectione 18 23.9
De nervorum dissectione 6 16.7
De instrumento odoratus 17 41.1
De uteri dissectione 7 21.3
De usu partium corporis humani I-XI 703 36.2
De motu musculorum 49 33.2
De victu attenuante 23 36.4
De victu attenuante 22 34.9
De utilitate respirationis 19 31.3
De semine 49 23.4
De foetuum formatione 20 25.6
An in arteriis sanguis contineatur 30 63.3
De optima corporis nostri constitutione 11 61.5
De bono habitu 6 71.4
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 23 26.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 45 53.6
De atra bile 18 28.3
De usu pulsuum 24 53.4
De placitis Hippocratis et Platonis 357 36.9
De parvae pilae exercitio 15 87.5
De parvae pilae exercitio 16 91.9
De venereis 1 26.8
De sanitate tuenda 240 35.9
De rebus boni malique suci 26 26.3
De ptisana 4 18.1
De dignotione ex insomniis 3 59.9
De morborum differentiis 24 35.5
De causis morborum 28 46.6
De symptomatum differentiis 31 46.6
De symptomatum causis 115 39.5
De differentiis febrium 70 33.8
De morborum temporibus 23 42.8
De totius morbi temporibus 10 27.5
De typis 3 19.8
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 26 46.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 26 28.3
De comate secundum Hippocratem 28 84.9
De marcore 23 39.5
De tumoribus praeter naturam 18 43.3
De inaequali intemperie 13 41.5
De difficultate respirationis 152 47.4
De locis affectis 215 31.1
De pulsibus ad tirones 14 23.9
De differentiis pulsuum 188 43.3
De dignoscendis pulsibus 126 39.9
De causis pulsuum 131 41.1
De praesagitione ex pulsibus 82 22.8
Synopsis librorum suorum de pulsibus 45 29.0
De crisibus 127 37.0
De diebus decretoriis 116 42.6
De methodo medendi 548 34.8
Ad Glauconem de methodo medendi 68 30.2
De venae sectione adversus Erasistratum 31 51.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 31 33.9
De curandi ratione per venae sectionem 23 22.8
De purgantium medicamentorum facultate 14 46.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 9 45.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 2 14.5
Pro puero epileptico consilium 15 45.8
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 431 33.0
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 400 31.4
De compositione medicamentorum per genera 315 33.2
De antidotis 71 29.2
De theriaca ad Pisonem 86 67.7
Institutio logica 38 42.7
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 8 30.2
De praenotione ad Epigenem 21 19.0
De substantia facultatum naturalium fragmentum 5 35.8
In Hippocratis De natura hominis 79 31.9
In Hippocratis De victu acutorum 274 40.3
In Hippocratis Epidemiarum I 564 35.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 367 37.9
Adversus Lycum 38 49.5
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 29 38.5
In Hippocratis De articulis 270 43.1
In Hippocratis De fracturis 182 43.1
In Hippocratis De officina medici 167 40.0
De musculorum dissectione ad tirones 19 12.9
De consuetudinibus 22 54.5
De experientia medica 4 38.5
De causis respirationis 2 29.4
De optima doctrina 8 42.9
De temperamentis 130 46.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 20 31.2
De plenitudine 40 35.7
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 2 29.9
In Hippocratis Prognosticum 148 34.0
Plato
Phaedo 106 45.1
Cratylus 94 47.3
Theaetetus 122 49.7
Sophist 66 37.5
Statesman 49 26.5
Parmenides 102 60.7
Philebus 63 32.3
Phaedrus 55 30.3
Alcibiades 1 35 30.7
Alcibiades 2 21 46.1
Hipparchus 7 28.6
Lovers 16 61.7
Theages 11 29.0
Charmides 33 36.7
Laches 26 31.2
Lysis 36 48.1
Definitiones 1 5.5
Apology* 33 38.1
Crito* 17 36.9
Euthyphro* 29 51.7
Republic* 390 40.7
Symposium* 68 36.2
Lucian of Samosata
Cataplus 4 10.0
Juppiter confutatus 5 21.6
Juppiter tragoedus 17 25.8
Gallus 21 37.1
Prometheus 10 41.6
Prometheus 10 41.0
Icaromenippus 5 9.5
Timon 24 39.9
Charon sive contemplantes 7 16.1
Vitarum auctio 6 16.5
Revivescentes sive piscator 6 9.1
Bis accusatus sive tribunalia 12 20.2
De sacrificiis 8 43.9
De sacrificiis 8 43.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 5 12.9
Somnium sive vita Luciani 3 16.5
De parasito sive artem esse parasiticam 22 32.8
Philopseudes sive incredulus 20 32.2
Dearum judicium 7 33.3
De mercede conductis potentium familiaribus 13 18.1
De morte Peregrini 9 20.8
Fugitivi 6 18.6
Toxaris vel amicitia 31 32.3
De saltatione 13 18.5
Lexiphanes 3 11.5
De astrologia 3 15.5
Pseudologista 11 27.6
Deorum concilium 3 16.1
