59869. ὅτι

adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,24824.0
corpus105,29149.1

Editions by Text Group (818)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 8 12.5
De spiritu 14 39.2
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 8 3.4
Hegemonius
Acta Archelai 6 25.1
Euripides
Heracles 1 1.1
Bacchae* 7 8.4
Heracles* 1 1.1
Plutarch
Theseus 11 14.2
unknown 18 19.9
unknown 2 16.9
unknown 17 17.6
unknown 9 11.8
Comparison of Lycurgus and Numa 2 12.3
Solon 23 25.6
Publicola 9 15.3
Comparison of Solon and Publicola 3 30.5
unknown 17 20.6
unknown 7 6.3
Fabius Maximus 10 12.8
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 25 23.7
unknown 19 19.8
unknown 4 36.3
unknown 11 11.8
unknown 12 12.0
unknown 4 80.5
unknown 13 13.5
unknown 44 21.7
Pericles* 19 18.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 734 29.7
Deipnosophistae 768 30.7
Isocrates
Against Euthynus 13 109.5
Against Callimachus 20 52.8
Against Lochites 6 50.3
On the team of horses 11 35.8
Trapeziticus 15 42.1
Aegineticus 10 32.3
To Demonicus 2 6.5
Against the Sophists 8 56.7
Busiris 9 30.6
Plataicus 13 38.0
To Nicocles 13 40.3
Nicocles or the Cyprians 20 49.8
Evagoras 17 35.0
Archidamus 19 29.1
On the Peace 28 33.2
Areopagiticus 11 22.7
Antidosis 52 27.7
To Philip 29 30.9
Panathenaicus 34 20.1
Ad Dionysium 4 71.4
Ad filios Jasonis 6 65.6
Ad Archidamum 5 43.3
Ad reges Mytilenaeos 6 86.3
Ad Timotheum 4 48.3
Ad Philippum 9 68.3
Ad Antipatrum 2 23.3
Ad Philippum 1 22.5
Helen* 10 25.4
Panegyricus* 36 31.5
Sophocles
Trachiniae 5 6.2
Electra 8 8.2
Philoctetes 5 5.1
Ajax* 3 3.4
Antigone* 12 14.8
Oedipus at Colonus* 7 6.0
Oedipus Tyrannus* 4 3.9
unknown
unknown 5 22.7
unknown 8 30.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 53 11.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 50 37.7
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 228 71.3
De Cherubim 33 43.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 30 32.0
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 66 58.7
De Posteritate Caini 56 51.8
De Gigantibus 15 46.1
Quod Deus Sit Immutabilis 43 47.8
De Agricultura 27 30.3
De Plantatione 43 48.1
De Ebrietate 34 30.0
De Sobrietate 15 43.5
De Confusione Linguarum 39 39.2
De Migratione Abrahami 55 44.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 54 34.8
De Congressu Eruditionis Gratia 28 32.0
De Fuga Et Inventione 35 32.6
De Mutatione Nominum 54 42.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 126 49.9
De Abrahamo 43 32.3
De Josepho 32 25.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 51 16.4
De Decalogo 14 16.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 155 27.4
De Virtutibus 27 22.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 23 25.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 24 32.0
De Vita Contemplativa 5 11.0
De Aeternitate Mundi 41 45.3
In Flaccum 19 21.5
Legatio Ad Gaium 39 22.5
Aristophanes
Lysistrata 9 10.2
Ecclesiazusae 8 9.5
Birds* 17 14.4
Clouds* 21 19.8
Frogs* 15 15.0
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 4 5.2
Antiphon
On the murder of Herodes 28 40.8
New Testament
Gospel according to Matthew 140 71.7
Mark 1 9.8
Mark 100 83.2
Gospel of Luke 174 83.5
Acts 124 63.9
Epistle to the Romans 57 74.8
1 Corinthians 59 81.3
Second Corinthians 51 106.4
Epistle to the Galatians 29 120.3
Ephesians 13 50.2
Letter to the Philippians 21 119.9
Letter to the Colossians 7 41.5
First Letter to the Thessalonians 13 82.0
Second Letter to the Thessalonians 11 119.8
First Timothy 12 70.7
Second Timothy 7 53.0
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Epistle to Philemon 4 112.0
Letter to the Hebrews 17 32.6
James 16 87.1
First Epistle of Peter 16 90.4
Second Epistle of Peter 5 43.0
First John 76 327.3
Second Epistle of John 2 79.7
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 3 62.8
Revelation 63 60.1
Gospel according to John* 270 160.0
Xenophon
Hellenica 375 53.0
Memorabilia 207 53.3
Economics 123 63.1
Symposium 83 80.0
Apology 22 99.5
Cyropaedia 543 63.4
Hiero 38 59.3
Constitution of the Lacedaimonians 22 41.5
Ways and Means 20 48.6
On the Cavalry Commander 28 45.2
On the Art of Horsemanship 27 35.9
On Hunting 28 28.9
Agesilaus* 42 53.2
Anabasis* 364 59.4
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 22 43.6
Adhortatio ad artes addiscendas 24 47.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 2 14.2
De sectis ad eos qui introducuntur 17 27.1
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 31 25.7
