60149. οὗτος

this; that
logeion_003
 countfreq. per 10K
core16,526121.9
corpus285,233133.0

Editions by Text Group (863)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 84 131.5
De spiritu 65 182.1
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 353 151.5
Hegemonius
Acta Archelai 43 180.1
Euripides
Heracles 15 17.2
Bacchae* 28 33.7
Heracles* 15 17.2
Plutarch
Theseus 77 99.7
unknown 86 94.9
unknown 12 101.6
unknown 82 84.8
unknown 64 84.0
Comparison of Lycurgus and Numa 7 43.0
Solon 78 86.9
Publicola 63 107.3
Comparison of Solon and Publicola 5 50.8
unknown 65 78.6
unknown 110 98.9
Fabius Maximus 83 105.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 3 39.8
Alcibiades 79 74.9
unknown 71 74.0
unknown 7 63.5
unknown 62 66.4
unknown 77 77.1
unknown 2 40.2
unknown 70 72.4
unknown 178 87.9
Pericles* 84 80.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2,848 115.4
Deipnosophistae 2,876 114.9
Isocrates
Against Euthynus 23 193.8
Against Callimachus 74 195.5
Against Lochites 17 142.4
On the team of horses 34 110.6
Trapeziticus 92 258.1
Aegineticus 66 213.2
To Demonicus 25 81.0
Against the Sophists 31 219.9
Busiris 41 139.5
Plataicus 60 175.6
To Nicocles 39 120.8
Nicocles or the Cyprians 71 176.9
Evagoras 81 166.8
Archidamus 93 142.2
On the Peace 132 156.7
Areopagiticus 72 148.3
Antidosis 362 192.5
To Philip 160 170.4
Panathenaicus 253 149.5
Ad Dionysium 8 142.9
Ad filios Jasonis 20 218.8
Ad Archidamum 10 86.6
Ad reges Mytilenaeos 8 115.1
Ad Timotheum 13 157.0
Ad Philippum 9 68.3
Ad Alexandrum 5 175.4
Ad Antipatrum 11 128.4
Ad Philippum 11 247.2
Helen* 57 145.0
Panegyricus* 153 134.0
Sophocles
Trachiniae 64 79.8
Electra 97 99.7
Philoctetes 121 123.0
Tracking Satyrs 21 89.4
Ajax* 69 79.3
Antigone* 87 107.5
Oedipus at Colonus* 88 75.2
Oedipus Tyrannus* 108 104.5
Homeric Hymns
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 2 to Demeter* 3 8.1
unknown
unknown 54 244.8
unknown 75 286.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 251 52.9
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 72 54.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 342 107.0
De Cherubim 44 58.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 82 87.4
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 91 80.9
De Posteritate Caini 93 85.9
De Gigantibus 28 86.0
Quod Deus Sit Immutabilis 96 106.6
De Agricultura 89 100.0
De Plantatione 70 78.3
De Ebrietate 102 89.9
De Sobrietate 36 104.3
De Confusione Linguarum 91 91.5
De Migratione Abrahami 113 92.0
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 114 73.4
De Congressu Eruditionis Gratia 71 81.2
De Fuga Et Inventione 88 82.1
De Mutatione Nominum 110 85.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 196 77.6
De Abrahamo 93 69.9
De Josepho 79 62.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 157 50.5
De Decalogo 44 52.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 364 64.4
De Virtutibus 73 60.6
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 73 81.6
Quod Omnis Probus Liber Sit 33 44.0
De Vita Contemplativa 37 81.7
De Aeternitate Mundi 43 47.6
In Flaccum 52 58.9
Legatio Ad Gaium 103 59.5
Aristophanes
Lysistrata 152 172.5
Ecclesiazusae 149 176.7
Birds* 187 158.6
Clouds* 230 216.6
Frogs* 182 181.4
Antiphon
On the murder of Herodes 190 276.6
New Testament
Gospel according to Matthew 147 75.3
Mark 1 9.8
Mark 79 65.7
Gospel of Luke 229 109.9
Acts 236 121.6
Epistle to the Romans 52 68.3
1 Corinthians 67 92.4
Second Corinthians 43 89.7
Epistle to the Galatians 12 49.8
Ephesians 18 69.6
Letter to the Philippians 15 85.7
Letter to the Colossians 8 47.4
First Letter to the Thessalonians 10 63.1
Second Letter to the Thessalonians 4 43.6
First Timothy 18 106.1
Second Timothy 11 83.3
Epistle of Paul to Titus 5 72.6
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 43 82.4
James 8 43.5
First Epistle of Peter 11 62.1
Second Epistle of Peter 22 189.3
First John 39 168.0
Second Epistle of John 5 199.2
Third Letter of John 4 171.7
Letter of Jude 9 188.3
Revelation 51 48.7
Gospel according to John* 240 142.2
Xenophon
Hellenica 1,022 144.3
Memorabilia 640 164.6
Economics 365 187.3
Symposium 160 154.3
Apology 29 131.2
Cyropaedia 1,649 192.6
Hiero 133 207.6
Constitution of the Lacedaimonians 90 169.8
Ways and Means 76 184.6
On the Cavalry Commander 92 148.4
On the Art of Horsemanship 101 134.4
On Hunting 113 116.6
Agesilaus* 100 126.7
Anabasis* 1,041 169.8
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 69 136.7