Tyrannicida 4 13.7
Abdicatus 18 37.0
Dialogi Marini 11 26.4
Arrian
Anabasis 94 11.8
Indica 27 19.9
Cynegeticus 17 27.8
Periplus Ponti Euxini 2 4.7
Tactica 24 26.3
Acies Contra Alanos 2 16.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 44 10.1
Aeschylus
Suppliant Maidens 3 6.3
Suppliant Maidens 3 5.5
Persians 1 1.8
Prometheus Bound 3 5.2
Prometheus Bound 3 4.9
Seven Against Thebes 7 14.0
Agamemnon 10 12.6
Agamemnon 10 11.4
Libation Bearers 7 13.3
Eumenides* 4 7.8
Persians* 1 2.0
Aristotle
Analytica priora 234 37.5
Analytica priora 231 36.2
De anima 75 34.8
De anima 76 34.2
Res Publica Atheniensium 10 6.4
Res Publica Atheniensium 2 20.1
Categoriae 13 12.1
De divinatione per somnum 9 75.1
Historia animalium 119 13.0
De insomniis 10 40.6
De interpretatione 23 35.2
De iuventute et senectute, De vita et morte 3 15.6
De longitudine et brevitate vitae 6 33.2
Magna Moralia 82 33.0
De memoria et reminiscentia 11 41.9
Meteorologica 103 30.4
De partibus animalium 72 19.0
Physica 193 32.5
Ars Poetica 25 23.3
De respiratione 4 6.6
De sophisticis elenchis 30 20.5
De sensu et sensibilibus 29 36.2
De somno et vigilia 3 10.0
Topica 102 22.3
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 14 54.2
Physica (textus alter) 2 8.3
Ars Poetica* 25 23.3
Aristoxenus
Harmonics 32 22.0
Agathemerus
Geographiae informatio 5 27.9
Theophrastus
Characters 10 14.4
Aesop
Fabulae 177 41.3
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 97 37.2
Problemata arithmetica 7 50.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 206 11.6
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 70 19.1
Pausanias
Description of Greece 277 12.3
Old Testament
Genesis 34 10.6
Exodus 35 14.4
Leviticus 11 5.8
Numbers 36 14.8
Deuteronomium 21 9.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 16 11.6
Judices (Cod. Alexandrinus) 20 12.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 17 8.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 28 16.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 32 16.2
unknown 69 35.0
Isaias 92 23.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 16 8.7
pseudo-Galen
De fasciis 40 51.7
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 37 34.2
Introductio seu medicus 20 11.0
De remediis parabilibus 40 13.0
De theriaca ad Pamphilianum 8 40.2
De optima secta ad Thrasybulum 54 30.1
Lysias
Funeral Oration 9 21.0
Against Simon: Defense 13 56.3
On A Wound By Premeditation 2 19.3
For Callias 1 39.2
Against Andocides 2 7.1
On the Olive Stump 13 60.3
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 2 17.4
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 1 8 49.2
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 10 19.2
Against Eratosthenes 10 19.2
Against Alcibiades 1 14 53.7
Against Alcibiades 2 1 15.5
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 4 32.9
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 4 27.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 8 24.1
For Polystratus 1 4.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 4 28.6
Against The Corn-Dealers 5 41.1
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 2 12.7
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 9 43.1
On the Scrutiny of Evandros 3 20.1
Against Epicrates and his Fellow-envoys 3 37.0
Against Ergocles 6 62.0
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 5 24.7
Against Philon, On his Scrutiny 1 5.1
Against Diogeiton 5 27.9
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 10 19.2
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 17 66.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 137 25.9
Adversus Mathematicos 354 31.9
Apollodorus
Library 15 5.4
Epitome 7 8.6
Appianus of Alexandria
Samnite History 5 14.0
Gallic History 1 4.8
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 17 10.3
Hannibalic War 13 12.9
Punic Wars 44 16.6
Macedonian Affairs 6 15.7
Illyrian Wars 4 8.1
Syrian Wars 17 11.8
Civil Wars 158 13.0
Mithridatic Wars 18 7.2
Artemidorus
Onirocriticon 131 20.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 27 7.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 22 9.5
Paedagogus 88 15.5
Stromata Books 7-8 76 26.3
Eclogae propheticae 30 59.5
Quis dives salvetur 16 17.0
Excerpta ex Theodoto 19 25.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 18 6.3
De Fasciis 2 10.4
Antisthenes
Odysseus 1 10.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 7 28.0
Encomium of Helen* 5 35.8
