59931. οὐδέ

and/but not; not even
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,03022.4
corpus43,80020.4

Editions by Text Group (804)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 3 4.7
De spiritu 10 28.0
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 20 8.6
Hegemonius
Acta Archelai 3 12.6
Euripides
Heracles 19 21.8
Bacchae* 18 21.6
Heracles* 19 21.8
Plutarch
Theseus 9 11.7
unknown 16 17.6
unknown 5 42.3
unknown 35 36.2
unknown 21 27.6
Comparison of Lycurgus and Numa 6 36.8
Solon 26 29.0
Publicola 11 18.7
Comparison of Solon and Publicola 3 30.5
unknown 13 15.7
unknown 19 17.1
Fabius Maximus 16 20.4
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 27 25.6
unknown 28 29.2
unknown 6 54.4
unknown 20 21.4
unknown 20 20.0
unknown 6 120.7
unknown 24 24.8
unknown 33 16.3
Pericles* 27 25.8
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 306 12.4
Deipnosophistae 310 12.4
Isocrates
Against Euthynus 8 67.4
Against Callimachus 15 39.6
Against Lochites 4 33.5
On the team of horses 15 48.8
Trapeziticus 5 14.0
Aegineticus 16 51.7
To Demonicus 6 19.4
Against the Sophists 1 7.1
Busiris 10 34.0
Plataicus 15 43.9
To Nicocles 3 9.3
Nicocles or the Cyprians 7 17.4
Evagoras 14 28.8
Archidamus 13 19.9
On the Peace 26 30.9
Areopagiticus 27 55.6
Antidosis 65 34.6
To Philip 18 19.2
Panathenaicus 66 39.0
Ad Dionysium 1 17.9
Ad filios Jasonis 1 10.9
Ad Archidamum 2 17.3
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Ad Alexandrum 3 105.3
Ad Antipatrum 1 11.7
Helen* 7 17.8
Panegyricus* 37 32.4
Sophocles
Trachiniae 29 36.1
Electra 42 43.2
Philoctetes 30 30.5
Tracking Satyrs 6 25.5
Ajax* 17 19.5
Antigone* 22 27.2
Oedipus at Colonus* 46 39.3
Oedipus Tyrannus* 44 42.6
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 4 45.5
Hymn 4 to Hermes 6 63.4
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 20 53.7
unknown
unknown 2 9.1
unknown 9 34.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 48 10.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 8 6.0
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 26 8.1
De Cherubim 7 9.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 17 18.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 23 20.5
De Posteritate Caini 17 15.7
De Gigantibus 8 24.6
Quod Deus Sit Immutabilis 13 14.4
De Agricultura 8 9.0
De Plantatione 16 17.9
De Ebrietate 24 21.1
De Sobrietate 1 2.9
De Confusione Linguarum 19 19.1
De Migratione Abrahami 6 4.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 14 9.0
De Congressu Eruditionis Gratia 8 9.2
De Fuga Et Inventione 10 9.3
De Mutatione Nominum 19 14.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 21 8.3
De Abrahamo 14 10.5
De Josepho 11 8.7
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 34 10.9
De Decalogo 8 9.5
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 52 9.2
De Virtutibus 11 9.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 5 5.6
Quod Omnis Probus Liber Sit 24 32.0
De Vita Contemplativa 4 8.8
De Aeternitate Mundi 16 17.7
In Flaccum 7 7.9
Legatio Ad Gaium 20 11.5
Aristophanes
Lysistrata 22 25.0
Ecclesiazusae 23 27.3
Birds* 21 17.8
Clouds* 45 42.4
Frogs* 22 21.9
Hesiod
Sheild of Heracles 4 53.1
Theogony* 24 31.0
Works and Days* 8 58.8
Antiphon
On the murder of Herodes 23 33.5
New Testament
Gospel according to Matthew 27 13.8
Mark 10 8.3
Gospel of Luke 21 10.1
Acts 12 6.2
Epistle to the Romans 7 9.2
1 Corinthians 10 13.8
Second Corinthians 1 2.1
Epistle to the Galatians 9 37.3
Letter to the Philippians 1 5.7
First Letter to the Thessalonians 3 18.9
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 3 17.7
Letter to the Hebrews 6 11.5
First Epistle of Peter 1 5.6
Second Epistle of Peter 1 8.6
First John 2 8.6
Revelation 10 9.5
Gospel according to John* 16 9.5
Xenophon
Hellenica 76 10.7
Memorabilia 103 26.5
Economics 52 26.7
Symposium 22 21.2
Apology 7 31.7
Cyropaedia 161 18.8
Hiero 17 26.5
Constitution of the Lacedaimonians 14 26.4
Ways and Means 9 21.9
On the Cavalry Commander 5 8.1
On the Art of Horsemanship 7 9.3
On Hunting 12 12.4
Agesilaus* 13 16.5
Anabasis* 90 14.7
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 31 61.4
Adhortatio ad artes addiscendas 32 63.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 4 28.3
De sectis ad eos qui introducuntur 21 33.5
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 25 20.7
Ars Medica 18 11.2
De elementis ex Hippocrate 56 40.4
De temperamentis 72 26.0
De naturalibus facultatibus 106 32.0