Ars Medica 12 7.5
De elementis ex Hippocrate 49 35.3
De temperamentis 67 24.2
De naturalibus facultatibus 78 23.6
De anatomicis administrationibus 127 16.2
De ossibus ad tirones 17 24.5
De venarum arteriarumque dissectione 6 8.0
De nervorum dissectione 10 27.8
De instrumento odoratus 11 26.6
De uteri dissectione 12 36.6
De usu partium corporis humani I-XI 575 29.6
De motu musculorum 50 33.8
De victu attenuante 4 6.3
De victu attenuante 4 6.3
De utilitate respirationis 25 41.2
De semine 55 26.2
De foetuum formatione 13 16.6
An in arteriis sanguis contineatur 18 38.0
De optima corporis nostri constitutione 5 27.9
De bono habitu 2 23.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 20 23.2
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 16 19.1
De atra bile 20 31.5
De usu pulsuum 8 17.8
De placitis Hippocratis et Platonis 285 29.5
De parvae pilae exercitio 3 17.5
De parvae pilae exercitio 3 17.2
De sanitate tuenda 97 14.5
De rebus boni malique suci 15 15.2
De ptisana 7 31.7
De morborum differentiis 9 13.3
De causis morborum 7 11.6
De symptomatum differentiis 11 16.5
De symptomatum causis 50 17.2
De differentiis febrium 34 16.4
De morborum temporibus 15 27.9
De totius morbi temporibus 3 8.3
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 14 25.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 29 31.6
De comate secundum Hippocratem 16 48.5
De marcore 12 20.6
De tumoribus praeter naturam 7 16.8
De inaequali intemperie 7 22.3
De difficultate respirationis 142 44.3
De locis affectis 158 22.8
De pulsibus ad tirones 5 8.5
De differentiis pulsuum 100 23.0
De dignoscendis pulsibus 71 22.5
De causis pulsuum 86 27.0
De praesagitione ex pulsibus 61 16.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 24 15.5
De crisibus 55 16.0
De diebus decretoriis 81 29.7
De methodo medendi 274 17.4
Ad Glauconem de methodo medendi 22 9.8
De venae sectione adversus Erasistratum 26 43.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 32 35.0
De curandi ratione per venae sectionem 17 16.9
De purgantium medicamentorum facultate 10 33.3
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Pro puero epileptico consilium 1 3.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 254 19.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 152 11.9
De compositione medicamentorum per genera 150 15.8
De antidotis 17 7.0
De theriaca ad Pisonem 40 31.5
Institutio logica 16 18.0
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 23 86.7
De praenotione ad Epigenem 15 13.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 4 28.6
In Hippocratis De natura hominis 68 27.4
In Hippocratis De victu acutorum 173 25.4
In Hippocratis Epidemiarum I 420 26.6
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 300 30.9
Adversus Lycum 14 18.2
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 22 29.2
In Hippocratis De articulis 198 31.6
In Hippocratis De fracturis 129 30.5
In Hippocratis De officina medici 73 17.5
De musculorum dissectione ad tirones 9 6.1
De consuetudinibus 8 19.8
De experientia medica 8 77.0
De optima doctrina 11 59.0
De temperamentis 73 26.0
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 20 31.2
De plenitudine 28 25.0
In Hippocratis Prognosticum 121 27.8
Plato
Phaedo 156 66.4
Cratylus 152 76.4
Theaetetus 125 51.0
Sophist 59 33.6
Statesman 59 31.9
Parmenides 56 33.3
Philebus 65 33.4
Phaedrus 80 44.1
Alcibiades 1 108 94.6
Alcibiades 2 12 26.4
Hipparchus 19 77.6
Lovers 20 77.1
Theages 22 58.0
Charmides 88 97.8
Laches 84 100.8
Lysis 44 58.8
Apology* 78 90.0
Crito* 34 73.8
Euthyphro* 69 123.1
Republic* 525 54.8
Symposium* 123 65.5
Lucian of Samosata
Cataplus 11 27.5
Juppiter confutatus 6 25.9
Juppiter tragoedus 7 10.6
Gallus 7 12.4
Prometheus 9 37.5
Prometheus 9 36.9
Icaromenippus 9 17.1
Timon 7 11.6
Charon sive contemplantes 13 29.9
Vitarum auctio 11 30.3
Revivescentes sive piscator 6 9.1
Bis accusatus sive tribunalia 12 20.2
De sacrificiis 5 27.4
De sacrificiis 5 27.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 11 28.3
Somnium sive vita Luciani 6 33.0
De parasito sive artem esse parasiticam 38 56.6
Philopseudes sive incredulus 6 9.6
Dearum judicium 5 23.8
De mercede conductis potentium familiaribus 11 15.3
De morte Peregrini 9 20.8
Fugitivi 3 9.3
Toxaris vel amicitia 19 19.8
De saltatione 19 27.0
Lexiphanes 13 49.7
Eunuchus 1 7.4
De astrologia 6 31.1
Pseudologista 13 32.6
Deorum concilium 8 42.9
Tyrannicida 1 3.4
Abdicatus 12 24.7
Dialogi Marini 18 43.2
Arrian
Anabasis 486 60.8
Indica 79 58.1
Cynegeticus 42 68.6
Periplus Ponti Euxini 19 44.6
Tactica 25 27.4
Acies Contra Alanos 3 24.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 315 72.1
Aeschylus
Prometheus Bound 7 12.1
Prometheus Bound 7 11.5
Eumenides* 2 3.9
Aristotle
Analytica priora 688 110.2
Analytica priora 703 110.3
De anima 114 53.0
De anima 120 54.0
Res Publica Atheniensium 16 10.3
Res Publica Atheniensium 7 70.2
Categoriae 31 28.8
De divinatione per somnum 7 58.4
Historia animalium 121 13.3
De insomniis 31 126.0
De interpretatione 100 153.0
De iuventute et senectute, De vita et morte 12 62.2
De longitudine et brevitate vitae 10 55.4
Magna Moralia 128 51.6
De memoria et reminiscentia 26 99.0
Meteorologica 122 36.0
De partibus animalium 129 34.0
Physica 435 73.4
Ars Poetica 46 42.8
De respiratione 14 23.1
De sophisticis elenchis 115 78.8
De sensu et sensibilibus 40 50.0
De somno et vigilia 20 66.6
Topica 401 87.6
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 9 34.9
Physica (textus alter) 10 41.6
Ars Poetica* 46 42.8
Aristoxenus
Harmonics 134 92.0
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Theophrastus
Characters 44 63.5
Aesop
Fabulae 290 67.7
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 57 21.8
Problemata arithmetica 3 21.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 370 20.9
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 34 9.3
Pausanias
Description of Greece 272 12.1
Old Testament
Genesis 166 51.8
Exodus 66 27.2
Leviticus 46 24.1
Numbers 80 33.0
Deuteronomium 136 60.0
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 52 37.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 116 75.1
Ruth 26 127.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 230 117.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 168 98.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 119 60.2
unknown 58 29.4
Isaias 207 52.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 108 58.9
pseudo-Galen
De fasciis 3 3.9
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 41 37.9
Introductio seu medicus 5 2.8
De remediis parabilibus 7 2.3
De theriaca ad Pamphilianum 2 10.0
De optima secta ad Thrasybulum 167 93.2
Lysias
Funeral Oration 9 21.0
Against Simon: Defense 15 64.9
On A Wound By Premeditation 12 115.8
For Callias 2 78.4
Against Andocides 9 32.1
On the Olive Stump 6 27.8
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 7 72.9
Against Theomnestus 1 18 110.8
Against Theomnestus 2 8 134.7
Against Eratosthenes 40 76.7
Against Eratosthenes 40 76.7
Against Alcibiades 1 26 99.8
Against Alcibiades 2 8 123.8
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 8 65.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 7 110.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 6 41.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 33 99.5
For Polystratus 7 34.0
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 6 42.9
Against The Corn-Dealers 14 115.1
Against Pancleon 14 167.5
Against Pancleon 14 167.5
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 15 95.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 12 57.5
On the Scrutiny of Evandros 13 87.1
Against Epicrates and his Fellow-envoys 9 111.0
Against Ergocles 5 51.7
Against Philocrates 5 71.3
Against Nicomachus 20 98.9
Against Philon, On his Scrutiny 8 40.5
Against Diogeiton 4 22.4
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 4 67.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 19 36.5
Olympic Oration 3 69.1
On the Murder of Eratosthenes* 17 66.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 328 62.0
Adversus Mathematicos 441 39.7
Apollodorus
Library 43 15.5
Epitome 26 32.0
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 8 70.3
Samnite History 25 69.9
Gallic History 18 85.8
Sicily and the Other Islands 8 81.8
Wars in Spain 27 16.4
Hannibalic War 15 14.9
Punic Wars 34 12.8
Numidian Affairs 7 192.3
Macedonian Affairs 28 73.4
Illyrian Wars 7 14.1
Syrian Wars 24 16.7
Civil Wars 182 14.9
Mithridatic Wars 20 8.0
Artemidorus
Onirocriticon 159 24.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 138 38.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 32 13.9
Paedagogus 156 27.5
Stromata Books 7-8 40 13.9
Eclogae propheticae 12 23.8
Quis dives salvetur 20 21.3
Excerpta ex Theodoto 20 26.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 73 25.5
Vita Hippocratis 3 60.5
Antisthenes
Ajax 9 170.8