Alcidamas
Peri Sophiston 1 4.5
Odysseus 4 10.2
Dio Chrysostom
Orationes 548 29.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 25 21.6
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 220 29.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 69 11.2
Excerpta Polyaeni 24 14.8
Hippocrates
De prisca medicina 18 31.6
De aere, aquis, locis 23 29.9
Prognosticon 17 31.5
De diaeta in morbis acutis 16 24.8
De diaeta acutorum (spurium) 11 19.6
Epidemiarum 33 7.9
De capitis vulneribus 14 27.0
De fracturis 50 42.5
De articulis 91 40.6
Vectiarius 10 19.2
Aphorismi 5 6.7
Lex 2 57.8
De humoribus 15 65.4
Prorrheticon I 15 15.3
Coa praesagia 8 6.9
De arte 5 18.2
De natura hominis 10 25.2
De salubri diaeta 8 55.3
De flatibus 4 13.9
De liquidorum usu 3 20.8
De morbis I 108 30.7
De genitura 17 85.3
De natura pueri 28 37.8
De affectionibus 15 20.0
De locis in homine 21 25.1
De morbo sacro 25 51.0
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 3 18.6
De diaeta 23 11.6
De affectionibus interioribus 87 54.3
De natura muliebri 10 8.7
De octimestri partu 3 38.3
De muliebribus 78 16.3
De superfoetatione 7 21.3
De exsectione foetus 3 64.0
De dentitione 1 29.4
De glandulis 8 44.9
De carnibus 5 14.5
De visu 1 12.9
De natura ossium 3 9.4
De medico 4 25.6
De habitu decenti 1 6.9
De crisibus 3 14.9
Epistulae, Decretum, Orationes 15 13.1
De officina medici 3 13.1
De ulceribus 6 17.0
Praeceptiones 1 7.4
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 36 18.3
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 27 15.5
Justin Martyr
Apology 52 35.7
Apologia secunda 3 9.1
Apologia secunda 3 9.1
Dialogue with Trypho 162 30.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 4 15.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 194 25.7
unknown
unknown 69 11.1
unknown 24 14.8
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 28 16.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,547 43.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 680 41.9
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 887 46.4
In Librum De Sensu Commentarium 277 52.1
Problems and Solutions 13 34.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 359 47.5
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 325 37.5
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 2 12.3
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 17 14.7
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 17 14.8
De Resurrectione 7 7.8
De Resurrectione 7 7.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 25 36.2
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 4 18.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 7 25.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 31 31.4
Epistula II ad Corinthios 7 22.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 9 40.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 133 33.8
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 80 28.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 4 21.7
Ad Magnesios (epist. 2) 2 18.5
Ad Trallianos (epist. 3) 3 30.5
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 2 17.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 73 34.1
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 10 15.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 5 18.4
Oracula Sibyllina
Oracula 5 1.9
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 28 12.0
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 15 21.1
The Testament of Abraham Recension B 5 15.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 86 22.6
Theophilus
Ad Autolycum 74 34.1
Ad Autolycum 75 34.7
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 37 31.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 19 18.8
Euclid
Elements 1,041 63.2
Data 117 59.1
Data (demonstrationes alterae) 18 42.5
Plotinus
Enneades 911 40.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 99 33.3
In Aristotelis Physica Paraphrasis 389 45.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 211 37.0
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 60 39.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 294 39.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 507 21.8
Historia Ecclesiastica 145 14.7
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 10 12.9
Demonstratio Evangelica 198 12.4
De Ecclesiastica Theologia 53 32.9
De Theophania (Fragmenta) 8 9.7
Onomasticon 24 19.1
