60026. οὐράνη

chamber-pot
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus5010.2

Editions by Text Group (84)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to Matthew 29 14.8
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 1 0.5
Ephesians 1 3.9
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Letter to the Hebrews 1 1.9
Old Testament
Isaias 1 0.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 7 3.0
Paedagogus 10 1.8
Quis dives salvetur 4 4.3
Justin Martyr
Apology 4 2.7
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Dialogue with Trypho 10 1.9
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 3 1.4
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 21 1.3
De Ecclesiastica Theologia 9 5.6
Epiphanius
Ancoratus 9 2.2
Panarion (Adversus Haereses) 33 1.7
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 6 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 12 0.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 4 1.7
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 2 0.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 3 2.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 5 1.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 2 4.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 26 11.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 52 5.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 5 0.5
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 6 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 13 4.6
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 6 1.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 15 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 32 4.0
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 8 1.5
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 9 7.0
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 14 2.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 2 6.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 9 0.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 4 4.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 24 1.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 9.4
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3

Passages (2 of 372)

remove

Theophilus, Ad Autolycum

urn:cts:greekLit:tlg1725.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4 word list | read 1
1.6 word list | read 1