De anatomicis administrationibus 114 14.6
De ossibus ad tirones 14 20.1
De venarum arteriarumque dissectione 7 9.3
De nervorum dissectione 5 13.9
De instrumento odoratus 23 55.6
De uteri dissectione 7 21.3
De usu partium corporis humani I-XI 533 27.4
De motu musculorum 54 36.5
De victu attenuante 17 26.9
De victu attenuante 15 23.8
De utilitate respirationis 25 41.2
De semine 60 28.6
De foetuum formatione 27 34.5
An in arteriis sanguis contineatur 9 19.0
De optima corporis nostri constitutione 4 22.3
De bono habitu 1 11.9
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 15 17.4
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 21 25.0
De atra bile 16 25.2
De usu pulsuum 11 24.5
De placitis Hippocratis et Platonis 287 29.7
De parvae pilae exercitio 8 46.6
De parvae pilae exercitio 8 46.0
De venereis 2 53.6
De venereis 2 50.6
De sanitate tuenda 151 22.6
De rebus boni malique suci 33 33.4
De ptisana 5 22.6
De morborum differentiis 8 11.8
De causis morborum 9 15.0
De symptomatum differentiis 11 16.5
De symptomatum causis 64 22.0
De differentiis febrium 55 26.6
De morborum temporibus 8 14.9
De totius morbi temporibus 10 27.5
De typis 1 6.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 3 5.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 32 34.9
De comate secundum Hippocratem 14 42.5
De marcore 15 25.8
De tumoribus praeter naturam 8 19.2
De inaequali intemperie 6 19.2
De difficultate respirationis 100 31.2
De locis affectis 128 18.5
De pulsibus ad tirones 9 15.3
De differentiis pulsuum 139 32.0
De dignoscendis pulsibus 127 40.2
De causis pulsuum 84 26.4
De praesagitione ex pulsibus 71 19.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 26 16.8
De crisibus 100 29.1
De diebus decretoriis 64 23.5
De methodo medendi 397 25.2
Ad Glauconem de methodo medendi 60 26.6
De venae sectione adversus Erasistratum 36 60.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 31 33.9
De curandi ratione per venae sectionem 17 16.9
De purgantium medicamentorum facultate 8 26.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Pro puero epileptico consilium 8 24.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 285 21.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 74 5.8
De compositione medicamentorum per genera 90 9.5
De antidotis 26 10.7
De theriaca ad Pisonem 4 3.1
Institutio logica 7 7.9
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 7 26.4
De praenotione ad Epigenem 10 9.0
De substantia facultatum naturalium fragmentum 6 42.9
In Hippocratis De natura hominis 31 12.5
In Hippocratis De victu acutorum 80 11.8
In Hippocratis Epidemiarum I 294 18.6
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 179 18.5
Adversus Lycum 22 28.7
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 29 38.5
In Hippocratis De articulis 110 17.6
In Hippocratis De fracturis 68 16.1
In Hippocratis De officina medici 43 10.3
De musculorum dissectione ad tirones 12 8.2
De consuetudinibus 4 9.9
De experientia medica 6 57.7
De optima doctrina 10 53.6
De temperamentis 71 25.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 18 28.1
De plenitudine 45 40.1
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 1 15.0
In Hippocratis Prognosticum 54 12.4
Plato
Phaedo 46 19.6
Cratylus 57 28.7
Theaetetus 70 28.5
Sophist 17 9.7
Statesman 27 14.6
Parmenides 123 73.2
Philebus 34 17.4
Phaedrus 37 20.4
Alcibiades 1 47 41.2
Alcibiades 2 24 52.7
Hipparchus 2 8.2
Lovers 8 30.8
Theages 2 5.3
Charmides 25 27.8
Laches 22 26.4
Lysis 25 33.4
Apology* 31 35.8
Crito* 20 43.4
Euthyphro* 13 23.2
Republic* 256 26.7
Symposium* 49 26.1
Lucian of Samosata
Cataplus 9 22.5
Juppiter confutatus 10 43.2
Juppiter tragoedus 12 18.2
Gallus 23 40.6
Prometheus 5 20.8
Prometheus 5 20.5
Icaromenippus 4 7.6
Timon 23 38.3
Charon sive contemplantes 8 18.4
Vitarum auctio 10 27.5
Revivescentes sive piscator 12 18.2
Bis accusatus sive tribunalia 14 23.6
De sacrificiis 5 27.4
De sacrificiis 5 27.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 16 41.2
Somnium sive vita Luciani 8 44.0
De parasito sive artem esse parasiticam 39 58.1
Philopseudes sive incredulus 12 19.3
Dearum judicium 3 14.3
De mercede conductis potentium familiaribus 39 54.4
De morte Peregrini 9 20.8
Fugitivi 11 34.1
Toxaris vel amicitia 25 26.0
De saltatione 9 12.8
Lexiphanes 8 30.6
Eunuchus 3 22.3
De astrologia 22 113.9
Pseudologista 9 22.6
Deorum concilium 6 32.2
Tyrannicida 21 71.7
Abdicatus 37 76.1
Dialogi Marini 14 33.6