Adhortatio ad artes addiscendas 68 134.9
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 16 113.3
De sectis ad eos qui introducuntur 85 135.5
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 127 105.3
Ars Medica 163 101.2
De elementis ex Hippocrate 215 155.1
De temperamentis 329 118.8
De naturalibus facultatibus 399 120.6
De anatomicis administrationibus 1,137 145.3
De ossibus ad tirones 94 135.2
De venarum arteriarumque dissectione 108 143.5
De nervorum dissectione 70 194.7
De instrumento odoratus 60 145.1
De uteri dissectione 61 185.8
De usu partium corporis humani I-XI 2,691 138.4
De motu musculorum 219 148.2
De victu attenuante 108 170.7
De victu attenuante 107 169.6
De utilitate respirationis 79 130.2
De semine 298 142.1
De foetuum formatione 105 134.2
An in arteriis sanguis contineatur 50 105.6
De optima corporis nostri constitutione 21 117.3
De bono habitu 11 131.0
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 113 131.2
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 113 134.7
De atra bile 78 122.8
De usu pulsuum 58 129.0
De placitis Hippocratis et Platonis 1,252 129.5
De parvae pilae exercitio 22 128.3
De parvae pilae exercitio 27 155.1
De venereis 5 134.0
De venereis 7 177.2
De sanitate tuenda 746 111.5
De rebus boni malique suci 135 136.5
De ptisana 26 117.6
De dignotione ex insomniis 6 119.8
De morborum differentiis 88 130.0
De causis morborum 68 113.1
De symptomatum differentiis 92 138.3
De symptomatum causis 325 111.6
De differentiis febrium 213 102.9
De morborum temporibus 78 145.0
De totius morbi temporibus 57 156.8
De typis 14 92.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 85 153.1
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 130 141.6
De comate secundum Hippocratem 35 106.2
De marcore 79 135.7
De tumoribus praeter naturam 47 113.0
De inaequali intemperie 45 143.6
De difficultate respirationis 467 145.6
De locis affectis 848 122.5
De pulsibus ad tirones 68 115.9
De differentiis pulsuum 623 143.4
De dignoscendis pulsibus 391 123.9
De causis pulsuum 458 143.8
De praesagitione ex pulsibus 398 110.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 172 110.8
De crisibus 493 143.6
De diebus decretoriis 390 143.1
De methodo medendi 1,980 125.9
Ad Glauconem de methodo medendi 291 129.2
De venae sectione adversus Erasistratum 78 130.1
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 140 153.1
De curandi ratione per venae sectionem 140 138.9
De purgantium medicamentorum facultate 38 126.5
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 21 104.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 18 130.2
Pro puero epileptico consilium 45 137.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1,663 127.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,364 107.1
De compositione medicamentorum per genera 1,238 130.7
De antidotis 272 112.0
De theriaca ad Pisonem 142 111.8
Institutio logica 66 74.2
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 63 237.6
De praenotione ad Epigenem 139 125.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 18 128.8
In Hippocratis De natura hominis 374 150.9
In Hippocratis De victu acutorum 987 145.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2,321 146.9
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,366 140.9
Adversus Lycum 108 140.8
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 119 158.0
In Hippocratis De articulis 970 155.0
In Hippocratis De fracturis 568 134.5
In Hippocratis De officina medici 540 129.4
De musculorum dissectione ad tirones 213 145.1
De consuetudinibus 44 109.0
De experientia medica 10 96.2
De causis respirationis 10 147.1
De optima doctrina 27 144.8
De temperamentis 338 120.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 78 121.6
De plenitudine 143 127.5
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 5 74.9
In Hippocratis Prognosticum 644 148.0
Plato
Phaedo 449 191.0
Cratylus 421 211.6
Theaetetus 360 146.8
Sophist 328 186.6
Statesman 383 207.0
Parmenides 173 102.9
Philebus 469 240.7
Phaedrus 262 144.5
Alcibiades 1 192 168.2
Alcibiades 2 82 180.1
Hipparchus 44 179.7
Lovers 55 211.9
Theages 119 313.7
Charmides 141 156.8
Laches 176 211.2
Lysis 101 134.9
Apology* 229 264.2
Crito* 96 208.4
Euthyphro* 99 176.7
Republic* 1,477 154.2
Symposium* 336 178.8
Lucian of Samosata
Cataplus 74 184.7
Juppiter confutatus 38 164.2
Juppiter tragoedus 110 166.7
Gallus 78 137.7
Prometheus 55 229.1
Prometheus 56 229.8
Icaromenippus 63 120.0
Timon 100 166.4