Odysseus 9 96.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 6 24.0
Encomium of Helen* 3 21.5
Alcidamas
Peri Sophiston 5 22.7
Odysseus 11 28.0
Dio Chrysostom
Orationes 738 39.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 21 18.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 404 55.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 56 9.1
Excerpta Polyaeni 136 83.7
Hippocrates
De prisca medicina 17 29.9
De aere, aquis, locis 24 31.2
Prognosticon 4 7.4
De diaeta in morbis acutis 20 31.0
De diaeta acutorum (spurium) 3 5.3
Epidemiarum 44 10.6
De capitis vulneribus 10 19.3
De fracturis 26 22.1
De articulis 69 30.8
Vectiarius 11 21.1
Aphorismi 10 13.4
De humoribus 2 8.7
Prorrheticon I 8 8.1
Coa praesagia 1 0.9
De arte 12 43.7
De natura hominis 14 35.3
De salubri diaeta 4 27.7
De flatibus 7 24.3
De liquidorum usu 14 97.0
De morbis I 43 12.2
De genitura 7 35.1
De natura pueri 37 50.0
De affectionibus 4 5.3
De locis in homine 14 16.7
De morbo sacro 12 24.5
De haemorrhoidibus 1 10.6
De fistulis 2 12.4
De diaeta 46 23.2
De affectionibus interioribus 6 3.7
De natura muliebri 4 3.5
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 37 7.7
De superfoetatione 2 6.1
De carnibus 17 49.4
De visu 1 12.9
De natura ossium 1 3.1
De medico 1 6.4
De habitu decenti 3 20.8
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 30 26.2
De officina medici 2 8.8
De ulceribus 1 2.8
Praeceptiones 4 29.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 29 14.8
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 34 19.5
Justin Martyr
Apology 60 41.2
Apologia secunda 15 45.6
Apologia secunda 15 45.6
Dialogue with Trypho 483 90.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 4 15.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 114 15.1
unknown
unknown 57 9.2
unknown 136 83.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 34 20.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3,106 86.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,108 68.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,441 75.4
In Librum De Sensu Commentarium 398 74.9
Problems and Solutions 23 60.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 677 89.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 425 49.0
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 5 30.8
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 36 31.2
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 36 31.2
De Resurrectione 20 22.2
De Resurrectione 21 23.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 42 41.5
De Sphaera Quae Movetur 30 72.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 78 112.8
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 2 7.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 40 40.6
Epistula II ad Corinthios 25 80.3
Anonymus
Didache XII Apostolorum 6 27.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 161 40.9
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 158 56.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 5 27.2
Ad Magnesios (epist. 2) 7 64.8
Ad Romanos (epist. 4) 3 28.8
Ad Philadelphios (epist. 5) 8 77.1
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 5 42.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 40 18.7
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 18 28.5
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 8 29.5
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Oracula Sibyllina
Oracula 22 8.3
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 36 15.5
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 63 88.6
The Testament of Abraham Recension B 35 105.5
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 66 17.4
Theophilus
Ad Autolycum 86 39.7
Ad Autolycum 75 34.7
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 24 20.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 15 14.8
Euclid
Elements 801 48.6
Data 102 51.5
Data (demonstrationes alterae) 7 16.5
Plotinus
Enneades 992 43.9
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 317 106.6
In Aristotelis Physica Paraphrasis 523 60.5
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 321 56.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 97 64.1
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 609 81.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 670 28.8
Historia Ecclesiastica 203 20.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 8 10.3
Demonstratio Evangelica 500 31.2
De Ecclesiastica Theologia 40 24.9
De Theophania (Fragmenta) 17 20.7
