59746. ὅς

who, that, which: relative pronoun
logeion_003
 countfreq. per 10K
core26,312194.2
corpus447,625208.8

Editions by Text Group (880)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 139 217.6
De spiritu 51 142.9
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 307 131.8
Hegemonius
Acta Archelai 38 159.1
Euripides
Heracles 158 181.2
Bacchae* 168 202.0
Heracles* 158 181.2
Plutarch
Theseus 133 172.2
unknown 167 184.2
unknown 16 135.5
unknown 166 171.6
unknown 152 199.6
Comparison of Lycurgus and Numa 28 171.9
Solon 155 172.6
Publicola 92 156.7
Comparison of Solon and Publicola 20 203.3
unknown 130 157.3
unknown 172 154.6
Fabius Maximus 93 118.6
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 10 132.8
Alcibiades 122 115.6
unknown 138 143.8
unknown 15 136.0
unknown 148 158.6
unknown 152 152.1
unknown 7 140.8
unknown 127 131.4
unknown 293 144.7
Pericles* 159 151.8
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4,688 189.9
Deipnosophistae 4,722 188.6
Isocrates
Against Euthynus 30 252.7
Against Callimachus 70 184.9
Against Lochites 15 125.6
On the team of horses 42 136.7
Trapeziticus 53 148.7
Aegineticus 49 158.3
To Demonicus 55 178.2
Against the Sophists 29 205.7
Busiris 59 200.7
Plataicus 64 187.3
To Nicocles 63 195.1
Nicocles or the Cyprians 75 186.9
Evagoras 85 175.0
Archidamus 145 221.7
On the Peace 154 182.8
Areopagiticus 82 168.9
Antidosis 371 197.3
To Philip 196 208.7
Panathenaicus 393 232.3
Ad Dionysium 10 178.6
Ad filios Jasonis 16 175.1
Ad Archidamum 31 268.4
Ad reges Mytilenaeos 16 230.2
Ad Timotheum 11 132.9
Ad Philippum 33 250.4
Ad Alexandrum 7 245.6
Ad Antipatrum 23 268.4
Ad Philippum 13 292.1
Helen* 74 188.2
Panegyricus* 200 175.1
Sophocles
Trachiniae 149 185.7
Electra 161 165.5
Philoctetes 184 187.0
Tracking Satyrs 79 336.3
Ajax* 119 136.8
Antigone* 127 156.9
Oedipus at Colonus* 225 192.2
Oedipus Tyrannus* 223 215.9
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 7 409.4
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 19 216.2
Hymn 4 to Hermes 17 179.7
Hymn 6 to Aphrodite 2 645.2
Hymn 7 to Dionysus 2 250.0
Hymn 12 to Hera 1 833.3
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 26 To Dionysus 2 909.1
Hymn 29 to Hestia 1 333.3
Hymn 31 to Helios 1 555.6
Hymn 32 To Selene 1 312.5
Hymn 5 to Aphrodite* 15 303.0
Hymn 2 to Demeter* 106 284.5
unknown
unknown 41 185.9
unknown 65 248.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 955 201.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 371 280.0
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 655 204.9
De Cherubim 192 255.2
De Sacrificiis Abelis Et Caini 232 247.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 281 250.0
De Posteritate Caini 290 268.0
De Gigantibus 59 181.3
Quod Deus Sit Immutabilis 223 247.7
De Agricultura 200 224.6
De Plantatione 233 260.6
De Ebrietate 261 229.9
De Sobrietate 95 275.4
De Confusione Linguarum 276 277.6
De Migratione Abrahami 281 228.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 391 251.8
De Congressu Eruditionis Gratia 211 241.4
De Fuga Et Inventione 292 272.3
De Mutatione Nominum 300 233.4
De Somniis (Lib. I-Ii) 570 225.8
De Abrahamo 332 249.5
De Josepho 304 240.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 855 275.1
De Decalogo 251 298.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1,531 270.8
De Virtutibus 304 252.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 233 260.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 209 278.4
De Vita Contemplativa 139 306.8
De Aeternitate Mundi 224 247.7
In Flaccum 211 239.1
Legatio Ad Gaium 357 206.1
Aristophanes
Lysistrata 124 140.7
Ecclesiazusae 127 150.6
Birds* 144 122.1
Clouds* 152 143.2
Frogs* 141 140.5
Hesiod
Sheild of Heracles 24 318.3
Theogony* 241 311.3
Works and Days* 33 242.5
Antiphon
On the murder of Herodes 137 199.5
New Testament
Gospel according to Matthew 217 111.1
Mark 91 894.8
Mark 145 120.6
Gospel of Luke 271 130.1
Acts 323 166.4
Epistle to the Romans 160 210.1
1 Corinthians 94 129.6
Second Corinthians 84 175.3
Epistle to the Galatians 31 128.6
Ephesians 44 170.0
Letter to the Philippians 25 142.8
Letter to the Colossians 38 225.1
First Letter to the Thessalonians 13 82.0
Second Letter to the Thessalonians 21 228.8
First Timothy 36 212.1
Second Timothy 36 272.7
Epistle of Paul to Titus 13 188.7
Epistle to Philemon 11 308.1
Letter to the Hebrews 89 170.6
James 18 97.9
First Epistle of Peter 38 214.7
Second Epistle of Peter 24 206.5
First John 30 129.2
Second Epistle of John 3 119.5