Arrian
Anabasis 174 21.8
Indica 32 23.5
Cynegeticus 30 49.0
Periplus Ponti Euxini 2 4.7
Tactica 10 11.0
Apollonius, Dyscolus
De constructione 147 33.7
Aeschylus
Suppliant Maidens 5 10.5
Suppliant Maidens 14 25.8
Persians 12 21.2
Prometheus Bound 10 17.3
Prometheus Bound 20 32.7
Seven Against Thebes 4 8.0
Agamemnon 4 5.0
Agamemnon 13 14.8
Libation Bearers 2 3.8
Eumenides* 6 11.7
Persians* 4 7.9
Aristotle
Analytica priora 97 15.5
Analytica priora 189 29.7
De anima 75 34.8
De anima 76 34.2
Res Publica Atheniensium 3 1.9
Res Publica Atheniensium 2 20.1
Categoriae 34 31.6
De divinatione per somnum 6 50.0
Historia animalium 139 15.2
De insomniis 7 28.4
De interpretatione 22 33.6
De longitudine et brevitate vitae 1 5.5
Magna Moralia 117 47.1
De memoria et reminiscentia 6 22.9
Meteorologica 38 11.2
De partibus animalium 52 13.7
Physica 211 35.6
Ars Poetica 6 5.6
De respiratione 10 16.5
De sophisticis elenchis 17 11.6
De sensu et sensibilibus 17 21.2
De somno et vigilia 7 23.3
Topica 87 19.0
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 10 38.7
Physica (textus alter) 12 50.0
Ars Poetica* 6 5.6
Aristoxenus
Harmonics 21 14.4
Theophrastus
Characters 4 5.8
Aesop
Fabulae 50 11.7
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 20 7.7
Problemata arithmetica 3 21.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 30 1.7
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 20 5.5
Pausanias
Description of Greece 201 8.9
Old Testament
Genesis 5 1.6
Exodus 19 7.8
Leviticus 15 7.9
Numbers 23 9.5
Deuteronomium 42 18.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 11 8.0
Judices (Cod. Alexandrinus) 25 16.2
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 6 3.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 6 3.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 8 4.0
unknown 10 5.1
Isaias 123 31.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 3 1.6
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 36 33.3
Introductio seu medicus 16 8.8
De remediis parabilibus 1 0.3
De optima secta ad Thrasybulum 45 25.1
Lysias
Funeral Oration 10 23.3
Against Simon: Defense 3 13.0
On A Wound By Premeditation 2 19.3
Against Andocides 7 25.0
On the Olive Stump 6 27.8
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 9 78.5
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 1 7 43.1
Against Theomnestus 2 6 101.0
Against Eratosthenes 15 28.8
Against Eratosthenes 15 28.8
Against Alcibiades 1 10 38.4
Against Alcibiades 2 1 15.5
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 2 16.5
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 1 15.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 2 13.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 12 36.2
For Polystratus 7 34.0
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 7 50.0
Against The Corn-Dealers 1 8.2
Against Pancleon 3 35.9
Against Pancleon 3 35.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 6 38.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 12 57.5
On the Scrutiny of Evandros 8 53.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 3 37.0
Against Ergocles 1 10.3
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 5 24.7
Against Philon, On his Scrutiny 11 55.8
Against Diogeiton 3 16.8
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 5 84.0
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 9 17.3
Olympic Oration 2 46.1
On the Murder of Eratosthenes* 4 15.6
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 10.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 249 47.1
Adversus Mathematicos 447 40.3
Apollodorus
Library 4 1.4
Epitome 2 2.5
Appianus of Alexandria
Italy 3 26.4
Samnite History 6 16.8
Gallic History 1 4.8
Wars in Spain 30 18.2
Hannibalic War 21 20.8
Punic Wars 63 23.7
Macedonian Affairs 9 23.6
Illyrian Wars 9 18.1
Syrian Wars 24 16.7
Civil Wars 321 26.3
Mithridatic Wars 52 20.8
Artemidorus
Onirocriticon 87 13.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 78 21.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 86 37.3
Paedagogus 180 31.7
Stromata Books 7-8 85 29.4
Eclogae propheticae 10 19.8
Quis dives salvetur 17 18.1
Excerpta ex Theodoto 10 13.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 35 12.2
Antisthenes
Ajax 1 19.0
Odysseus 3 32.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 9 36.0
Encomium of Helen* 1 7.2
Alcidamas
Peri Sophiston 2 9.1
Odysseus 4 10.2
Dio Chrysostom