Onomasticon 10 7.9
Vita Constantini 50 13.1
Oration of Constantine 22 19.4
De Laudibus Constantini 16 8.3
Historia Ecclesiastica 204 20.6
Epiphanius
Ancoratus 195 48.7
Panarion (Adversus Haereses) 1,000 52.3
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 3 14.4
De Theologia (Orat. 28) 18 24.3
De Filio (Orat. 29) 26 52.6
De Filio (Orat. 30) 28 55.6
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 24 38.5
Iamblichus
Protrepticus 95 34.6
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 244 73.9
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 620 126.7
Zetemata codicis Vaticani 58 57.0
Isagoge Sive Quinque Voces 15 25.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 154 62.4
Marcellus
Fragmenta 75 65.0
Origen
Contra Celsum 1,356 81.3
Commentarii In Evangelium Joannis 1,046 64.8
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 121 52.2
Exhortatio ad martyrium 80 64.0
De oratione 116 40.6
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 157 61.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 19 23.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 29 27.4
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 29 77.5
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 22 104.4
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 151 88.5
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 83 60.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 230 73.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 165 73.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 567 62.0
Epistula ad Africanum 31 65.7
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 5 66.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 28 61.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 130 11.6
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 108 34.9
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 167 23.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 154 22.2
Libanius
Epistulae 1-1544 516 41.5
Oratio 1 23 10.1
Oratio 3 2 10.2
Oratio 4 2 8.4
Oratio 5 3 10.7
Oratio 6 13 123.0
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 3 40.8
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 2 9.0
Oratio 11 23 14.8
Oratio 26 5 17.6
Oratio 27 12 32.4
Oratio 28 4 18.2
Oratio 29 12 39.1
Oratio 30 8 15.3
Oratio 31 10 26.3
Oratio 32 4 15.8
Oratio 33 7 17.6
Oratio 34 6 23.6
Oratio 35 8 30.3
Oratio 36 3 20.8
Oratio 39 6 29.8
Oratio 40 7 28.0
Oratio 41 4 22.2
Oratio 42 10 20.8
Oratio 43 2 9.4
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 4 12.4
Oratio 46 6 15.1
Oratio 47 4 11.6
Oratio 48 7 19.4
Oratio 49 4 13.1
Oratio 50 11 36.9
Oratio 51 2 7.0
Oratio 52 5 10.8
Oratio 53 8 29.5
Oratio 54 13 21.4
Oratio 55 6 20.3
Oratio 56 8 35.5
Oratio 57 5 11.8
Oratio 59 30 22.4
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 2 12.6
Oratio 62 5 9.2
Oratio 63 6 17.3
Oratio 64 22 20.5
Declamatio 1 47 30.9
Declamatio 2 6 20.1
Declamatio 3 8 31.9
Declamatio 4 26 35.8
Declamatio 5 12 15.2
Declamatio 6 7 12.5
Declamatio 7 5 25.5
Declamatio 8 7 27.4
Declamatio 9 5 12.5
Declamatio 10 7 18.5
Declamatio 11 6 21.1
Declamatio 12 7 16.7
Declamatio 13 9 16.0
Declamatio 14 8 25.7
Declamatio 16 15 22.1
Declamatio 17 20 30.3
Declamatio 18 4 15.5
Declamatio 19 9 24.9
Declamatio 21 11 35.3
Declamatio 22 9 27.1
Declamatio 23 20 24.3
Declamatio 24 3 12.3
Declamatio 25 5 13.6
Declamatio 26 5 13.3
Declamatio 27 2 9.8
Declamatio 28 3 17.5
Declamatio 29 8 33.9
Declamatio 30 6 11.4
Declamatio 31 9 21.0
Declamatio 32 7 16.0
Declamatio 33 14 34.8
Declamatio 34 27 22.3
Declamatio 35 4 13.5
Declamatio 37 3 9.9
Declamatio 38 9 23.7
Declamatio 39 11 32.1
Declamatio 40 14 19.7
Declamatio 41 14 34.8
Declamatio 42 13 27.9
Declamatio 44 17 29.0
Declamatio 46 7 20.3
Declamatio 47 9 20.3
Declamatio 48 2 3.8
Declamatio 49 7 10.5
Declamatio 50 5 13.3
Declamatio 51 1 9.3
Characteres Epistolici [Sp.] 4 17.1
Oratio 2 9 22.9
Oratio 37 5 27.8
Oratio 58 5 15.8
Declamatio 15 18 33.4
Declamatio 36 16 41.5
Declamatio 43 6 9.8
Declamatio 45 6 24.7
unknown
unknown 3 21.5
unknown 6 24.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 417 38.0
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 158 11.3
Alexias 155 11.0
Alexias 155 11.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 51 9.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 152 30.1
unknown 4 32.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 70 24.5