Vita Constantini 57 15.0
Oration of Constantine 5 4.4
De Laudibus Constantini 29 15.0
Historia Ecclesiastica 147 14.8
Epiphanius
Ancoratus 94 23.5
Panarion (Adversus Haereses) 463 24.2
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 18 11.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 11 52.7
De Theologia (Orat. 28) 23 31.1
De Filio (Orat. 29) 17 34.4
De Filio (Orat. 30) 17 33.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 23 36.9
Iamblichus
Protrepticus 72 26.2
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 78 23.6
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 68 13.9
Zetemata codicis Vaticani 17 16.7
Isagoge Sive Quinque Voces 17 28.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 101 40.9
Marcellus
Fragmenta 50 43.3
Origen
Contra Celsum 449 26.9
Commentarii In Evangelium Joannis 406 25.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 69 29.7
Exhortatio ad martyrium 47 37.6
De oratione 107 37.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 70 27.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 23 28.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 19 18.0
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 12 32.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 6 28.5
Homiliae In Lucam 42 24.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 33 23.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 84 26.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 57 25.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 264 28.9
Epistula ad Africanum 15 31.8
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 2 26.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 13 28.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 95 8.5
Eunapius
Vitae Sophistarum 3 38.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 39 12.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 244 34.2
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 246 35.4
Libanius
Epistulae 1-1544 282 22.7
Oratio 1 48 21.1
Oratio 3 5 25.5
Oratio 4 10 41.9
Oratio 5 6 21.4
Oratio 6 2 18.9
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 5 22.5
Oratio 11 69 44.3
Oratio 26 6 21.1
Oratio 27 8 21.6
Oratio 28 5 22.7
Oratio 29 6 19.6
Oratio 30 16 30.7
Oratio 31 17 44.7
Oratio 32 7 27.7
Oratio 33 9 22.6
Oratio 34 10 39.4
Oratio 35 4 15.2
Oratio 36 4 27.7
Oratio 38 9 44.4
Oratio 39 1 5.0
Oratio 40 14 56.0
Oratio 41 4 22.2
Oratio 42 7 14.6
Oratio 43 2 9.4
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 8 24.7
Oratio 46 10 25.1
Oratio 47 6 17.4
Oratio 48 7 19.4
Oratio 49 7 22.9
Oratio 50 9 30.2
Oratio 51 5 17.4
Oratio 52 13 28.0
Oratio 53 6 22.1
Oratio 54 8 13.2
Oratio 55 6 20.3
Oratio 56 6 26.6
Oratio 57 12 28.3
Oratio 59 50 37.3
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 3 18.9
Oratio 62 16 29.4
Oratio 63 11 31.7
Oratio 64 26 24.2
Declamatio 1 32 21.0
Declamatio 2 5 16.7
Declamatio 3 10 39.9
Declamatio 4 20 27.5
Declamatio 5 18 22.8
Declamatio 6 17 30.2
Declamatio 7 4 20.4
Declamatio 8 6 23.5
Declamatio 9 8 19.9
Declamatio 10 8 21.1
Declamatio 11 4 14.1
Declamatio 12 4 9.5
Declamatio 13 24 42.7
Declamatio 14 9 28.9
Declamatio 16 14 20.6
Declamatio 17 18 27.2
Declamatio 18 4 15.5
Declamatio 19 10 27.7
Declamatio 20 4 14.5
Declamatio 21 12 38.5
Declamatio 22 6 18.1
Declamatio 23 17 20.7
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 25 8 21.7
Declamatio 26 11 29.2
Declamatio 27 7 34.3
Declamatio 28 8 46.7
Declamatio 29 2 8.5
Declamatio 30 13 24.8
Declamatio 31 5 11.7
Declamatio 32 21 47.9
Declamatio 33 12 29.8
Declamatio 34 48 39.6
Declamatio 35 5 16.9
Declamatio 37 2 6.6
Declamatio 38 11 28.9
Declamatio 39 12 35.0
Declamatio 40 21 29.6
Declamatio 41 15 37.3
Declamatio 42 16 34.3
Declamatio 44 9 15.3
Declamatio 46 12 34.8
Declamatio 47 13 29.3
Declamatio 48 6 11.3
Declamatio 49 29 43.4
Declamatio 50 8 21.2
Declamatio 51 8 74.1
Characteres Epistolici [Sp.] 4 17.1
Oratio 2 8 20.3
Oratio 37 4 22.2
Oratio 58 6 19.0
Declamatio 15 20 37.1
Declamatio 36 5 13.0
Declamatio 43 19 31.0
Declamatio 45 8 32.9
unknown
unknown 5 35.8
unknown 7 28.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 199 18.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 4 2.2
Anna Comnena
Alexias 355 25.4
Alexias 354 25.1
Alexias 354 25.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 139 27.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 99 19.6
unknown 2 16.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 46 16.1