Orationes 1,044 56.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 27 23.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 191 26.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 26 4.2
Excerpta Polyaeni 7 4.3
Hippocrates
De prisca medicina 15 26.4
De aere, aquis, locis 10 13.0
Prognosticon 1 1.9
De diaeta in morbis acutis 12 18.6
De diaeta acutorum (spurium) 2 3.6
Epidemiarum 62 14.9
De capitis vulneribus 13 25.0
De fracturis 8 6.8
De articulis 34 15.2
Vectiarius 7 13.4
Aphorismi 5 6.7
Iusiurandum 4 156.9
De humoribus 4 17.4
Prorrheticon I 6 6.1
Coa praesagia 10 8.6
De arte 6 21.9
De natura hominis 6 15.1
De flatibus 3 10.4
De liquidorum usu 1 6.9
De morbis I 36 10.2
De genitura 3 15.0
De natura pueri 5 6.8
De affectionibus 9 12.0
De locis in homine 8 9.6
De morbo sacro 11 22.4
De haemorrhoidibus 1 10.6
De diaeta 16 8.1
De affectionibus interioribus 4 2.5
De natura muliebri 2 1.7
De muliebribus 36 7.5
De superfoetatione 2 6.1
De glandulis 1 5.6
De carnibus 4 11.6
De corde 4 39.8
De visu 2 25.9
De natura ossium 2 6.2
De medico 2 12.8
De habitu decenti 3 20.8
De crisibus 2 9.9
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 27 23.5
De ulceribus 10 28.3
Praeceptiones 2 14.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 54 27.5
Anonymus Londinensis
Iatrica 5 2.9
Justin Martyr
Apology 28 19.2
Apologia secunda 13 39.5
Apologia secunda 13 39.5
Dialogue with Trypho 122 22.9
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 17 64.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 130 17.2
unknown
unknown 26 4.2
unknown 7 4.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 7 4.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 879 24.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 354 21.8
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 502 26.2
In Librum De Sensu Commentarium 113 21.3
Problems and Solutions 10 26.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 116 15.4
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 101 11.6
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 1 6.2
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 31 26.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 31 26.9
De Resurrectione 30 33.4
De Resurrectione 30 33.1
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 19 18.8
De Sphaera Quae Movetur 4 9.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 18 26.0
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 17 80.4
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 4 14.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 17 17.2
Epistula II ad Corinthios 4 12.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 11 49.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 10 2.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 18 6.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 6 32.6
Ad Romanos (epist. 4) 4 38.5
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 5 42.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 15 7.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 10 15.8
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 18 50.5
Oracula Sibyllina
Oracula 62 23.4
Fragmenta 2 32.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 75 32.3
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 51 13.4
Theophilus
Ad Autolycum 44 20.3
Ad Autolycum 43 19.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 13 11.0
Tatianus
Oratio ad Graecos 11 10.9
Euclid
Elements 109 6.6
Plotinus
Enneades 812 36.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 105 35.3
In Aristotelis Physica Paraphrasis 394 45.6
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 268 47.0
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 27 17.8
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 148 19.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 663 28.5
Historia Ecclesiastica 178 18.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 6 7.7
Demonstratio Evangelica 334 20.9
De Ecclesiastica Theologia 25 15.5
De Theophania (Fragmenta) 22 26.8
Onomasticon 3 2.4
Vita Constantini 42 11.0
Oration of Constantine 34 29.9
De Laudibus Constantini 60 31.0
Historia Ecclesiastica 163 16.4
Epiphanius
Ancoratus 81 20.2
Panarion (Adversus Haereses) 223 11.7
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 43 27.8
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 7 33.5
De Theologia (Orat. 28) 39 52.7
De Filio (Orat. 29) 29 58.6
De Filio (Orat. 30) 9 17.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 37 59.4
Iamblichus
Protrepticus 69 25.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 94 28.5
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 125 25.5
Zetemata codicis Vaticani 26 25.5
Isagoge Sive Quinque Voces 7 11.7
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 72 29.2
Marcellus
Fragmenta 17 14.7
Origen
Contra Celsum 359 21.5
Commentarii In Evangelium Joannis 240 14.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 28 12.1
Exhortatio ad martyrium 19 15.2
De oratione 53 18.5
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 40 15.6
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 11 13.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 17 16.1
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 9 24.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 33 19.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 26 18.8
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 52 16.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 39 17.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 116 12.7
Epistula ad Africanum 9 19.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 10 21.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 73 6.5
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 23 7.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 112 15.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 108 15.5
Libanius
Epistulae 1-1544 180 14.5
Oratio 1 52 22.9
Oratio 3 7 35.6
Oratio 4 13 54.5
Oratio 5 7 24.9
Oratio 6 7 66.2
Oratio 7 4 76.5
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 1 11.0
Oratio 10 5 22.5
Oratio 11 20 12.8
Oratio 26 11 38.6
Oratio 27 15 40.5
Oratio 28 10 45.4
Oratio 29 21 68.4
Oratio 30 24 46.0
Oratio 31 14 36.8
Oratio 32 15 59.3
Oratio 33 14 35.2
Oratio 34 12 47.2
Oratio 35 12 45.5
Oratio 36 7 48.4
Oratio 38 13 64.1
Oratio 39 7 34.7
Oratio 40 13 52.0
Oratio 41 3 16.7
Oratio 42 23 47.9
Oratio 43 3 14.1
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 9 27.8
Oratio 46 17 42.7
Oratio 47 18 52.1
Oratio 48 19 52.7
Oratio 49 16 52.4
Oratio 50 17 57.0
Oratio 51 5 17.4
Oratio 52 11 23.7
Oratio 53 8 29.5
Oratio 54 26 42.9
Oratio 55 11 37.3
Oratio 56 4 17.7
Oratio 57 28 65.9
Oratio 59 46 34.3
Oratio 60 2 24.3
Oratio 61 2 12.6
Oratio 62 17 31.2
Oratio 63 17 49.0
Oratio 64 30 28.0
Declamatio 1 54 35.5
Declamatio 2 23 76.9
Declamatio 3 7 27.9
Declamatio 4 31 42.7
Declamatio 5 19 24.1
Declamatio 6 7 12.5
Declamatio 7 10 51.0
Declamatio 8 7 27.4
Declamatio 9 8 19.9
Declamatio 10 24 63.4
Declamatio 11 17 59.8
Declamatio 12 10 23.8
Declamatio 13 39 69.3
Declamatio 14 10 32.1
Declamatio 16 73 107.3
Declamatio 17 44 66.6
Declamatio 18 11 42.5
Declamatio 19 6 16.6
Declamatio 20 11 40.0
Declamatio 21 13 41.8
Declamatio 22 13 39.1
Declamatio 23 53 64.4
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 7 19.0
Declamatio 26 15 39.8
Declamatio 27 13 63.8
Declamatio 28 4 23.4
Declamatio 29 13 55.0
Declamatio 30 10 19.1
Declamatio 31 23 53.7
Declamatio 32 20 45.7
Declamatio 33 6 14.9
Declamatio 34 58 47.8
Declamatio 35 6 20.3
Declamatio 37 8 26.5
Declamatio 38 14 36.8
Declamatio 39 12 35.0
Declamatio 40 20 28.2
Declamatio 41 17 42.2
Declamatio 42 13 27.9
Declamatio 44 8 13.6
Declamatio 46 9 26.1
Declamatio 47 8 18.0
Declamatio 48 8 15.1
Declamatio 49 7 10.5
Declamatio 50 26 69.0
Declamatio 51 4 37.0
Oratio 2 18 45.8
Oratio 37 10 55.6
Oratio 58 18 57.0
Declamatio 15 41 76.1
Declamatio 36 11 28.5
Declamatio 43 8 13.0
Declamatio 45 11 45.3
unknown
unknown 1 7.2
unknown 9 36.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 45 4.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 15 8.1
Anna Comnena
Alexias 224 16.0
Alexias 198 14.0
Alexias 198 14.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 49 9.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 52 10.3
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 21 7.4
De Libero Arbitrio 35 45.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 6 31.2
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 3 24.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 53 22.1
Narrationes de Syntipa 20 17.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 243 7.1
Annals of Rome 32 3.4