De Libero Arbitrio 34 44.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 4 20.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 6 37.2
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 4 32.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 90 37.5
Narrationes de Syntipa 26 22.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 728 21.3
Annals of Rome 190 20.4
Argumenta 973 414.7
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 44 39.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,707 98.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 880 50.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4,273 95.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 498 35.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 440 64.2
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,959 116.8
unknown 1,650 114.4
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,651 115.0
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 165 30.5
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 869 78.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2,694 109.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,830 89.4
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 612 62.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 232 66.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 253 85.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 733 75.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 301 86.6
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 570 73.5
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2,368 126.4
Olympiodorus
Prolegomena 774 124.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,379 121.7
Elias
In Porphyrii Isagogen 357 100.2
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 742 125.9
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 956 122.7
Agathias Scholasticus
Historiae 77 13.2
Epigrammata 3 5.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 75 20.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 249 34.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,829 72.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 658 63.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 497 94.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 485 73.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 235 77.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 235 77.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 485 73.4
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 645 38.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 12 43.8
Zosimus
Historia Nova 46 7.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 124 18.4
Historia Ecclesiastica 126 19.3
Historia Religiosa 59 13.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,861 62.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 927 115.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 448 83.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 143 110.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 436 85.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1,126 144.5
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 30 93.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 52 148.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1,103 90.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 336 66.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 811 74.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 314 90.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 284 99.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 206 51.3
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 228 116.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 123 84.8
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 87 86.8
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 90 98.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 129 88.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 53 64.2
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 19 81.8
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1,172 74.0
unknown 65 59.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 61 52.1
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 26 48.8
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 58.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 21 47.5
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 2 28.9
Commentarius In Apocalypsin 378 43.4
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 44 18.5