Charon sive contemplantes 64 147.0
Vitarum auctio 68 187.2
Revivescentes sive piscator 111 168.3
Bis accusatus sive tribunalia 95 160.3
De sacrificiis 22 120.7
De sacrificiis 22 120.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 62 159.6
Somnium sive vita Luciani 24 131.9
De parasito sive artem esse parasiticam 130 193.5
Philopseudes sive incredulus 76 122.2
Dearum judicium 43 204.8
De mercede conductis potentium familiaribus 95 132.5
De morte Peregrini 66 152.4
Fugitivi 47 145.6
Toxaris vel amicitia 138 143.6
De saltatione 106 150.6
Lexiphanes 34 129.9
Eunuchus 33 245.2
De astrologia 26 134.6
Pseudologista 60 150.6
Deorum concilium 27 144.8
Tyrannicida 53 181.0
Abdicatus 95 195.4
Dialogi Marini 55 132.0
Arrian
Anabasis 1,117 139.8
Indica 239 175.9
Cynegeticus 78 127.4
Periplus Ponti Euxini 60 140.8
Tactica 132 144.8
Acies Contra Alanos 24 196.7
Apollonius, Dyscolus
De constructione 332 76.0
Aeschylus
Suppliant Maidens 15 31.6
Suppliant Maidens 24 44.3
Persians 19 33.5
Prometheus Bound 30 51.9
Prometheus Bound 43 70.4
Seven Against Thebes 13 26.1
Agamemnon 31 38.9
Agamemnon 35 40.0
Libation Bearers 17 32.3
Eumenides* 29 56.8
Persians* 12 23.6
Aristotle
Analytica priora 728 116.6
Analytica priora 766 120.2
De anima 345 160.3
De anima 373 167.8
Res Publica Atheniensium 247 159.2
Res Publica Atheniensium 15 150.5
Categoriae 111 103.2
De divinatione per somnum 20 166.8
Historia animalium 1,285 140.9
De insomniis 36 146.3
De interpretatione 96 146.8
De iuventute et senectute, De vita et morte 46 238.5
De longitudine et brevitate vitae 24 132.9
Magna Moralia 509 205.1
De memoria et reminiscentia 44 167.6
Meteorologica 598 176.5
De partibus animalium 704 185.5
Physica 837 141.1
Ars Poetica 158 147.0
De respiratione 99 163.0
De sophisticis elenchis 240 164.4
De sensu et sensibilibus 131 163.8
De somno et vigilia 57 189.9
Topica 417 91.1
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 38 147.2
Physica (textus alter) 39 162.4
Ars Poetica* 158 147.0
Aristoxenus
Harmonics 241 165.5
Agathemerus
Geographiae informatio 2 11.2
Theophrastus
Characters 57 82.3
Aesop
Fabulae 507 118.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 322 123.3
Problemata arithmetica 19 136.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1,028 58.0
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 269 73.5
Pausanias
Description of Greece 2,779 123.7
Old Testament
Genesis 311 97.1
Exodus 167 68.9
Leviticus 128 67.1
Numbers 235 96.8
Deuteronomium 242 106.7
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 139 100.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 85 55.0
Ruth 12 58.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 140 71.4
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 105 61.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 150 75.8
unknown 84 42.6
Isaias 270 68.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 120 65.4
pseudo-Galen
De fasciis 64 82.7
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 90 83.3
Introductio seu medicus 184 101.3
De remediis parabilibus 173 56.1
De theriaca ad Pamphilianum 16 80.4
De optima secta ad Thrasybulum 207 115.6
Lysias
Funeral Oration 33 77.0
Against Simon: Defense 76 328.9
On A Wound By Premeditation 47 453.7
For Callias 6 235.3
Against Andocides 78 278.2
On the Olive Stump 44 204.0
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 32 279.0
For The Soldier 7 72.9
Against Theomnestus 1 34 209.2
Against Theomnestus 2 10 168.4
Against Eratosthenes 92 176.3
Against Eratosthenes 92 176.3
Against Alcibiades 1 44 168.9
Against Alcibiades 2 11 170.3
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 22 181.2
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 13 205.4
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 16 111.3
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 41 123.7
For Polystratus 36 175.1
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 21 150.1
Against The Corn-Dealers 37 304.3
Against Pancleon 29 346.9
Against Pancleon 29 346.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 37 234.6
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 35 167.8
On the Scrutiny of Evandros 47 314.8
Against Epicrates and his Fellow-envoys 26 320.6
Against Ergocles 21 216.9
Against Philocrates 19 271.0
Against Nicomachus 51 252.1
Against Philon, On his Scrutiny 48 243.3
Against Diogeiton 39 218.0
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 11 184.9
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 142 272.5
Olympic Oration 6 138.2
On the Murder of Eratosthenes* 53 206.1
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 667 126.1
Adversus Mathematicos 1,523 137.2
Apollodorus
Library 417 149.9
Epitome 85 104.5
Appianus of Alexandria
Kings 3 38.0
Italy 10 87.9
Samnite History 24 67.1
Gallic History 12 57.2
Sicily and the Other Islands 3 30.7
Wars in Spain 68 41.2
Hannibalic War 47 46.7
Punic Wars 127 47.9
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 29 76.0
Illyrian Wars 23 46.3
Syrian Wars 61 42.5
Civil Wars 461 37.8
Mithridatic Wars 74 29.6
Artemidorus
Onirocriticon 586 89.9
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 343 96.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 251 108.8
Paedagogus 600 105.7
Stromata Books 7-8 285 98.7
Eclogae propheticae 29 57.5
Quis dives salvetur 133 141.3
Excerpta ex Theodoto 74 97.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 254 88.7
De Fasciis 5 26.0
Vita Hippocratis 4 80.6
Antisthenes
Ajax 8 151.8
Odysseus 6 64.5
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 41 163.9
Encomium of Helen* 5 35.8
Alcidamas
Peri Sophiston 18 81.7
Odysseus 54 137.6
Dio Chrysostom
Orationes 2,498 134.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 108 93.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 897 122.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 473 76.5
Excerpta Polyaeni 135 83.1
Hippocrates
De prisca medicina 140 246.0
De aere, aquis, locis 117 152.0
Prognosticon 81 149.9
De diaeta in morbis acutis 101 156.7
De diaeta acutorum (spurium) 56 99.8
Epidemiarum 472 113.4
De capitis vulneribus 67 129.1
De fracturis 187 158.9
De articulis 374 166.8
Vectiarius 73 140.1
Aphorismi 97 130.2
Iusiurandum 3 117.6
Lex 3 86.7
De humoribus 33 143.9
Prorrheticon I 259 263.6
Coa praesagia 174 149.9
De arte 57 207.7
De natura hominis 69 174.2
De salubri diaeta 26 179.8
De flatibus 60 208.2
De liquidorum usu 28 194.0
De morbis I 546 155.4
De genitura 28 140.4
De natura pueri 96 129.8
De affectionibus 132 175.9
De locis in homine 130 155.5
De morbo sacro 97 197.7
De haemorrhoidibus 8 84.7
De fistulis 20 124.2
De diaeta 251 126.8
De affectionibus interioribus 299 186.7
De natura muliebri 93 80.8
De octimestri partu 12 153.1
De muliebribus 602 125.9
De virginum morbis 7 156.6
De superfoetatione 45 136.7
De exsectione foetus 2 42.6
De anatomia 2 89.3
De dentitione 1 29.4
De glandulis 20 112.3
De carnibus 69 200.7
De corde 17 169.0
De alimento 21 154.4
De visu 9 116.4
De natura ossium 39 121.7
De medico 31 198.5
De habitu decenti 28 193.8
De crisibus 37 183.6
De diebus criticis 24 186.6
Epistulae, Decretum, Orationes 123 107.2
De officina medici 19 83.3
De ulceribus 29 82.1
Praeceptiones 15 111.4
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 229 116.5
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 4 194.2
Iatrica 199 114.0
Anonymus Londinensis Fragmenta 2 95.7
Justin Martyr
Apology 180 123.5
Apologia secunda 39 118.5
Apologia secunda 39 118.5
Dialogue with Trypho 745 139.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 36 135.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 789 104.6
unknown
unknown 473 76.3
unknown 135 83.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 68 40.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 6,452 179.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2,461 151.5
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2,656 138.9
In Librum De Sensu Commentarium 929 174.9
Problems and Solutions 47 123.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1,349 178.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1,500 172.9
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 31 190.7
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 115 99.7
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 115 99.8
De Resurrectione 182 202.4
De Resurrectione 183 202.0
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 23 22.7
De Sphaera Quae Movetur 4 9.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 77 111.4
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 9 42.6
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 20 72.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 71 72.0
Epistula II ad Corinthios 47 151.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 21 94.7
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 12 172.7
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 333 84.6
