60011. οὖν

so, then, therefore
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,17323.4
corpus74,70234.8

Editions by Text Group (824)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 17 26.6
De spiritu 13 36.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 42 18.0
Hegemonius
Acta Archelai 8 33.5
Euripides
Heracles 10 11.5
Bacchae* 13 15.6
Heracles* 10 11.5
Plutarch
Theseus 33 42.7
unknown 53 58.5
unknown 1 8.5
unknown 26 26.9
unknown 24 31.5
Comparison of Lycurgus and Numa 5 30.7
Solon 23 25.6
Publicola 19 32.4
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
unknown 26 31.5
unknown 34 30.6
Fabius Maximus 20 25.5
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
Alcibiades 40 37.9
unknown 37 38.6
unknown 3 27.2
unknown 28 30.0
unknown 24 24.0
unknown 1 20.1
unknown 32 33.1
unknown 77 38.0
Pericles* 44 42.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 551 22.3
Deipnosophistae 553 22.1
Isocrates
Against Euthynus 7 59.0
Against Callimachus 10 26.4
Against Lochites 4 33.5
On the team of horses 7 22.8
Trapeziticus 14 39.3
Aegineticus 6 19.4
To Demonicus 5 16.2
Against the Sophists 2 14.2
Busiris 12 40.8
Plataicus 9 26.3
To Nicocles 7 21.7
Nicocles or the Cyprians 12 29.9
Evagoras 12 24.7
Archidamus 21 32.1
On the Peace 22 26.1
Areopagiticus 13 26.8
Antidosis 66 35.1
To Philip 29 30.9
Panathenaicus 49 29.0
Ad Dionysium 3 53.6
Ad filios Jasonis 6 65.6
Ad Archidamum 4 34.6
Ad reges Mytilenaeos 2 28.8
Ad Timotheum 2 24.2
Ad Alexandrum 2 70.2
Ad Antipatrum 2 23.3
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 10 25.4
Panegyricus* 20 17.5
Sophocles
Trachiniae 12 15.0
Electra 20 20.6
Philoctetes 16 16.3
Tracking Satyrs 5 21.3
Ajax* 14 16.1
Antigone* 15 18.5
Oedipus at Colonus* 15 12.8
Oedipus Tyrannus* 24 23.2
Homeric Hymns
Hymn 4 to Hermes 3 31.7
Hymn 2 to Demeter* 2 5.4
unknown
unknown 8 36.3
unknown 6 22.9
Herodian
Ab excessu divi Marci 130 27.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 26 19.6
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 176 55.1
De Cherubim 29 38.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 52 55.4
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 56 49.8
De Posteritate Caini 51 47.1
De Gigantibus 17 52.2
Quod Deus Sit Immutabilis 41 45.5
De Agricultura 41 46.1
De Plantatione 42 47.0
De Ebrietate 35 30.8
De Sobrietate 12 34.8
De Confusione Linguarum 28 28.2
De Migratione Abrahami 39 31.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 65 41.9
De Congressu Eruditionis Gratia 43 49.2
De Fuga Et Inventione 58 54.1
De Mutatione Nominum 53 41.2
De Somniis (Lib. I-Ii) 97 38.4
De Abrahamo 51 38.3
De Josepho 28 22.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 71 22.8
De Decalogo 28 33.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 129 22.8
De Virtutibus 24 19.9
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 20 22.4
Quod Omnis Probus Liber Sit 24 32.0
De Vita Contemplativa 7 15.4
De Aeternitate Mundi 21 23.2
In Flaccum 13 14.7
Legatio Ad Gaium 42 24.3
Aristophanes
Lysistrata 23 26.1
Ecclesiazusae 26 30.8
Birds* 26 22.1
Clouds* 29 27.3
Frogs* 26 25.9
Antiphon
On the murder of Herodes 25 36.4
New Testament
Gospel according to Matthew 55 28.2
Mark 5 4.2
Gospel of Luke 32 15.4
Acts 62 31.9
Epistle to the Romans 47 61.7
1 Corinthians 19 26.2
Second Corinthians 10 20.9
Epistle to the Galatians 6 24.9
Ephesians 7 27.0
Letter to the Philippians 6 34.3
Letter to the Colossians 5 29.6
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 4 23.6
Second Timothy 3 22.7
Epistle to Philemon 1 28.0
Letter to the Hebrews 12 23.0
James 5 27.2
First Epistle of Peter 6 33.9
Second Epistle of Peter 1 8.6
Third Letter of John 1 42.9
Revelation 6 5.7
Gospel according to John* 198 117.3
Xenophon
Hellenica 171 24.2
Memorabilia 189 48.6
Economics 66 33.9
Symposium 49 47.3
Apology 2 9.0
Cyropaedia 258 30.1
Hiero 21 32.8
Constitution of the Lacedaimonians 15 28.3
Ways and Means 7 17.0
On the Cavalry Commander 12 19.4
On the Art of Horsemanship 12 16.0
On Hunting 42 43.3
Agesilaus* 17 21.5
Anabasis* 183 29.8
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 24 47.5
Adhortatio ad artes addiscendas 23 45.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 6 42.5
De sectis ad eos qui introducuntur 28 44.6
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 61 50.6
Ars Medica 79 49.1
De elementis ex Hippocrate 78 56.3
De temperamentis 148 53.4