Argumenta 5 2.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 7 6.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 800 29.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 549 31.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,311 29.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 405 28.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 227 33.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 291 17.4
unknown 341 23.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 341 23.7
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 111 20.5
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 395 35.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 627 25.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,059 33.5
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 129 13.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 69 19.7
In Aristotelis Categorias Commentarius 69 23.4
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 193 19.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 48 13.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 230 29.7
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 388 20.7
Olympiodorus
Prolegomena 108 17.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 122 10.8
Elias
In Porphyrii Isagogen 91 25.5
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 250 42.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 101 13.0
Agathias Scholasticus
Historiae 137 23.5
Epigrammata 17 28.7
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 92 25.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 152 21.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 590 23.3
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 314 30.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 69 13.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 68 10.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 51 16.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 51 16.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 68 10.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 243 14.4
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 10 36.5
Zosimus
Historia Nova 60 9.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 92 13.7
Historia Ecclesiastica 77 11.8
Historia Religiosa 67 14.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 220 7.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 285 35.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 161 30.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 63 48.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 80 15.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 230 29.5
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 9 27.9
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 17 48.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 279 22.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 86 17.0
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 216 19.9
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 67 19.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 107 37.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 66 16.4
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 55 28.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 49 33.8
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 22 21.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 13 14.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 30 20.5
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 18 21.8
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 25.8
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 349 22.1
unknown 17 15.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 15 12.8
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 7.5
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 2 21.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 18.1
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 74 8.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 9 3.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 335 28.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 13 27.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 9.9
Polycarp
Epistula ad Philippenses 2 15.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 98 9.8
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 1 6.9
Vita Thomana et hypothesis Olympiorum 1 18.3
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 69 22.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 340 20.6
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 55 8.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 38 8.0