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 5 146.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 551 196.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 9 48.9
Ad Magnesios (epist. 2) 9 83.3
Ad Trallianos (epist. 3) 8 81.4
Ad Romanos (epist. 4) 10 96.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 7 67.5
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 7 59.8
Ad Polycarpum (epist. 7) 4 51.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 342 159.9
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 72 114.0
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 29 106.9
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 4 11.2
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 149 56.3
Fragmenta 3 48.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 262 112.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 75 105.4
The Testament of Abraham Recension B 40 120.6
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 397 104.5
Theophilus
Ad Autolycum 242 111.6
Ad Autolycum 247 114.3
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 200 168.6
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 5 168.4
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 2 132.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 96 95.0
Euclid
Elements 82 5.0
Data 1 0.5
Plotinus
Enneades 3,143 139.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 386 129.8
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1,324 153.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 918 160.8
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 231 152.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1,148 152.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3,334 143.5
Historia Ecclesiastica 1,490 151.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 123 158.7
Demonstratio Evangelica 1,841 115.1
De Ecclesiastica Theologia 196 121.9
De Theophania (Fragmenta) 105 127.8
Onomasticon 126 100.1
Vita Constantini 512 134.4
Oration of Constantine 104 91.5
De Laudibus Constantini 252 130.2
Historia Ecclesiastica 1,496 150.9
Epiphanius
Ancoratus 327 81.6
Panarion (Adversus Haereses) 2,684 140.3
Anacephalaeosis [Sp.] 45 150.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 61 39.4
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 40 191.5
De Theologia (Orat. 28) 136 183.7
De Filio (Orat. 29) 90 182.0
De Filio (Orat. 30) 89 176.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 88 141.3
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 486 176.9
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 396 119.9
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 480 98.1
Zetemata codicis Vaticani 54 53.0
Isagoge Sive Quinque Voces 34 56.9
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 346 140.2
Marcellus
Fragmenta 190 164.6
Origen
Contra Celsum 1,966 117.9
Commentarii In Evangelium Joannis 1,875 116.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 291 125.4
Exhortatio ad martyrium 126 100.8
De oratione 280 97.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 287 112.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 71 86.5
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 116 109.8
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 2 118.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 41 109.6
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 25 118.7
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 195 114.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 161 116.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 398 126.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 271 120.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 977 106.8
Epistula ad Africanum 66 139.8
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 11 145.9
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 35 76.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1,682 149.6
Eunapius
Vitae Sophistarum 11 139.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 382 123.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,200 168.2
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,209 173.9
Libanius
Epistulae 1-1544 1,890 151.9
Oratio 1 331 145.8
Oratio 3 41 208.8
Oratio 4 48 201.2
Oratio 5 42 149.5
Oratio 6 16 151.4
Oratio 7 5 95.6
Oratio 8 23 312.5
Oratio 9 15 164.5
Oratio 10 62 279.5
Oratio 11 185 118.7
Oratio 26 80 280.8
Oratio 27 78 210.8
Oratio 28 68 309.0
Oratio 29 55 179.3
Oratio 30 112 214.9
Oratio 31 62 163.0
Oratio 32 54 213.5
Oratio 33 98 246.2
Oratio 34 41 161.4
Oratio 35 54 204.5
Oratio 36 30 207.6
Oratio 38 51 251.4
Oratio 39 60 297.6
Oratio 40 45 179.9
Oratio 41 54 300.2
Oratio 42 94 195.7
Oratio 43 35 164.2
Oratio 44 6 143.2
Oratio 45 80 247.4
Oratio 46 90 226.2
Oratio 47 71 205.5
Oratio 48 83 230.2
Oratio 49 65 212.8
Oratio 50 107 359.1
Oratio 51 77 268.2
Oratio 52 98 210.8
Oratio 53 58 214.0
Oratio 54 114 188.0
Oratio 55 43 145.8
Oratio 56 44 195.0
Oratio 57 106 249.6
Oratio 59 134 99.9
Oratio 60 7 85.0
Oratio 61 15 94.5
Oratio 62 97 178.3
Oratio 63 50 144.2
Oratio 64 174 162.1
Declamatio 1 278 182.7
Declamatio 2 46 153.9
Declamatio 3 43 171.4
Declamatio 4 107 147.4
Declamatio 5 97 122.9
Declamatio 6 101 179.7
Declamatio 7 51 260.1
Declamatio 8 57 223.0
Declamatio 9 99 246.6
Declamatio 10 92 243.1
Declamatio 11 57 200.6
Declamatio 12 34 81.0
Declamatio 13 135 239.9
Declamatio 14 57 183.1
Declamatio 16 84 123.5
Declamatio 17 107 162.0
Declamatio 18 52 201.0
Declamatio 19 64 177.1
Declamatio 20 52 189.0
Declamatio 21 57 183.1
Declamatio 22 59 177.5
Declamatio 23 109 132.5
Declamatio 24 27 110.9
Declamatio 25 44 119.2
Declamatio 26 50 132.6
Declamatio 27 41 201.2
Declamatio 28 16 93.4
Declamatio 29 28 118.5
Declamatio 30 58 110.5
Declamatio 31 76 177.4
Declamatio 32 66 150.7
Declamatio 33 59 146.7
Declamatio 34 198 163.2
Declamatio 35 48 162.2
Declamatio 37 35 115.7
Declamatio 38 103 270.9
Declamatio 39 78 227.4
Declamatio 40 124 174.7
Declamatio 41 114 283.3
Declamatio 42 74 158.6
Declamatio 44 93 158.5
Declamatio 46 69 200.3
Declamatio 47 91 205.0
Declamatio 48 83 156.3
Declamatio 49 146 218.6
Declamatio 50 77 204.5
Declamatio 51 15 138.9
Characteres Epistolici [Sp.] 18 76.8
Oratio 2 71 180.6
Oratio 37 40 222.2
Oratio 58 69 218.6
Declamatio 15 95 176.3
Declamatio 36 62 160.7
Declamatio 43 131 213.5
Declamatio 45 31 127.6
unknown
unknown 5 35.8
unknown 41 163.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1,234 112.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 84 45.5
Anna Comnena
Alexias 2,601 186.0
Alexias 2,592 183.7
Alexias 2,592 183.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 623 121.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 551 109.3
unknown 29 235.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 322 112.9
De Libero Arbitrio 127 165.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 31 161.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 32 198.5
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 18 145.6
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 386 160.8
Narrationes de Syntipa 203 172.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4,362 127.7
Annals of Rome 1,081 116.2
Argumenta 119 50.7
Chronologia 3 40.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 209 188.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4,383 158.9
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,447 140.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6,309 140.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,509 107.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,025 149.6
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2,446 145.9
unknown 2,343 162.4
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2,343 163.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 989 183.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,633 146.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4,231 171.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4,677 147.7
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1,474 150.8
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 503 143.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 466 157.8
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1,640 167.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 399 114.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,227 158.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2,563 136.8
Olympiodorus
Prolegomena 1,146 183.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,852 163.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 417 117.0
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 706 119.8
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1,123 144.1
Agathias Scholasticus
Historiae 618 106.1
Epigrammata 22 37.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 386 106.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1,080 150.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3,916 154.4