De naturalibus facultatibus 180 54.4
De anatomicis administrationibus 419 53.6
De ossibus ad tirones 17 24.5
De venarum arteriarumque dissectione 15 19.9
De nervorum dissectione 11 30.6
De instrumento odoratus 29 70.1
De uteri dissectione 9 27.4
De usu partium corporis humani I-XI 917 47.2
De motu musculorum 108 73.1
De victu attenuante 23 36.4
De victu attenuante 18 28.5
De utilitate respirationis 36 59.3
De semine 112 53.4
De foetuum formatione 32 40.9
An in arteriis sanguis contineatur 25 52.8
De optima corporis nostri constitutione 9 50.3
De bono habitu 3 35.7
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 39 45.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 64 76.3
De atra bile 37 58.2
De usu pulsuum 24 53.4
De placitis Hippocratis et Platonis 430 44.5
De parvae pilae exercitio 5 29.2
De parvae pilae exercitio 4 23.0
De venereis 2 53.6
De venereis 3 75.9
De sanitate tuenda 320 47.8
De rebus boni malique suci 48 48.5
De ptisana 6 27.1
De morborum differentiis 27 39.9
De causis morborum 33 54.9
De symptomatum differentiis 33 49.6
De symptomatum causis 157 53.9
De differentiis febrium 89 43.0
De morborum temporibus 27 50.2
De totius morbi temporibus 14 38.5
De typis 5 33.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 36 64.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 49 53.4
De comate secundum Hippocratem 11 33.4
De marcore 34 58.4
De tumoribus praeter naturam 24 57.7
De inaequali intemperie 9 28.7
De difficultate respirationis 164 51.1
De locis affectis 356 51.4
De pulsibus ad tirones 29 49.4
De differentiis pulsuum 176 40.5
De dignoscendis pulsibus 184 58.3
De causis pulsuum 166 52.1
De praesagitione ex pulsibus 168 46.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 101 65.1
De crisibus 190 55.3
De diebus decretoriis 143 52.5
De methodo medendi 939 59.7
Ad Glauconem de methodo medendi 117 51.9
De venae sectione adversus Erasistratum 30 50.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 51 55.8
De curandi ratione per venae sectionem 53 52.6
De purgantium medicamentorum facultate 8 26.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 8 40.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 8 57.8
Pro puero epileptico consilium 6 18.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 520 39.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 372 29.2
De compositione medicamentorum per genera 356 37.6
De antidotis 75 30.9
De theriaca ad Pisonem 16 12.6
Institutio logica 41 46.1
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 8 30.2
De praenotione ad Epigenem 85 76.8
De substantia facultatum naturalium fragmentum 4 28.6
In Hippocratis De natura hominis 126 50.8
In Hippocratis De victu acutorum 391 57.5
In Hippocratis Epidemiarum I 841 53.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 520 53.6
Adversus Lycum 44 57.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 32 42.5
In Hippocratis De articulis 345 55.1
In Hippocratis De fracturis 233 55.2
In Hippocratis De officina medici 233 55.8
De musculorum dissectione ad tirones 42 28.6
De consuetudinibus 16 39.6
De experientia medica 10 96.2
De causis respirationis 3 44.1
De optima doctrina 8 42.9
De temperamentis 159 56.5
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 33 51.4
De plenitudine 56 49.9
In Hippocratis Prognosticum 243 55.8
Plato
Phaedo 130 55.3
Cratylus 159 79.9
Theaetetus 167 68.1
Sophist 123 70.0
Statesman 106 57.3
Parmenides 134 79.7
Philebus 141 72.4
Phaedrus 110 60.7
Alcibiades 1 93 81.5
Alcibiades 2 40 87.8
Hipparchus 22 89.9
Lovers 26 100.2
Theages 31 81.7
Charmides 66 73.4
Laches 70 84.0
Lysis 49 65.4
Apology* 63 72.7
Crito* 16 34.7
Euthyphro* 30 53.5
Republic* 578 60.3
Symposium* 139 74.0
Lucian of Samosata
Cataplus 15 37.4
Juppiter confutatus 7 30.3
Juppiter tragoedus 28 42.4
Gallus 14 24.7
Prometheus 8 33.3
Prometheus 8 32.8
Icaromenippus 12 22.8
Timon 15 25.0
Charon sive contemplantes 25 57.4
Vitarum auctio 10 27.5
Revivescentes sive piscator 22 33.4
Bis accusatus sive tribunalia 10 16.9
De sacrificiis 3 16.5
De sacrificiis 3 16.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 7 18.0
Somnium sive vita Luciani 9 49.5
De parasito sive artem esse parasiticam 20 29.8
Philopseudes sive incredulus 22 35.4
Dearum judicium 11 52.4
De mercede conductis potentium familiaribus 46 64.2
De morte Peregrini 19 43.9
Fugitivi 7 21.7
Toxaris vel amicitia 28 29.1
De saltatione 12 17.1