Third Letter of John 7 300.4
Letter of Jude 7 146.4
Revelation 102 97.3
Gospel according to John* 195 115.5
Xenophon
Hellenica 1,105 156.1
Memorabilia 723 186.0
Economics 363 186.3
Symposium 171 164.9
Apology 43 194.6
Cyropaedia 1,485 173.4
Hiero 96 149.8
Constitution of the Lacedaimonians 85 160.4
Ways and Means 63 153.0
On the Cavalry Commander 103 166.2
On the Art of Horsemanship 111 147.7
On Hunting 188 194.0
Agesilaus* 140 177.3
Anabasis* 1,008 164.4
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 81 160.4
Adhortatio ad artes addiscendas 93 184.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 30 212.5
De sectis ad eos qui introducuntur 100 159.4
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 241 199.9
Ars Medica 333 206.8
De elementis ex Hippocrate 248 178.9
De temperamentis 467 168.6
De naturalibus facultatibus 555 167.7
De anatomicis administrationibus 1,605 205.1
De ossibus ad tirones 179 257.5
De venarum arteriarumque dissectione 167 221.9
De nervorum dissectione 78 217.0
De instrumento odoratus 55 133.0
De uteri dissectione 63 191.9
De usu partium corporis humani I-XI 3,429 176.4
De motu musculorum 320 216.5
De victu attenuante 94 148.6
De victu attenuante 94 149.0
De utilitate respirationis 89 146.7
De semine 401 191.2
De foetuum formatione 145 185.3
An in arteriis sanguis contineatur 83 175.3
De optima corporis nostri constitutione 39 217.9
De bono habitu 12 142.9
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 179 207.8
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 165 196.7
De atra bile 107 168.4
De usu pulsuum 71 157.9
De placitis Hippocratis et Platonis 1,915 198.1
De parvae pilae exercitio 40 233.2
De parvae pilae exercitio 38 218.3
De venereis 2 53.6
De venereis 9 227.8
De sanitate tuenda 1,233 184.2
De rebus boni malique suci 199 201.2
De ptisana 42 190.0
De dignotione ex insomniis 9 179.6
De morborum differentiis 124 183.2
De causis morborum 88 146.4
De symptomatum differentiis 124 186.4
De symptomatum causis 534 183.4
De differentiis febrium 413 199.5
De morborum temporibus 105 195.2
De totius morbi temporibus 68 187.0
De typis 30 198.4
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 106 190.9
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 165 179.8
De comate secundum Hippocratem 56 169.9
De marcore 116 199.3
De tumoribus praeter naturam 65 156.3
De inaequali intemperie 54 172.4
De difficultate respirationis 570 177.7
De locis affectis 1,241 179.3
De pulsibus ad tirones 98 167.0
De differentiis pulsuum 777 178.9
De dignoscendis pulsibus 566 179.3
De causis pulsuum 465 146.0
De praesagitione ex pulsibus 589 163.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 278 179.1
De crisibus 584 170.1
De diebus decretoriis 452 165.8
De methodo medendi 2,792 177.5
Ad Glauconem de methodo medendi 377 167.4
De venae sectione adversus Erasistratum 97 161.8
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 183 200.1
De curandi ratione per venae sectionem 162 160.7
De purgantium medicamentorum facultate 57 189.7
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 33 164.8
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 35 253.1
Pro puero epileptico consilium 48 146.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2,305 176.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,801 141.4
De compositione medicamentorum per genera 1,544 163.0
De antidotis 355 146.2
De theriaca ad Pisonem 170 133.9
Institutio logica 228 256.3
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 56 211.2
De praenotione ad Epigenem 160 144.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 25 179.0
In Hippocratis De natura hominis 478 192.8
In Hippocratis De victu acutorum 1,207 177.5
In Hippocratis Epidemiarum I 3,177 201.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,753 180.8
Adversus Lycum 175 228.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 159 211.1
In Hippocratis De articulis 1,204 192.3
In Hippocratis De fracturis 848 200.8
In Hippocratis De officina medici 931 223.0
De musculorum dissectione ad tirones 261 177.8
De consuetudinibus 57 141.2
De experientia medica 24 231.0
De causis respirationis 18 264.7
De optima doctrina 35 187.7
De temperamentis 501 178.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 115 179.2
De plenitudine 225 200.7
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 4 59.9
In Hippocratis Prognosticum 764 175.5
Plato
Phaedo 518 220.4
Cratylus 469 235.7
Theaetetus 549 223.8
Sophist 324 184.3
Statesman 302 163.2
Parmenides 322 191.5
Philebus 320 164.2