De Libero Arbitrio 44 57.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 7 43.4
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 2 16.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 73 30.4
Narrationes de Syntipa 52 44.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 848 24.8
Annals of Rome 197 21.2
Argumenta 17 7.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 35 31.6
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,015 36.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 587 33.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,796 40.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 360 25.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 184 26.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 774 46.2
unknown 627 43.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 627 43.7
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 181 33.5
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 414 37.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 934 37.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,281 40.5
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 371 38.0
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 99 28.2
In Aristotelis Categorias Commentarius 83 28.1
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 237 24.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 67 19.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 227 29.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 778 41.5
Olympiodorus
Prolegomena 173 27.8
In Aristotelis Meteora Commentaria 359 31.7
Elias
In Porphyrii Isagogen 134 37.6
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 224 38.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 218 28.0
Agathias Scholasticus
Historiae 229 39.3
Epigrammata 4 6.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 100 27.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 295 41.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 914 36.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 296 28.3
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 236 44.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 279 42.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 111 36.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 111 36.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 279 42.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 332 19.6
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 7 25.6
Zosimus
Historia Nova 59 9.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 145 21.5
Historia Ecclesiastica 140 21.4
Historia Religiosa 119 26.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 727 24.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 258 32.0
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 139 25.9
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 52 40.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 114 22.3
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 219 28.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 5 15.5
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 7 20.0
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 457 37.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 152 30.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 418 38.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 134 38.7
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 138 48.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 162 40.4
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 89 45.3
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 51 35.2
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 53 52.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 22 24.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 55 37.5
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 22 26.7
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 10 43.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 575 36.3
unknown 50 45.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 36 30.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 27 50.7
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 29.3
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 4 42.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 18.1
Commentarius In Apocalypsin 219 25.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 18 7.6