Lexiphanes 9 34.4
Eunuchus 5 37.1
De astrologia 4 20.7
Pseudologista 4 10.0
Deorum concilium 5 26.8
Tyrannicida 10 34.2
Abdicatus 20 41.1
Dialogi Marini 20 48.0
Arrian
Anabasis 73 9.1
Indica 22 16.2
Cynegeticus 1 1.6
Periplus Ponti Euxini 4 9.4
Tactica 12 13.2
Acies Contra Alanos 1 8.2
Apollonius, Dyscolus
De constructione 292 66.9
Aeschylus
Suppliant Maidens 9 18.9
Suppliant Maidens 10 18.5
Persians 3 5.3
Prometheus Bound 7 12.1
Prometheus Bound 7 11.5
Seven Against Thebes 6 12.0
Agamemnon 18 22.6
Agamemnon 19 21.7
Libation Bearers 14 26.6
Eumenides* 10 19.6
Persians* 3 5.9
Aristotle
Analytica priora 380 60.8
Analytica priora 381 59.8
De anima 92 42.7
De anima 94 42.3
Res Publica Atheniensium 50 32.2
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 32 29.8
De divinatione per somnum 7 58.4
Historia animalium 379 41.6
De insomniis 7 28.4
De interpretatione 32 48.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 5 25.9
De longitudine et brevitate vitae 5 27.7
Magna Moralia 180 72.5
De memoria et reminiscentia 22 83.8
Meteorologica 204 60.2
De partibus animalium 147 38.7
Physica 275 46.4
Ars Poetica 55 51.2
De respiratione 37 60.9
De sophisticis elenchis 76 52.1
De sensu et sensibilibus 43 53.8
De somno et vigilia 16 53.3
Topica 195 42.6
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 12 46.5
Physica (textus alter) 21 87.5
Ars Poetica* 55 51.2
Aristoxenus
Harmonics 87 59.7
Agathemerus
Geographiae informatio 2 11.2
Theophrastus
Characters 5 7.2
Aesop
Fabulae 76 17.7
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 52 19.9
Problemata arithmetica 5 35.9
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 253 14.3
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 51 13.9
Pausanias
Description of Greece 326 14.5
Old Testament
Genesis 44 13.7
Exodus 27 11.1
Leviticus 3 1.6
Numbers 6 2.5
Deuteronomium 6 2.6
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 6 4.3
Judices (Cod. Alexandrinus) 5 3.2
Ruth 1 4.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 3 1.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 3 1.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 10 5.1
unknown 6 3.0
Isaias 10 2.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 4 2.2
pseudo-Galen
De fasciis 7 9.0
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 45 41.6
Introductio seu medicus 71 39.1
De remediis parabilibus 24 7.8
De theriaca ad Pamphilianum 3 15.1
De optima secta ad Thrasybulum 141 78.7
Lysias
Funeral Oration 8 18.7
Against Simon: Defense 6 26.0
On A Wound By Premeditation 3 29.0
For Callias 1 39.2
Against Andocides 15 53.5
On the Olive Stump 1 4.6
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 7 61.0
For The Soldier 11 114.6
Against Theomnestus 1 8 49.2
Against Theomnestus 2 5 84.2
Against Eratosthenes 12 23.0
Against Eratosthenes 12 23.0
Against Alcibiades 1 6 23.0
Against Alcibiades 2 2 31.0
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 1 8.2
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 8 126.4
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 4 27.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 24 72.4
For Polystratus 5 24.3
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 5 35.7
Against The Corn-Dealers 5 41.1
Against Pancleon 10 119.6
Against Pancleon 10 119.6
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 4 19.2
On the Scrutiny of Evandros 2 13.4
Against Ergocles 2 20.7
Against Philocrates 4 57.1
Against Nicomachus 2 9.9
Against Philon, On his Scrutiny 7 35.5
Against Diogeiton 6 33.5
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 2 33.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 32 61.4
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 10 38.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 240 45.4
Adversus Mathematicos 320 28.8
Apollodorus
Library 99 35.6
Epitome 18 22.1
Appianus of Alexandria
Italy 4 35.1
Samnite History 7 19.6
Gallic History 2 9.5
Wars in Spain 24 14.6
Hannibalic War 12 11.9
Punic Wars 43 16.2
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 1 2.6
Illyrian Wars 6 12.1
Syrian Wars 7 4.9
Civil Wars 110 9.0
Mithridatic Wars 25 10.0
Artemidorus
Onirocriticon 108 16.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 270 75.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 85 36.8
Paedagogus 180 31.7
Stromata Books 7-8 142 49.2
Eclogae propheticae 20 39.7
Quis dives salvetur 26 27.6