Phaedrus 375 206.8
Alcibiades 1 221 193.6
Alcibiades 2 91 199.8
Hipparchus 57 232.8
Lovers 32 123.3
Theages 84 221.4
Charmides 216 240.1
Laches 130 156.0
Lysis 152 203.0
Definitiones 31 170.2
Apology* 148 170.7
Crito* 82 178.0
Euthyphro* 95 169.5
Republic* 1,939 202.4
Symposium* 303 161.2
Lucian of Samosata
Cataplus 39 97.4
Juppiter confutatus 35 151.3
Juppiter tragoedus 91 137.9
Gallus 73 128.9
Prometheus 29 120.8
Prometheus 30 123.1
Icaromenippus 61 116.1
Timon 68 113.2
Charon sive contemplantes 63 144.7
Vitarum auctio 46 126.6
Revivescentes sive piscator 80 121.3
Bis accusatus sive tribunalia 87 146.8
De sacrificiis 25 137.1
De sacrificiis 25 136.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 55 141.6
Somnium sive vita Luciani 26 142.9
De parasito sive artem esse parasiticam 81 120.6
Philopseudes sive incredulus 96 154.3
Dearum judicium 23 109.5
De mercede conductis potentium familiaribus 100 139.5
De morte Peregrini 59 136.2
Fugitivi 44 136.3
Toxaris vel amicitia 126 131.2
De saltatione 121 171.9
Lexiphanes 56 213.9
Eunuchus 25 185.7
De astrologia 28 144.9
Pseudologista 58 145.6
Deorum concilium 26 139.5
Tyrannicida 35 119.5
Abdicatus 84 172.8
Dialogi Marini 64 153.6
Arrian
Anabasis 1,317 164.8
Indica 235 172.9
Cynegeticus 97 158.4
Periplus Ponti Euxini 71 166.7
Tactica 192 210.7
Acies Contra Alanos 27 221.3
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1,706 390.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 58 122.0
Suppliant Maidens 65 119.9
Persians 59 104.1
Prometheus Bound 94 162.6
Prometheus Bound 90 147.3
Seven Against Thebes 69 138.3
Agamemnon 77 96.7
Agamemnon 85 97.0
Libation Bearers 45 85.4
Eumenides* 54 105.7
Persians* 54 106.3
Aristotle
Analytica priora 1,887 302.1
Analytica priora 1,970 309.1
De anima 516 239.7
De anima 556 250.1
Res Publica Atheniensium 413 266.2
Res Publica Atheniensium 17 170.5
Categoriae 239 222.3
De divinatione per somnum 20 166.8
Historia animalium 1,725 189.1
De insomniis 48 195.0
De interpretatione 145 221.8
De iuventute et senectute, De vita et morte 41 212.5
De longitudine et brevitate vitae 44 243.6
Magna Moralia 608 245.0
De memoria et reminiscentia 61 232.4
Meteorologica 610 180.1
De partibus animalium 797 210.0
Physica 1,522 256.7
Ars Poetica 224 208.5
De respiratione 93 153.1
De sophisticis elenchis 327 224.0
De sensu et sensibilibus 159 198.8
De somno et vigilia 67 223.2
Topica 925 202.2
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 84 325.5
Physica (textus alter) 77 320.7
Ars Poetica* 224 208.5
Aristoxenus
Harmonics 331 227.2
Agathemerus
Geographiae informatio 38 212.4
Theophrastus
Characters 62 89.5
Aesop
Fabulae 658 153.7
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 726 278.1
Problemata arithmetica 59 423.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 4,617 260.6
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 617 168.5
Pausanias
Description of Greece 3,437 153.0
Old Testament
Genesis 446 139.3
Exodus 333 137.3
Leviticus 312 163.5
Numbers 293 120.7
Deuteronomium 390 171.9
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 189 136.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 193 124.9
Ruth 32 157.2
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 180 91.8
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 176 102.9
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 317 160.3
unknown 120 60.8
Isaias 847 215.6
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 271 147.7
pseudo-Galen
De fasciis 168 217.2
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 420 388.7
Introductio seu medicus 514 283.0
De remediis parabilibus 211 68.4
De theriaca ad Pamphilianum 35 175.8
De optima secta ad Thrasybulum 388 216.6
Lysias
Funeral Oration 59 137.7
Against Simon: Defense 37 160.1
On A Wound By Premeditation 19 183.4
Against Andocides 51 181.9
On the Olive Stump 39 180.8
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 21 183.1
For The Soldier 12 125.0
Against Theomnestus 1 28 172.3
Against Theomnestus 2 7 117.8
Against Eratosthenes 101 193.6
Against Eratosthenes 101 193.6
Against Alcibiades 1 28 107.5
Against Alcibiades 2 8 123.8
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 4 32.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 16 252.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 29 201.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 48 144.8
For Polystratus 40 194.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 21 150.1
Against The Corn-Dealers 21 172.7
Against Pancleon 22 263.2
Against Pancleon 22 263.2
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 28 177.6
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 42 201.3
On the Scrutiny of Evandros 23 154.1
Against Epicrates and his Fellow-envoys 18 221.9
Against Ergocles 10 103.3
Against Philocrates 14 199.7
Against Nicomachus 32 158.2
Against Philon, On his Scrutiny 41 207.8
Against Diogeiton 29 162.1
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 14 235.3
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 88 168.9
Olympic Oration 4 92.2
On the Murder of Eratosthenes* 32 124.4
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 13 68.7
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 7 173.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 141.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1,095 207.0
Adversus Mathematicos 2,585 232.8
Apollodorus
Library 494 177.6
Epitome 120 147.6
Appianus of Alexandria
Kings 16 202.5
Italy 20 175.7
Samnite History 61 170.4
Gallic History 35 166.9
Sicily and the Other Islands 14 143.1
Wars in Spain 293 177.6
Hannibalic War 176 174.7
Punic Wars 468 176.3
Numidian Affairs 11 302.2
Macedonian Affairs 68 178.2
Illyrian Wars 92 185.3
Syrian Wars 217 151.2
Civil Wars 1,831 150.1
Mithridatic Wars 378 151.4
Artemidorus
Onirocriticon 1,063 163.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 348 97.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 394 170.8
Paedagogus 1,031 181.6
Stromata Books 7-8 711 246.2
Eclogae propheticae 113 224.2
Quis dives salvetur 188 199.8
Excerpta ex Theodoto 187 246.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 733 256.0
De Fasciis 58 301.5
Vita Hippocratis 14 282.3
Antisthenes
Ajax 12 227.7
Odysseus 17 182.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 44 175.9
Encomium of Helen* 44 315.2
Alcidamas
Peri Sophiston 31 140.7
Odysseus 65 165.6
Dio Chrysostom
Orationes 3,005 161.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 198 171.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1,674 227.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 1,077 174.1
Excerpta Polyaeni 229 141.0
Hippocrates
De prisca medicina 110 193.3
De aere, aquis, locis 138 179.2
Prognosticon 75 138.8
De diaeta in morbis acutis 100 155.1
De diaeta acutorum (spurium) 50 89.1
Epidemiarum 709 170.3
De capitis vulneribus 71 136.8
De fracturis 185 157.2
De articulis 398 177.5
Vectiarius 163 312.7
Aphorismi 93 124.8
Iusiurandum 4 156.9
Lex 7 202.3
De humoribus 41 178.8
Prorrheticon I 173 176.0
Coa praesagia 237 204.2
De arte 132 480.9
De natura hominis 73 184.3
De salubri diaeta 21 145.2
De flatibus 52 180.4
De liquidorum usu 32 221.8
De morbis I 463 131.8
De genitura 32 160.5
De natura pueri 99 133.8
De affectionibus 129 171.9
De locis in homine 170 203.3
De morbo sacro 72 146.8
De haemorrhoidibus 13 137.6
De fistulis 19 118.0
De diaeta 355 179.4
De affectionibus interioribus 205 128.0
De natura muliebri 128 111.2
De octimestri partu 20 255.1
De muliebribus 485 101.5
De virginum morbis 7 156.6
De superfoetatione 33 100.2
De exsectione foetus 5 106.6
De anatomia 7 312.5
De dentitione 2 58.8
De glandulis 25 140.4
De carnibus 70 203.6
De corde 21 208.7
De alimento 23 169.1
De visu 6 77.6
De natura ossium 75 234.0
De medico 34 217.7
De habitu decenti 33 228.4
De crisibus 33 163.8
De diebus criticis 19 147.7
Epistulae, Decretum, Orationes 225 196.2
De officina medici 64 280.5
De ulceribus 41 116.0
Praeceptiones 22 163.4
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 321 163.3
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 4 194.2
Iatrica 980 561.6
Anonymus Londinensis Fragmenta 15 717.7
Justin Martyr
Apology 259 177.7
Apologia secunda 74 224.9
Apologia secunda 74 224.9
Dialogue with Trypho 923 173.2
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 66 248.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1,362 180.6
unknown
unknown 1,077 173.6
unknown 229 141.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 400 240.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 9,789 272.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 5,432 334.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 4,931 257.8
In Librum De Sensu Commentarium 1,355 255.0
Problems and Solutions 117 306.3
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1,888 249.9
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2,023 233.2
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 27 166.1
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 2 246.9
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 233 202.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 211 183.1
De Resurrectione 196 218.0
De Resurrectione 174 192.1
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 319 315.2
De Sphaera Quae Movetur 137 331.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 90 130.2
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 39 184.5
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 83 298.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 106 107.5
Epistula II ad Corinthios 35 112.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 24 108.3
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 4 57.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 813 206.5
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 13 381.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 408 145.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 41 222.8
Ad Magnesios (epist. 2) 28 259.0
Ad Trallianos (epist. 3) 23 234.0
Ad Romanos (epist. 4) 22 211.5
Ad Philadelphios (epist. 5) 27 260.4
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 26 222.0
Ad Polycarpum (epist. 7) 16 205.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 503 235.2
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 85 134.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 46 169.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 17 47.7
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 46 216.2
Oracula Sibyllina
Oracula 438 165.5
Fragmenta 10 161.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 469 201.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 50 70.3
The Testament of Abraham Recension B 35 105.5
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1,059 278.7
Theophilus
Ad Autolycum 376 173.4
Ad Autolycum 338 156.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 322 271.5
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 3 101.0
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 5 331.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 156 154.4
Euclid
Elements 6,494 394.1
Data 756 381.9
Data (demonstrationes alterae) 175 413.1
Plotinus
Enneades 5,221 231.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 710 238.7
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1,888 218.4
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1,382 242.1
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 333 220.0
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 2,440 324.6
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 4 272.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4,734 203.7
Historia Ecclesiastica 1,837 186.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 143 184.5
Demonstratio Evangelica 3,271 204.4
De Ecclesiastica Theologia 283 175.9
De Theophania (Fragmenta) 138 167.9
Onomasticon 364 289.2
Vita Constantini 726 190.6
Oration of Constantine 198 174.3
De Laudibus Constantini 273 141.1
Historia Ecclesiastica 2,221 224.0
Epiphanius
Ancoratus 707 176.4
Panarion (Adversus Haereses) 3,326 173.9
Anacephalaeosis [Sp.] 68 227.2
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 291 187.9
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 27 129.2
De Theologia (Orat. 28) 171 231.0
De Filio (Orat. 29) 123 248.7
De Filio (Orat. 30) 142 281.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 149 239.2
Carmina moralia 2 141.8
Iamblichus
Protrepticus 501 182.3
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1,066 322.8
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1,679 343.0
Zetemata codicis Vaticani 533 523.4
Isagoge Sive Quinque Voces 188 314.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 562 227.7
Marcellus
Fragmenta 149 129.1
Origen
Contra Celsum 2,933 176.0
Commentarii In Evangelium Joannis 3,227 199.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 435 187.5
Exhortatio ad martyrium 222 177.5
De oratione 560 195.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 412 161.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 202 246.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 239 226.2
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 4 236.7
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 58 155.0
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 67 318.0
Homiliae In Lucam 363 212.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 293 212.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 537 170.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 415 184.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1,801 196.8
Epistula ad Africanum 81 171.5
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 6 79.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 106 231.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2,101 186.9
Eunapius
Vitae Sophistarum 10 126.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 654 211.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,706 239.2
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,434 206.3
Libanius
Epistulae 1-1544 3,227 259.4
Oratio 1 579 255.0
Oratio 3 67 341.1
Oratio 4 60 251.5
Oratio 5 79 281.1
Oratio 6 30 283.8
Oratio 7 18 344.2
Oratio 8 12 163.0
Oratio 9 23 252.2
Oratio 10 66 297.6
Oratio 11 404 259.3
Oratio 26 74 259.7
Oratio 27 121 327.0
Oratio 28 57 259.0
Oratio 29 79 257.5
Oratio 30 148 284.0
Oratio 31 100 263.0
Oratio 32 46 181.9
Oratio 33 109 273.8
Oratio 34 55 216.5
Oratio 35 70 265.2
Oratio 36 39 269.9
Oratio 38 41 202.1
Oratio 39 45 223.2
Oratio 40 59 235.9
Oratio 41 51 283.5
Oratio 42 124 258.1
Oratio 43 51 239.3
Oratio 44 13 310.3
Oratio 45 83 256.6
Oratio 46 109 274.0
Oratio 47 90 260.5
Oratio 48 85 235.8
Oratio 49 95 311.1
Oratio 50 95 318.8
Oratio 51 76 264.7
Oratio 52 140 301.1
Oratio 53 74 273.1
Oratio 54 211 348.0
Oratio 55 78 264.4
Oratio 56 80 354.6
Oratio 57 145 341.4
Oratio 59 300 223.7
Oratio 60 20 242.7
Oratio 61 32 201.5
Oratio 62 148 272.0
Oratio 63 97 279.7
Oratio 64 306 285.1
Declamatio 1 366 240.6
Declamatio 2 29 97.0
Declamatio 3 50 199.3
Declamatio 4 165 227.3
Declamatio 5 171 216.7
Declamatio 6 105 186.8
Declamatio 7 46 234.6
Declamatio 8 70 273.9
Declamatio 9 104 259.1
Declamatio 10 83 219.3
Declamatio 11 57 200.6
Declamatio 12 55 131.0
Declamatio 13 120 213.3
Declamatio 14 71 228.1
Declamatio 16 147 216.1
Declamatio 17 138 208.9
Declamatio 18 39 150.8
Declamatio 19 82 227.0
Declamatio 20 40 145.3
Declamatio 21 57 183.1
Declamatio 22 89 267.7
Declamatio 23 122 148.3
Declamatio 24 44 180.7
Declamatio 25 52 140.9
Declamatio 26 61 161.8
Declamatio 27 23 112.9
Declamatio 28 29 169.3
Declamatio 29 31 131.2
Declamatio 30 102 194.3
Declamatio 31 86 200.7
Declamatio 32 68 155.3
Declamatio 33 74 183.9
Declamatio 34 172 141.8
Declamatio 35 69 233.1
Declamatio 37 35 115.7
Declamatio 38 86 226.2
Declamatio 39 66 192.4
Declamatio 40 190 267.8
Declamatio 41 88 218.7
Declamatio 42 104 222.9
Declamatio 44 183 311.9
Declamatio 46 64 185.8
Declamatio 47 71 160.0
Declamatio 48 126 237.2
Declamatio 49 127 190.1
Declamatio 50 79 209.8
Declamatio 51 18 166.7
Characteres Epistolici [Sp.] 78 332.9
Oratio 2 118 300.1
Oratio 37 40 222.2
Oratio 58 90 285.1
Declamatio 15 123 228.2
Declamatio 36 64 165.8
Declamatio 43 160 260.7
Declamatio 45 37 152.3
unknown
unknown 44 315.2
unknown 44 175.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1,800 164.0
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 235 127.4
Anna Comnena
Alexias 2,251 160.9
Alexias 2,408 170.7
Alexias 2,419 171.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1,077 209.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 911 180.6
unknown 32 260.0
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 571 200.2
De Libero Arbitrio 185 241.3
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 41 213.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 37 229.5
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Fragmenta Incerta [Sp.] 2 147.1
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 26 210.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 457 190.4
Narrationes de Syntipa 284 241.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6,275 183.8
Annals of Rome 1,741 187.1
Argumenta 318 135.5
Chronologia 18 241.0
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 259 234.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6,251 226.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 4,183 239.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 11,745 261.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 3,419 242.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,529 223.2
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 5,065 302.1
unknown 3,540 245.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3,480 242.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1,120 207.3
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2,514 225.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4,973 202.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 7,206 227.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2,351 240.6