59747. ὅς2

[possessive pronoun]
logeion_003
 countfreq. per 10K
core5,28639.0
corpus102,21647.7

Editions by Text Group (860)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 37 57.9
De spiritu 10 28.0
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 79 33.9
Hegemonius
Acta Archelai 9 37.7
Euripides
Heracles 57 65.4
Bacchae* 37 44.5
Heracles* 57 65.4
Plutarch
Theseus 36 46.6
unknown 44 48.5
unknown 5 42.3
unknown 45 46.5
unknown 55 72.2
Comparison of Lycurgus and Numa 3 18.4
Solon 65 72.4
Publicola 38 64.7
Comparison of Solon and Publicola 10 101.6
unknown 39 47.2
unknown 33 29.7
Fabius Maximus 34 43.4
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 3 39.8
Alcibiades 44 41.7
unknown 45 46.9
unknown 4 36.3
unknown 56 60.0
unknown 40 40.0
unknown 5 100.6
unknown 44 45.5
unknown 86 42.5
Pericles* 57 54.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,487 60.2
Deipnosophistae 1,760 70.3
Isocrates
Against Euthynus 13 109.5
Against Callimachus 27 71.3
Against Lochites 7 58.6
On the team of horses 15 48.8
Trapeziticus 25 70.1
Aegineticus 19 61.4
To Demonicus 23 74.5
Against the Sophists 10 70.9
Busiris 27 91.8
Plataicus 27 79.0
To Nicocles 30 92.9
Nicocles or the Cyprians 28 69.8
Evagoras 31 63.8
Archidamus 69 105.5
On the Peace 85 100.9
Areopagiticus 31 63.8
Antidosis 160 85.1
To Philip 96 102.2
Panathenaicus 207 122.4
Ad Dionysium 2 35.7
Ad filios Jasonis 6 65.6
Ad Archidamum 17 147.2
Ad reges Mytilenaeos 9 129.5
Ad Timotheum 8 96.6
Ad Philippum 21 159.3
Ad Alexandrum 6 210.5
Ad Antipatrum 12 140.0
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 32 81.4
Panegyricus* 79 69.2
Sophocles
Trachiniae 54 67.3
Electra 52 53.4
Philoctetes 59 60.0
Tracking Satyrs 39 166.0
Ajax* 32 36.8
Antigone* 24 29.7
Oedipus at Colonus* 83 70.9
Oedipus Tyrannus* 76 73.6
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 1 10.6
Hymn 12 to Hera 1 833.3
Hymn 2 to Demeter* 7 18.8
unknown
unknown 14 63.5
unknown 25 95.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 239 50.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 112 84.5
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 158 49.4
De Cherubim 64 85.1
De Sacrificiis Abelis Et Caini 84 89.5
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 95 84.5
De Posteritate Caini 106 98.0
De Gigantibus 21 64.5
Quod Deus Sit Immutabilis 75 83.3
De Agricultura 50 56.2
De Plantatione 72 80.5
De Ebrietate 82 72.2
De Sobrietate 34 98.6
De Confusione Linguarum 105 105.6
De Migratione Abrahami 107 87.2
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 120 77.3
De Congressu Eruditionis Gratia 62 70.9
De Fuga Et Inventione 76 70.9
De Mutatione Nominum 82 63.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 210 83.2
De Abrahamo 115 86.4
De Josepho 111 87.7
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 319 102.6
De Decalogo 86 102.1
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 565 99.9
De Virtutibus 115 95.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 86 96.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 81 107.9
De Vita Contemplativa 46 101.5
De Aeternitate Mundi 65 71.9
In Flaccum 86 97.5
Legatio Ad Gaium 121 69.9
Aristophanes
Lysistrata 13 14.8
Ecclesiazusae 22 26.1
Birds* 24 20.4
Clouds* 34 32.0
Frogs* 32 31.9
Hesiod
Sheild of Heracles 3 39.8
Theogony* 36 46.5
Works and Days* 2 14.7
Antiphon
On the murder of Herodes 56 81.5
New Testament
Gospel according to Matthew 42 21.5
Mark 16 157.3
Mark 21 17.5
Gospel of Luke 83 39.8
Acts 143 73.7
Epistle to the Romans 46 60.4
1 Corinthians 23 31.7
Second Corinthians 24 50.1
Epistle to the Galatians 13 53.9
Ephesians 23 88.9
Letter to the Philippians 11 62.8
Letter to the Colossians 17 100.7
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Letter to the Thessalonians 5 54.5
First Timothy 14 82.5
Second Timothy 17 128.8
Epistle of Paul to Titus 6 87.1
Epistle to Philemon 5 140.1
Letter to the Hebrews 50 95.9
James 3 16.3
First Epistle of Peter 20 113.0
Second Epistle of Peter 14 120.5
First John 11 47.4
Second Epistle of John 3 119.5
Third Letter of John 3 128.8
Letter of Jude 5 104.6
Revelation 36 34.4
Gospel according to John* 89 52.7
Xenophon
Hellenica 232 32.8
Memorabilia 275 70.7
Economics 102 52.3
Symposium 39 37.6
Apology 13 58.8
Cyropaedia 423 49.4
Hiero 25 39.0
Constitution of the Lacedaimonians 19 35.9
Ways and Means 24 58.3
On the Cavalry Commander 25 40.3
On the Art of Horsemanship 23 30.6
On Hunting 35 36.1
Agesilaus* 28 35.5
Anabasis* 287 46.8
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 21 41.6
Adhortatio ad artes addiscendas 21 41.7
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 6 42.5
De sectis ad eos qui introducuntur 21 33.5
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 67 55.6
Ars Medica 66 41.0
De elementis ex Hippocrate 50 36.1
De temperamentis 98 35.4
De naturalibus facultatibus 109 32.9
De anatomicis administrationibus 457 58.4
De ossibus ad tirones 30 43.2
De venarum arteriarumque dissectione 47 62.5
De nervorum dissectione 27 75.1
De instrumento odoratus 20 48.4
De uteri dissectione 10 30.5
De usu partium corporis humani I-XI 744 38.3
De motu musculorum 48 32.5
De victu attenuante 24 37.9
De victu attenuante 21 33.3
De utilitate respirationis 18 29.7
De semine 109 52.0
De foetuum formatione 61 77.9
An in arteriis sanguis contineatur 18 38.0
De optima corporis nostri constitutione 6 33.5
De bono habitu 1 11.9
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 58 67.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 53 63.2
De atra bile 41 64.5
De usu pulsuum 15 33.4
De placitis Hippocratis et Platonis 539 55.8
De parvae pilae exercitio 8 46.6
De parvae pilae exercitio 8 46.0
De venereis 1 26.8
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 311 46.5
De rebus boni malique suci 54 54.6
De ptisana 10 45.2
De dignotione ex insomniis 4 79.8
De morborum differentiis 17 25.1
De causis morborum 18 29.9
De symptomatum differentiis 15 22.6
De symptomatum causis 114 39.2
De differentiis febrium 103 49.8
De morborum temporibus 33 61.3
De totius morbi temporibus 15 41.3
De typis 1 6.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 16 28.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 37 40.3
De comate secundum Hippocratem 11 33.4
De marcore 38 65.3
De tumoribus praeter naturam 15 36.1
De inaequali intemperie 11 35.1
De difficultate respirationis 158 49.3
De locis affectis 336 48.5
De pulsibus ad tirones 12 20.5
De differentiis pulsuum 190 43.7
De dignoscendis pulsibus 134 42.4
De causis pulsuum 104 32.6
De praesagitione ex pulsibus 154 42.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 85 54.8
De crisibus 121 35.2
De diebus decretoriis 102 37.4
De methodo medendi 682 43.4
Ad Glauconem de methodo medendi 91 40.4
De venae sectione adversus Erasistratum 35 58.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 77 84.2
De curandi ratione per venae sectionem 53 52.6
De purgantium medicamentorum facultate 18 59.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 10 50.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 10 72.3
Pro puero epileptico consilium 9 27.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 488 37.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 500 39.2
De compositione medicamentorum per genera 405 42.7
De antidotis 98 40.4
De theriaca ad Pisonem 20 15.7
Institutio logica 81 91.0
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 6 22.6
De praenotione ad Epigenem 52 47.0
De substantia facultatum naturalium fragmentum 7 50.1
In Hippocratis De natura hominis 120 48.4
In Hippocratis De victu acutorum 299 44.0
In Hippocratis Epidemiarum I 882 55.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 411 42.4
Adversus Lycum 45 58.6
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 67 88.9
In Hippocratis De articulis 337 53.8
In Hippocratis De fracturis 191 45.2
In Hippocratis De officina medici 268 64.2
De musculorum dissectione ad tirones 50 34.1
De consuetudinibus 15 37.2
De experientia medica 4 38.5
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 21 112.6
De temperamentis 90 32.0
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 36 56.1
De plenitudine 54 48.2
In Hippocratis Prognosticum 189 43.4
Plato
Phaedo 144 61.3
Cratylus 94 47.3
Theaetetus 224 91.3
Sophist 40 22.8
Statesman 62 33.5
Parmenides 53 31.5
Philebus 56 28.7
Phaedrus 120 66.2
Alcibiades 1 85 74.5
Alcibiades 2 21 46.1
Hipparchus 17 69.4
Lovers 8 30.8
Theages 25 65.9
Charmides 53 58.9
Laches 58 69.6
Lysis 36 48.1
Definitiones 21 115.3
Apology* 62 71.5
Crito* 30 65.1
Euthyphro* 22 39.3
Republic* 504 52.6
Symposium* 87 46.3
Lucian of Samosata
Cataplus 17 42.4
Juppiter confutatus 6 25.9
Juppiter tragoedus 17 25.8
Gallus 14 24.7
Prometheus 9 37.5
Prometheus 10 41.0
Icaromenippus 15 28.6
Timon 11 18.3
Charon sive contemplantes 13 29.9
Vitarum auctio 11 30.3
Revivescentes sive piscator 19 28.8
Bis accusatus sive tribunalia 21 35.4
De sacrificiis 7 38.4
De sacrificiis 8 43.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 11 28.3
Somnium sive vita Luciani 4 22.0
De parasito sive artem esse parasiticam 18 26.8
Philopseudes sive incredulus 27 43.4
Dearum judicium 3 14.3
De mercede conductis potentium familiaribus 18 25.1
De morte Peregrini 19 43.9
Fugitivi 12 37.2
Toxaris vel amicitia 32 33.3
De saltatione 28 39.8
Lexiphanes 9 34.4
Eunuchus 4 29.7
De astrologia 1 5.2
Pseudologista 17 42.7
Deorum concilium 10 53.6
Tyrannicida 10 34.2
Abdicatus 26 53.5
Dialogi Marini 7 16.8
Arrian
Anabasis 197 24.7
Indica 20 14.7
Cynegeticus 12 19.6
Periplus Ponti Euxini 8 18.8
Tactica 15 16.5
Acies Contra Alanos 3 24.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 289 66.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 6 12.6
Suppliant Maidens 11 20.3
Persians 14 24.7
Prometheus Bound 23 39.8
Prometheus Bound 21 34.4
Seven Against Thebes 20 40.1
Agamemnon 12 15.1
Agamemnon 19 21.7
Libation Bearers 11 20.9
Eumenides* 13 25.4
Persians* 13 25.6
Aristotle
Analytica priora 319 51.1
Analytica priora 301 47.2
De anima 86 39.9
De anima 82 36.9
Res Publica Atheniensium 113 72.8
Res Publica Atheniensium 3 30.1
Categoriae 38 35.3
De divinatione per somnum 6 50.0
Historia animalium 279 30.6
De insomniis 7 28.4
De interpretatione 16 24.5
De iuventute et senectute, De vita et morte 5 25.9
De longitudine et brevitate vitae 4 22.1
Magna Moralia 149 60.0
De memoria et reminiscentia 16 61.0
Meteorologica 132 39.0
De partibus animalium 107 28.2
Physica 245 41.3
Ars Poetica 56 52.1
De respiratione 24 39.5
De sophisticis elenchis 49 33.6
De sensu et sensibilibus 22 27.5
De somno et vigilia 13 43.3
Topica 152 33.2
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 18 69.7
Physica (textus alter) 4 16.7
Ars Poetica* 56 52.1
Aristoxenus
Harmonics 77 52.9
Agathemerus
Geographiae informatio 10 55.9
Theophrastus
Characters 23 33.2
Aesop
Fabulae 150 35.0
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 286 109.6
Problemata arithmetica 24 172.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1,225 69.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 93 25.4
Pausanias
Description of Greece 570 25.4
Old Testament
Genesis 106 33.1
Exodus 104 42.9
Leviticus 92 48.2
Numbers 100 41.2
Deuteronomium 211 93.0
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 72 52.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 47 30.4
Ruth 8 39.3
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 47 24.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 37 21.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 101 51.1
unknown 22 11.2
Isaias 146 37.2
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 95 51.8
pseudo-Galen
De fasciis 55 71.1
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 180 166.6
Introductio seu medicus 110 60.6
De remediis parabilibus 37 12.0
De theriaca ad Pamphilianum 7 35.2
De optima secta ad Thrasybulum 91 50.8
Lysias
Funeral Oration 15 35.0
Against Simon: Defense 18 77.9
On A Wound By Premeditation 9 86.9
Against Andocides 28 99.9
On the Olive Stump 22 102.0
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 12 104.6
For The Soldier 3 31.2
Against Theomnestus 1 7 43.1
Against Eratosthenes 47 90.1
Against Eratosthenes 47 90.1
Against Alcibiades 1 15 57.6
Against Alcibiades 2 2 31.0
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 9 142.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 14 97.4
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 16 48.3
For Polystratus 13 63.2
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 9 64.3
Against The Corn-Dealers 7 57.6
Against Pancleon 9 107.7
Against Pancleon 9 107.7
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 15 95.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 16 76.7
On the Scrutiny of Evandros 12 80.4
Against Epicrates and his Fellow-envoys 6 74.0
Against Ergocles 6 62.0
Against Philocrates 4 57.1
Against Nicomachus 15 74.1
Against Philon, On his Scrutiny 12 60.8
Against Diogeiton 11 61.5
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 4 67.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 38 72.9
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 12 46.7
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 4 21.1
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 74.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 230 43.5
Adversus Mathematicos 454 40.9
Apollodorus
Library 158 56.8
Epitome 23 28.3
Appianus of Alexandria
Kings 3 38.0
Italy 5 43.9
Samnite History 18 50.3
Gallic History 8 38.1
Sicily and the Other Islands 5 51.1
Wars in Spain 89 54.0
Hannibalic War 39 38.7
Punic Wars 156 58.8
Numidian Affairs 3 82.4
Macedonian Affairs 31 81.2
Illyrian Wars 24 48.3
Syrian Wars 65 45.3
Civil Wars 514 42.1
Mithridatic Wars 138 55.3
Artemidorus
Onirocriticon 232 35.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 116 32.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 103 44.6
Paedagogus 307 54.1
Stromata Books 7-8 171 59.2
Eclogae propheticae 26 51.6
Quis dives salvetur 67 71.2
Excerpta ex Theodoto 52 68.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 111 38.8
De Fasciis 44 228.7
Vita Hippocratis 2 40.3
Antisthenes
Ajax 1 19.0
Odysseus 10 107.5
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 11 44.0
Encomium of Helen* 15 107.4
Alcidamas
Peri Sophiston 6 27.2
Odysseus 18 45.9
Dio Chrysostom
Orationes 829 44.5
Babrius
Fabulae Aesopeae 67 57.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 408 55.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 163 26.4
Excerpta Polyaeni 32 19.7
Hippocrates
De prisca medicina 37 65.0
De aere, aquis, locis 17 22.1
Prognosticon 21 38.9
De diaeta in morbis acutis 27 41.9
De diaeta acutorum (spurium) 8 14.3
Epidemiarum 201 48.3
De capitis vulneribus 1 1.9
De fracturis 34 28.9
De articulis 78 34.8
Vectiarius 49 94.0
Aphorismi 20 26.8
Iusiurandum 1 39.2
Lex 3 86.7
De humoribus 13 56.7
Prorrheticon I 44 44.8
Coa praesagia 57 49.1
De arte 44 160.3
De natura hominis 11 27.8
De salubri diaeta 1 6.9
De flatibus 9 31.2
De liquidorum usu 2 13.9
De morbis I 60 17.1
De genitura 5 25.1
De natura pueri 17 23.0
De affectionibus 36 48.0
De locis in homine 20 23.9
De morbo sacro 15 30.6
De haemorrhoidibus 1 10.6
De fistulis 3 18.6
De diaeta 33 16.7
De affectionibus interioribus 54 33.7
De natura muliebri 12 10.4
De octimestri partu 9 114.8
De muliebribus 88 18.4
De virginum morbis 2 44.7
De superfoetatione 5 15.2
De exsectione foetus 1 21.3
De anatomia 2 89.3
De glandulis 5 28.1
De carnibus 5 14.5
De corde 3 29.8
De alimento 6 44.1
De natura ossium 4 12.5
De medico 12 76.8
De habitu decenti 17 117.6
De crisibus 4 19.9
De diebus criticis 3 23.3
Epistulae, Decretum, Orationes 89 77.6
De officina medici 15 65.7
De ulceribus 4 11.3
Praeceptiones 6 44.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 80 40.7
Anonymus Londinensis
Iatrica 658 377.1
Anonymus Londinensis Fragmenta 11 526.3
Justin Martyr
Apology 74 50.8
Apologia secunda 25 76.0
Apologia secunda 25 76.0
Dialogue with Trypho 335 62.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 32 120.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 270 35.8
unknown
unknown 163 26.3
unknown 32 19.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 90 54.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,118 59.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,107 68.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,113 58.2
In Librum De Sensu Commentarium 345 64.9
Problems and Solutions 27 70.7
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 326 43.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 555 64.0
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 11 67.7
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 78 67.7
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 60 52.1
De Resurrectione 78 86.7
De Resurrectione 56 61.8
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 32 31.6
De Sphaera Quae Movetur 19 46.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 36 52.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 5 23.7
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 12 43.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 39 39.5
Epistula II ad Corinthios 14 45.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 9 40.6
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 1 14.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 310 78.8
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 3 88.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 147 52.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 13 70.7
Ad Magnesios (epist. 2) 10 92.5
Ad Trallianos (epist. 3) 6 61.0
Ad Romanos (epist. 4) 8 76.9
Ad Philadelphios (epist. 5) 10 96.4
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 12 102.5
Ad Polycarpum (epist. 7) 7 89.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 154 72.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 32 50.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 10 36.9
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 7 19.7
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 148 55.9
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 125 53.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 13 18.3
The Testament of Abraham Recension B 8 24.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 219 57.6
Theophilus
Ad Autolycum 106 48.9
Ad Autolycum 108 50.0
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 50 42.2
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 30 29.7
Euclid
Elements 472 28.6
Data 54 27.3
Data (demonstrationes alterae) 13 30.7
Plotinus
Enneades 923 40.9
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 136 45.7
In Aristotelis Physica Paraphrasis 389 45.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 312 54.7
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 46 30.4
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 382 50.8
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 2 136.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,495 64.3
Historia Ecclesiastica 668 67.9
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 41 52.9
Demonstratio Evangelica 995 62.2
De Ecclesiastica Theologia 91 56.6
De Theophania (Fragmenta) 41 49.9
Onomasticon 155 123.2
Vita Constantini 195 51.2
Oration of Constantine 42 37.0
De Laudibus Constantini 70 36.2
Historia Ecclesiastica 790 79.7
Epiphanius
Ancoratus 230 57.4
Panarion (Adversus Haereses) 908 47.5
Anacephalaeosis [Sp.] 15 50.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 149 96.2
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 7 33.5
De Theologia (Orat. 28) 33 44.6
De Filio (Orat. 29) 21 42.5
De Filio (Orat. 30) 22 43.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 22 35.3
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 125 45.5
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 389 117.8
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 436 89.1
Zetemata codicis Vaticani 218 214.1
Isagoge Sive Quinque Voces 25 41.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 93 37.7
Marcellus
Fragmenta 41 35.5
Origen
Contra Celsum 937 56.2
Commentarii In Evangelium Joannis 903 55.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 144 62.1
Exhortatio ad martyrium 67 53.6
De oratione 165 57.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 152 59.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 57 69.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 79 74.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 21 56.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 15 71.2
Homiliae In Lucam 79 46.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 92 66.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 159 50.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 85 37.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 438 47.9
Epistula ad Africanum 24 50.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 27 59.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 626 55.7
Eunapius
Vitae Sophistarum 3 38.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 204 65.9
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 533 74.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 487 70.0
Libanius
Epistulae 1-1544 1,219 98.0
Oratio 1 166 73.1
Oratio 3 18 91.6
Oratio 4 22 92.2
Oratio 5 16 56.9
Oratio 6 10 94.6
Oratio 7 3 57.4
Oratio 8 6 81.5
Oratio 9 8 87.7
Oratio 10 15 67.6
Oratio 11 93 59.7
Oratio 26 24 84.2
Oratio 27 48 129.7
Oratio 28 19 86.3
Oratio 29 27 88.0
Oratio 30 53 101.7
Oratio 31 37 97.3
Oratio 32 15 59.3
Oratio 33 24 60.3
Oratio 34 17 66.9
Oratio 35 18 68.2
Oratio 36 7 48.4
Oratio 38 9 44.4
Oratio 39 11 54.6
Oratio 40 22 88.0
Oratio 41 10 55.6
Oratio 42 39 81.2
Oratio 43 17 79.8
Oratio 44 5 119.3
Oratio 45 22 68.0
Oratio 46 39 98.0
Oratio 47 28 81.0
Oratio 48 25 69.3
Oratio 49 20 65.5
Oratio 50 41 137.6
Oratio 51 30 104.5
Oratio 52 46 98.9
Oratio 53 28 103.3
Oratio 54 93 153.4
Oratio 55 29 98.3
Oratio 56 27 119.7
Oratio 57 50 117.7
Oratio 59 70 52.2
Oratio 60 4 48.5
Oratio 61 15 94.5
Oratio 62 43 79.0
Oratio 63 30 86.5
Oratio 64 62 57.8
Declamatio 1 136 89.4
Declamatio 2 9 30.1
Declamatio 3 16 63.8
Declamatio 4 58 79.9
Declamatio 5 58 73.5
Declamatio 6 28 49.8
Declamatio 7 14 71.4
Declamatio 8 20 78.2
Declamatio 9 44 109.6
Declamatio 10 27 71.4
Declamatio 11 22 77.4
Declamatio 12 12 28.6
Declamatio 13 39 69.3
Declamatio 14 22 70.7
Declamatio 16 49 72.0
Declamatio 17 36 54.5
Declamatio 18 10 38.7
Declamatio 19 24 66.4
Declamatio 20 16 58.1
Declamatio 21 19 61.0
Declamatio 22 40 120.3
Declamatio 23 46 55.9
Declamatio 24 11 45.2
Declamatio 25 19 51.5
Declamatio 26 18 47.7
Declamatio 27 10 49.1
Declamatio 28 13 75.9
Declamatio 29 13 55.0
Declamatio 30 26 49.5
Declamatio 31 23 53.7
Declamatio 32 20 45.7
Declamatio 33 23 57.2
Declamatio 34 48 39.6
Declamatio 35 14 47.3
Declamatio 37 9 29.8
Declamatio 38 28 73.6
Declamatio 39 17 49.6
Declamatio 40 55 77.5
Declamatio 41 23 57.2
Declamatio 42 41 87.9
Declamatio 44 59 100.6
Declamatio 46 11 31.9
Declamatio 47 21 47.3
Declamatio 48 54 101.7
Declamatio 49 44 65.9
Declamatio 50 24 63.7
Declamatio 51 7 64.8
Characteres Epistolici [Sp.] 53 226.2
Oratio 2 38 96.6
Oratio 37 15 83.3
Oratio 58 35 110.9
Declamatio 15 49 90.9
Declamatio 36 23 59.6
Declamatio 43 42 68.4
Declamatio 45 8 32.9
unknown
unknown 15 107.4
unknown 11 44.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 437 39.8
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 100 54.2
Anna Comnena
Alexias 464 33.2
Alexias 402 28.5
Alexias 407 28.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 306 59.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 304 60.3
unknown 13 105.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 207 72.6
De Libero Arbitrio 68 88.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 19 98.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 16 99.3
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 13 105.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 59 24.6
Narrationes de Syntipa 53 45.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,250 36.6
Annals of Rome 357 38.4
Argumenta 79 33.7
Chronologia 3 40.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 70 63.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,028 37.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 547 31.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,065 46.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 553 39.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 212 30.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 579 34.5
unknown 566 39.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 564 39.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 229 42.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 412 37.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 846 34.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,182 37.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 404 41.3
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 113 32.2
In Aristotelis Categorias Commentarius 93 31.5
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 405 41.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 107 30.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 337 43.5
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 678 36.2
Olympiodorus
Prolegomena 189 30.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 357 31.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 127 35.6
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 210 35.6
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 201 25.8
Agathias Scholasticus
Historiae 118 20.3
Epigrammata 24 40.5
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 118 32.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 271 37.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,488 58.7
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 631 60.4
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 269 50.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 244 37.0 <