Excerpta ex Theodoto 42 55.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 77 26.9
De Fasciis 4 20.8
Antisthenes
Ajax 3 56.9
Odysseus 3 32.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 21 84.0
Encomium of Helen* 11 78.8
Alcidamas
Peri Sophiston 5 22.7
Odysseus 6 15.3
Dio Chrysostom
Orationes 623 33.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 12 10.4
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 322 43.8
Polyaenus Macedo
Strategemata 24 3.9
Excerpta Polyaeni 13 8.0
Hippocrates
De prisca medicina 12 21.1
De aere, aquis, locis 18 23.4
Prognosticon 12 22.2
De diaeta in morbis acutis 31 48.1
De diaeta acutorum (spurium) 8 14.3
Epidemiarum 31 7.4
De capitis vulneribus 3 5.8
De fracturis 49 41.6
De articulis 118 52.6
Vectiarius 11 21.1
Aphorismi 10 13.4
Iusiurandum 1 39.2
Lex 2 57.8
De humoribus 3 13.1
Prorrheticon I 8 8.1
Coa praesagia 8 6.9
De arte 18 65.6
De natura hominis 17 42.9
De salubri diaeta 3 20.7
De flatibus 31 107.6
De liquidorum usu 1 6.9
De morbis I 49 13.9
De natura pueri 3 4.1
De affectionibus 9 12.0
De locis in homine 2 2.4
De morbo sacro 10 20.4
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 5 31.1
De diaeta 108 54.6
De affectionibus interioribus 36 22.5
De natura muliebri 9 7.8
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 39 8.2
De virginum morbis 3 67.1
De superfoetatione 6 18.2
De exsectione foetus 3 64.0
De carnibus 5 14.5
De corde 2 19.9
De natura ossium 8 25.0
De medico 12 76.8
De habitu decenti 7 48.4
De crisibus 4 19.9
De diebus criticis 8 62.2
Epistulae, Decretum, Orationes 35 30.5
De officina medici 6 26.3
Praeceptiones 10 74.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 91 46.3
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 461 264.2
Anonymus Londinensis Fragmenta 5 239.2
Justin Martyr
Apology 31 21.3
Apologia secunda 10 30.4
Apologia secunda 10 30.4
Dialogue with Trypho 147 27.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 7 26.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 222 29.4
unknown
unknown 24 3.9
unknown 13 8.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 29 17.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 960 26.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 406 25.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 401 21.0
In Librum De Sensu Commentarium 128 24.1
Problems and Solutions 6 15.7
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 278 36.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 185 21.3
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 5 30.8
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 52 45.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 53 46.0
De Resurrectione 13 14.5
De Resurrectione 22 24.3
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 15 14.8
De Sphaera Quae Movetur 5 12.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 54 78.1
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 7 25.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 61 61.9
Epistula II ad Corinthios 38 122.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 6 27.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 43 10.9
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 305 108.9
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 21 114.1
Ad Magnesios (epist. 2) 11 101.8
Ad Trallianos (epist. 3) 12 122.1
Ad Romanos (epist. 4) 3 28.8
Ad Philadelphios (epist. 5) 5 48.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 4 34.2
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 47 22.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 4 6.3
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 13 47.9
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 15 5.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 54 23.2
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 18 25.3
The Testament of Abraham Recension B 6 18.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 76 20.0
Theophilus
Ad Autolycum 123 56.7
Ad Autolycum 123 56.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 56 47.2
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 19 18.8
Euclid
Elements 238 14.4
Data 25 12.6
Data (demonstrationes alterae) 11 26.0
Plotinus
Enneades 1,299 57.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 134 45.1
In Aristotelis Physica Paraphrasis 426 49.3
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 292 51.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 83 54.8
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 327 43.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 715 30.8
Historia Ecclesiastica 210 21.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 22 28.4
Demonstratio Evangelica 434 27.1
De Ecclesiastica Theologia 57 35.4
De Theophania (Fragmenta) 18 21.9
Onomasticon 7 5.6
Vita Constantini 127 33.3
Oration of Constantine 25 22.0
De Laudibus Constantini 26 13.4
Historia Ecclesiastica 260 26.2
Epiphanius
Ancoratus 89 22.2
Panarion (Adversus Haereses) 390 20.4
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 18 11.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 6 28.7
De Theologia (Orat. 28) 12 16.2
De Filio (Orat. 29) 26 52.6
De Filio (Orat. 30) 17 33.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 33 53.0
Iamblichus
Protrepticus 103 37.5
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 283 85.7
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 394 80.5
Zetemata codicis Vaticani 120 117.8
Isagoge Sive Quinque Voces 29 48.5
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 121 49.0
Marcellus
Fragmenta 31 26.9
Origen
Contra Celsum 521 31.3
Commentarii In Evangelium Joannis 438 27.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 58 25.0
Exhortatio ad martyrium 27 21.6
De oratione 59 20.6
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 126 49.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 18 21.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 42 39.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 16 42.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 8 38.0
Homiliae In Lucam 79 46.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 51 36.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 141 44.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 78 34.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 255 27.9
Epistula ad Africanum 7 14.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 13 28.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 120 10.7
Eunapius
Vitae Sophistarum 4 50.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 80 25.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 338 47.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 247 35.5
Libanius
Epistulae 1-1544 591 47.5
Oratio 1 82 36.1
Oratio 3 12 61.1
Oratio 4 6 25.1
Oratio 5 10 35.6
Oratio 6 3 28.4
Oratio 7 2 38.2
Oratio 8 3 40.8
Oratio 9 3 32.9
Oratio 10 7 31.6
Oratio 11 24 15.4
Oratio 26 17 59.7
Oratio 27 16 43.2
Oratio 28 9 40.9
Oratio 29 13 42.4
Oratio 30 18 34.5
Oratio 31 20 52.6
Oratio 32 13 51.4
Oratio 33 15 37.7
Oratio 34 12 47.2
Oratio 35 14 53.0
Oratio 38 9 44.4
Oratio 39 9 44.6
Oratio 40 10 40.0
Oratio 41 6 33.4
Oratio 42 21 43.7
Oratio 43 13 61.0
Oratio 45 12 37.1
Oratio 46 17 42.7
Oratio 47 13 37.6
Oratio 48 13 36.1
Oratio 49 6 19.6
Oratio 50 7 23.5
Oratio 51 8 27.9
Oratio 52 24 51.6
Oratio 53 10 36.9
Oratio 54 26 42.9
Oratio 55 7 23.7
Oratio 56 6 26.6
Oratio 57 12 28.3
Oratio 59 43 32.1
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 2 12.6
Oratio 62 10 18.4
Oratio 63 13 37.5
Oratio 64 39 36.3
Declamatio 1 69 45.4
Declamatio 2 13 43.5
Declamatio 3 18 71.7
Declamatio 4 31 42.7
Declamatio 5 43 54.5
Declamatio 6 16 28.5
Declamatio 7 8 40.8
Declamatio 8 4 15.6
Declamatio 9 18 44.8
Declamatio 10 18 47.6
Declamatio 11 15 52.8
Declamatio 12 8 19.1
Declamatio 13 10 17.8
Declamatio 14 11 35.3
Declamatio 16 27 39.7
Declamatio 17 28 42.4
Declamatio 18 12 46.4
Declamatio 19 15 41.5
Declamatio 20 4 14.5
Declamatio 21 15 48.2
Declamatio 22 17 51.1
Declamatio 23 39 47.4
Declamatio 24 7 28.7
Declamatio 25 10 27.1
Declamatio 26 10 26.5
Declamatio 27 7 34.3
Declamatio 28 10 58.4
Declamatio 29 5 21.2
Declamatio 30 30 57.2
Declamatio 31 18 42.0
Declamatio 32 13 29.7
Declamatio 33 24 59.7
Declamatio 34 28 23.1
Declamatio 35 11 37.2
Declamatio 37 15 49.6
Declamatio 38 20 52.6
Declamatio 39 9 26.2
Declamatio 40 31 43.7
Declamatio 41 22 54.7
Declamatio 42 25 53.6
Declamatio 44 36 61.4
Declamatio 46 23 66.8
Declamatio 47 17 38.3
Declamatio 48 12 22.6
Declamatio 49 25 37.4
Declamatio 50 21 55.8
Declamatio 51 1 9.3
Characteres Epistolici [Sp.] 6 25.6
Oratio 2 22 56.0
Oratio 37 8 44.4
Oratio 58 15 47.5
Declamatio 15 21 39.0
Declamatio 36 17 44.1
Declamatio 43 18 29.3
Declamatio 45 7 28.8
unknown
unknown 11 78.8
unknown 21 84.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 160 14.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 11 6.0
Anna Comnena
Alexias 453 32.4
Alexias 435 30.8
Alexias 435 30.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 144 28.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 153 30.3
unknown 6 48.7
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 70 24.5
De Libero Arbitrio 18 23.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 7 36.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 12 74.4
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 63 26.2
Narrationes de Syntipa 39 33.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,101 32.2
Annals of Rome 252 27.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 11 9.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 970 35.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 669 38.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,667 37.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 581 41.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 342 49.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 794 47.4
unknown 691 47.9
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 691 48.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 299 55.3
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 558 50.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,520 61.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,854 58.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 567 58.0
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 244 69.5
In Aristotelis Categorias Commentarius 132 44.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 374 38.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 117 33.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 271 35.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,156 61.7
Olympiodorus
Prolegomena 283 45.4
In Aristotelis Meteora Commentaria 449 39.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 121 34.0
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 148 25.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 375 48.1
Agathias Scholasticus
Historiae 292 50.1
Epigrammata 2 3.4
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 83 22.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 228 31.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 749 29.5
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 293 28.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 264 49.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 296 44.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 106 35.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 106 35.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 296 44.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 837 49.5
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 1 3.7
Zosimus
Historia Nova 119 19.4
Theodoret
Historia Ecclesiastica 91 13.5
Historia Ecclesiastica 88 13.4
Historia Religiosa 28 6.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 797 26.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 192 23.8
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 173 32.3
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 37 28.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 149 29.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 229 29.4
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 8 24.8
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 7 20.0
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 393 32.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 222 43.9
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 429 39.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 103 29.7
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 111 38.8
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 137 34.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 95 48.3
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 50 34.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 26 25.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 31 33.8
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 54 36.9
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 31 37.6
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 51.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 651 41.1
unknown 36 32.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae)