59185. ὁράω

to see
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2,47618.3
corpus35,20816.4

Editions by Text Group (790)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
De spiritu 1 2.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 12 5.2
Hegemonius
Acta Archelai 4 16.8
Euripides
Heracles 33 37.8
Bacchae* 48 57.7
Heracles* 33 37.8
Plutarch
Theseus 6 7.8
unknown 24 26.5
unknown 14 14.5
unknown 6 7.9
Solon 19 21.2
Publicola 10 17.0
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
unknown 16 19.4
unknown 11 9.9
Fabius Maximus 14 17.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
Alcibiades 18 17.1
unknown 23 24.0
unknown 1 9.1
unknown 18 19.3
unknown 20 20.0
unknown 2 40.2
unknown 22 22.8
unknown 58 28.6
Pericles* 12 11.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 375 15.2
Deipnosophistae 379 15.1
Isocrates
Against Euthynus 1 8.4
Against Callimachus 5 13.2
Against Lochites 1 8.4
On the team of horses 4 13.0
Trapeziticus 2 5.6
Aegineticus 6 19.4
To Demonicus 3 9.7
Against the Sophists 2 14.2
Busiris 2 6.8
Plataicus 4 11.7
To Nicocles 6 18.6
Nicocles or the Cyprians 6 15.0
Evagoras 7 14.4
Archidamus 15 22.9
On the Peace 19 22.6
Areopagiticus 9 18.5
Antidosis 33 17.5
To Philip 22 23.4
Panathenaicus 9 5.3
Ad filios Jasonis 4 43.8
Ad Archidamum 2 17.3
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Ad Philippum 2 15.2
Helen* 9 22.9
Panegyricus* 10 8.8
Sophocles
Trachiniae 38 47.4
Electra 58 59.6
Philoctetes 38 38.6
Tracking Satyrs 3 12.8
Ajax* 36 41.4
Antigone* 32 39.5
Oedipus at Colonus* 37 31.6
Oedipus Tyrannus* 45 43.6
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 1 10.6
Hymn 6 to Aphrodite 1 322.6
Hymn 5 to Aphrodite* 4 80.8
Hymn 2 to Demeter* 19 51.0
unknown
unknown 7 31.7
unknown 8 30.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 78 16.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 12 9.1
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 98 30.7
De Cherubim 15 19.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 17 18.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 34 30.2
De Posteritate Caini 21 19.4
De Gigantibus 5 15.4
Quod Deus Sit Immutabilis 21 23.3
De Agricultura 9 10.1
De Plantatione 11 12.3
De Ebrietate 24 21.1
De Sobrietate 7 20.3
De Confusione Linguarum 26 26.2
De Migratione Abrahami 44 35.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 22 14.2
De Congressu Eruditionis Gratia 25 28.6
De Fuga Et Inventione 37 34.5
De Mutatione Nominum 46 35.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 91 36.0
De Abrahamo 25 18.8
De Josepho 35 27.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 53 17.1
De Decalogo 8 9.5
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 41 7.3
De Virtutibus 16 13.3
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 16 17.9
Quod Omnis Probus Liber Sit 13 17.3
De Vita Contemplativa 4 8.8
De Aeternitate Mundi 6 6.6
In Flaccum 18 20.4
Legatio Ad Gaium 28 16.2
Aristophanes
Lysistrata 28 31.8
Ecclesiazusae 29 34.4
Birds* 38 32.2
Clouds* 36 33.9
Frogs* 27 26.9
Hesiod
Sheild of Heracles 3 39.8
Theogony* 9 11.6
Works and Days* 1 7.3
Antiphon
On the murder of Herodes 2 2.9
New Testament
Gospel according to Matthew 134 68.6
Mark 3 29.5
Mark 65 54.1
Gospel of Luke 135 64.8
Acts 89 45.8
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 8 11.0
Second Corinthians 6 12.5
Epistle to the Galatians 6 24.9
Letter to the Philippians 5 28.6
Letter to the Colossians 1 5.9
First Letter to the Thessalonians 4 25.2
First Timothy 3 17.7
Second Timothy 1 7.6
Letter to the Hebrews 14 26.8
James 8 43.5
First Epistle of Peter 4 22.6
First John 8 34.5
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 89 84.9
Gospel according to John* 85 50.4
Xenophon
Hellenica 148 20.9
Memorabilia 93 23.9
Economics 73 37.5
Symposium 40 38.6
Apology 8 36.2
Cyropaedia 344 40.2
Hiero 14 21.8
Constitution of the Lacedaimonians 9 17.0
Ways and Means 1 2.4
On the Cavalry Commander 9 14.5
On the Art of Horsemanship 13 17.3
On Hunting 25 25.8
Agesilaus* 23 29.1
Anabasis* 216 35.2
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 12 23.8
Adhortatio ad artes addiscendas 9 17.9
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 5 35.4
De sectis ad eos qui introducuntur 13 20.7
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 11 9.1
Ars Medica 6 3.7
De elementis ex Hippocrate 14 10.1
De temperamentis 14 5.1
De naturalibus facultatibus 17 5.1
De anatomicis administrationibus 180 23.0
De ossibus ad tirones 2 2.9
De venarum arteriarumque dissectione 12 15.9
De instrumento odoratus 6 14.5
De usu partium corporis humani I-XI 162 8.3
De motu musculorum 20 13.5
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De utilitate respirationis 10 16.5
De semine 31 14.8
De foetuum formatione 20 25.6
An in arteriis sanguis contineatur 4 8.4
De optima corporis nostri constitutione 1 5.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 14 16.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 31 37.0
De atra bile 10 15.7
De usu pulsuum 6 13.3
De placitis Hippocratis et Platonis 96 9.9
De parvae pilae exercitio 2 11.7
De parvae pilae exercitio 2 11.5
De sanitate tuenda 32 4.8
De rebus boni malique suci 11 11.1
De dignotione ex insomniis 3 59.9
De morborum differentiis 2 3.0
De causis morborum 6 10.0
De symptomatum differentiis 1 1.5
De symptomatum causis 33 11.3
De differentiis febrium 18 8.7
De morborum temporibus 6 11.2
De totius morbi temporibus 6 16.5
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 2 3.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 14 15.3
De comate secundum Hippocratem 3 9.1
De marcore 3 5.2
De tumoribus praeter naturam 2 4.8
De inaequali intemperie 2 6.4
De difficultate respirationis 18 5.6
De locis affectis 124 17.9
De pulsibus ad tirones 2 3.4
De differentiis pulsuum 28 6.4
De dignoscendis pulsibus 18 5.7
De causis pulsuum 9 2.8
De praesagitione ex pulsibus 7 1.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 23 14.8
De crisibus 25 7.3
De diebus decretoriis 17 6.2
De methodo medendi 99 6.3
Ad Glauconem de methodo medendi 24 10.7
De venae sectione adversus Erasistratum 6 10.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 5 5.5
De curandi ratione per venae sectionem 7 6.9
De purgantium medicamentorum facultate 2 6.7
Pro puero epileptico consilium 1 3.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 53 4.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 34 2.7
De compositione medicamentorum per genera 34 3.6
De antidotis 25 10.3
De theriaca ad Pisonem 32 25.2
Institutio logica 1 1.1
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 2 7.5
De praenotione ad Epigenem 16 14.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 2 14.3
In Hippocratis De natura hominis 24 9.7
In Hippocratis De victu acutorum 28 4.1
In Hippocratis Epidemiarum I 127 8.0
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 51 5.3
Adversus Lycum 2 2.6
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 6 8.0
In Hippocratis De articulis 62 9.9
In Hippocratis De fracturis 11 2.6
In Hippocratis De officina medici 51 12.2
De musculorum dissectione ad tirones 7 4.8
De consuetudinibus 4 9.9
De experientia medica 6 57.7
De optima doctrina 4 21.4
De temperamentis 13 4.6
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 11 17.1
De plenitudine 10 8.9
In Hippocratis Prognosticum 31 7.1
Plato
Phaedo 55 23.4
Cratylus 23 11.6
Theaetetus 77 31.4
Sophist 24 13.7
Statesman 19 10.3
Parmenides 20 11.9
Philebus 41 21.0
Phaedrus 48 26.5
Alcibiades 1 25 21.9
Alcibiades 2 16 35.1
Hipparchus 5 20.4
Lovers 1 3.9
Theages 5 13.2
Charmides 17 18.9
Laches 13 15.6
Lysis 9 12.0
Definitiones 1 5.5
Apology* 9 10.4
Crito* 9 19.5
Euthyphro* 13 23.2
Republic* 214 22.3
Symposium* 41 21.8
Lucian of Samosata
Cataplus 31 77.4
Juppiter confutatus 9 38.9
Juppiter tragoedus 27 40.9
Gallus 50 88.3
Prometheus 7 29.2
Prometheus 7 28.7
Icaromenippus 26 49.5
Timon 23 38.3
Charon sive contemplantes 42 96.5
Vitarum auctio 19 52.3
Revivescentes sive piscator 41 62.2
Bis accusatus sive tribunalia 22 37.1
De sacrificiis 6 32.9
De sacrificiis 6 32.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 13 33.5
Somnium sive vita Luciani 5 27.5
De parasito sive artem esse parasiticam 15 22.3
Philopseudes sive incredulus 46 74.0
Dearum judicium 20 95.2
De mercede conductis potentium familiaribus 29 40.5
De morte Peregrini 22 50.8
Fugitivi 17 52.6
Toxaris vel amicitia 20 20.8
De saltatione 34 48.3
Lexiphanes 5 19.1
Eunuchus 2 14.9
De astrologia 4 20.7
Pseudologista 15 37.7
Deorum concilium 8 42.9
Tyrannicida 9 30.7
Abdicatus 10 20.6
Dialogi Marini 30 72.0
Arrian
Anabasis 121 15.1
Indica 22 16.2
Cynegeticus 21 34.3
Periplus Ponti Euxini 4 9.4
Tactica 8 8.8
Acies Contra Alanos 2 16.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 34 7.8
Aeschylus
Suppliant Maidens 19 40.0
Suppliant Maidens 20 36.9
Persians 18 31.8
Prometheus Bound 20 34.6
Prometheus Bound 20 32.7
Seven Against Thebes 8 16.0
Agamemnon 20 25.1
Agamemnon 20 22.8
Libation Bearers 29 55.0
Eumenides* 17 33.3
Persians* 18 35.4
Aristotle
Analytica priora 17 2.7
Analytica priora 34 5.3
De anima 45 20.9
De anima 46 20.7
Res Publica Atheniensium 8 5.2
Categoriae 2 1.9
De divinatione per somnum 4 33.4
Historia animalium 123 13.5
De insomniis 18 73.1
De interpretatione 2 3.1
De iuventute et senectute, De vita et morte 4 20.7
Magna Moralia 39 15.7
De memoria et reminiscentia 9 34.3
Meteorologica 46 13.6
De partibus animalium 9 2.4
Physica 28 4.7
Ars Poetica 15 14.0
De respiratione 6 9.9
De sophisticis elenchis 26 17.8
De sensu et sensibilibus 49 61.2
De somno et vigilia 8 26.6
Topica 23 5.0
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 4 15.5
Physica (textus alter) 1 4.2
Ars Poetica* 15 14.0
Aristoxenus
Harmonics 4 2.7
Theophrastus
Characters 14 20.2
Aesop
Fabulae 149 34.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 19 7.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 44 2.5
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 7 1.9
Pausanias
Description of Greece 210 9.4
Old Testament
Genesis 214 66.8
Exodus 110 45.4
Leviticus 58 30.4
Numbers 66 27.2
Deuteronomium 62 27.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 26 18.8
Judices (Cod. Alexandrinus) 79 51.1
Ruth 9 44.2
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 138 70.4
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 92 53.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 88 44.5
unknown 35 17.7
Isaias 222 56.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 110 60.0
pseudo-Galen
De fasciis 2 2.6
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 10 9.3
Introductio seu medicus 8 4.4
De remediis parabilibus 4 1.3
De theriaca ad Pamphilianum 2 10.0
De optima secta ad Thrasybulum 10 5.6
Lysias
Funeral Oration 6 14.0
Against Simon: Defense 6 26.0
Against Andocides 7 25.0
On the Olive Stump 2 9.3
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 1 8.7
Against Theomnestus 1 3 18.5
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 9 17.3
Against Eratosthenes 9 17.3
Against Alcibiades 1 2 7.7
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 6 49.4
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 6 18.1
For Polystratus 2 9.7
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 2 14.3
Against The Corn-Dealers 1 8.2
Against Pancleon 1 12.0
Against Pancleon 1 12.0
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 2 12.7
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 3 14.4
On the Scrutiny of Evandros 2 13.4
Against Epicrates and his Fellow-envoys 2 24.7
Against Ergocles 2 20.7
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 2 9.9
Against Philon, On his Scrutiny 5 25.3
Against Diogeiton 1 5.6
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 4 7.7
Olympic Oration 4 92.2
On the Murder of Eratosthenes* 6 23.3
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 6 31.7
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 44 8.3
Adversus Mathematicos 75 6.8
Apollodorus
Library 25 9.0
Epitome 13 16.0
Appianus of Alexandria
Italy 3 26.4
Samnite History 3 8.4
Gallic History 2 9.5
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 17 10.3
Hannibalic War 16 15.9
Punic Wars 45 17.0
Macedonian Affairs 4 10.5
Illyrian Wars 2 4.0
Syrian Wars 17 11.8
Civil Wars 175 14.3
Mithridatic Wars 34 13.6
Artemidorus
Onirocriticon 432 66.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 140 39.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 37 16.0
Paedagogus 85 15.0
Stromata Books 7-8 18 6.2
Eclogae propheticae 2 4.0
Quis dives salvetur 15 15.9
Excerpta ex Theodoto 28 36.8
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 8 2.8
Antisthenes
Odysseus 2 21.5
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 5 20.0
Encomium of Helen* 3 21.5
Alcidamas
Peri Sophiston 2 9.1
Odysseus 7 17.8
Dio Chrysostom
Orationes 447 24.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 37 32.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 28 3.8
Polyaenus Macedo
Strategemata 196 31.7
Excerpta Polyaeni 62 38.2
Hippocrates
De prisca medicina 2 3.5
De aere, aquis, locis 2 2.6
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
De diaeta acutorum (spurium) 4 7.1
Epidemiarum 14 3.4
De capitis vulneribus 13 25.0
De fracturis 2 1.7
De articulis 9 4.0
Vectiarius 1 1.9
Aphorismi 1 1.3
Iusiurandum 1 39.2
De humoribus 3 13.1
Prorrheticon I 8 8.1
Coa praesagia 2 1.7
De arte 18 65.6
De natura hominis 4 10.1
De flatibus 1 3.5
De morbis I 15 4.3
De genitura 1 5.0
De natura pueri 10 13.5
De locis in homine 5 6.0
De morbo sacro 4 8.2
De diaeta 15 7.6
De affectionibus interioribus 12 7.5
De natura muliebri 8 7.0
De muliebribus 20 4.2
De virginum morbis 1 22.4
De exsectione foetus 1 21.3
De glandulis 3 16.8
De carnibus 10 29.1
De corde 1 9.9
De visu 2 25.9
De medico 1 6.4
De habitu decenti 1 6.9
De crisibus 1 5.0
De diebus criticis 5 38.9
Epistulae, Decretum, Orationes 30 26.2
De officina medici 5 21.9
De ulceribus 3 8.5
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 64 32.6
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Apology 35 24.0
Apologia secunda 4 12.2
Apologia secunda 4 12.2
Dialogue with Trypho 200 37.5
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 7 26.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 241 32.0
unknown
unknown 196 31.6
unknown 62 38.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 9 5.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 210 5.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 25 1.5
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 81 4.2
In Librum De Sensu Commentarium 503 94.7
Problems and Solutions 3 7.9
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 144 19.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 253 29.2
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 1 6.2
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 17 14.7
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 17 14.8
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 34 33.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 32 46.3
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 13 61.5
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 2 7.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 33 33.5
Epistula II ad Corinthios 9 28.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 20 5.1
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 86 30.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 27 12.6
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 47 74.4
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 10 36.9
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 8 22.5
Oracula Sibyllina
Oracula 38 14.4
Fragmenta 4 64.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 87 37.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 49 68.9
The Testament of Abraham Recension B 20 60.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 31 8.2
Theophilus
Ad Autolycum 46 21.2
Ad Autolycum 46 21.3
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 44 37.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 12 11.9
Plotinus
Enneades 681 30.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 21 7.1
In Aristotelis Physica Paraphrasis 53 6.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 86 15.1
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 69 45.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 11 1.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 362 15.6
Historia Ecclesiastica 119 12.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 9 11.6
Demonstratio Evangelica 485 30.3
De Ecclesiastica Theologia 37 23.0
De Theophania (Fragmenta) 23 28.0
Vita Constantini 58 15.2
Oration of Constantine 10 8.8
De Laudibus Constantini 29 15.0
Historia Ecclesiastica 131 13.2
Epiphanius
Ancoratus 103 25.7
Panarion (Adversus Haereses) 318 16.6
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 116 74.9
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 4 19.1
De Theologia (Orat. 28) 28 37.8
De Filio (Orat. 29) 8 16.2
De Filio (Orat. 30) 8 15.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 7 11.2
Iamblichus
Protrepticus 50 18.2
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 19 5.8
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 67 13.7
Zetemata codicis Vaticani 11 10.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.8
Marcellus
Fragmenta 27 23.4
Origen
Contra Celsum 504 30.2
Commentarii In Evangelium Joannis 512 31.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 104 44.8
Exhortatio ad martyrium 22 17.6
De oratione 33 11.5
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 98 38.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 14 17.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 23 21.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 30 80.2
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 68 39.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 35 25.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 134 42.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 53 23.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 260 28.4
Epistula ad Africanum 24 50.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 23 50.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 108 9.6
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 32 10.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 100 14.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 101 14.5
Libanius
Epistulae 1-1544 373 30.0
Oratio 1 73 32.1
Oratio 3 8 40.7
Oratio 4 4 16.8
Oratio 5 9 32.0
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 3 40.8
Oratio 10 9 40.6
Oratio 11 30 19.3
Oratio 26 4 14.0
Oratio 27 6 16.2
Oratio 28 2 9.1
Oratio 29 8 26.1
Oratio 30 10 19.2
Oratio 31 7 18.4
Oratio 32 4 15.8
Oratio 33 14 35.2
Oratio 34 6 23.6
Oratio 35 6 22.7
Oratio 36 1 6.9
Oratio 38 3 14.8
Oratio 39 2 9.9
Oratio 40 7 28.0
Oratio 41 4 22.2
Oratio 42 12 25.0
Oratio 43 3 14.1
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 5 15.5
Oratio 46 11 27.7
Oratio 47 8 23.2
Oratio 48 11 30.5
Oratio 49 10 32.7
Oratio 50 8 26.8
Oratio 51 5 17.4
Oratio 52 12 25.8
Oratio 53 6 22.1
Oratio 54 9 14.8
Oratio 55 6 20.3
Oratio 56 7 31.0
Oratio 57 15 35.3
Oratio 59 16 11.9
Oratio 60 3 36.4
Oratio 61 5 31.5
Oratio 62 16 29.4
Oratio 63 6 17.3
Oratio 64 39 36.3
Declamatio 1 46 30.2
Declamatio 2 1 3.3
Declamatio 3 8 31.9
Declamatio 4 12 16.5
Declamatio 5 15 19.0
Declamatio 6 18 32.0
Declamatio 7 5 25.5
Declamatio 8 9 35.2
Declamatio 9 12 29.9
Declamatio 10 8 21.1
Declamatio 11 11 38.7
Declamatio 12 17 40.5
Declamatio 13 7 12.4
Declamatio 14 8 25.7
Declamatio 16 12 17.6
Declamatio 17 19 28.8
Declamatio 18 5 19.3
Declamatio 19 11 30.4
Declamatio 20 13 47.2
Declamatio 21 11 35.3
Declamatio 22 11 33.1
Declamatio 23 24 29.2
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 16 43.4
Declamatio 26 8 21.2
Declamatio 27 12 58.9
Declamatio 28 1 5.8
Declamatio 29 8 33.9
Declamatio 30 29 55.2
Declamatio 31 12 28.0
Declamatio 32 8 18.3
Declamatio 33 14 34.8
Declamatio 34 22 18.1
Declamatio 35 9 30.4
Declamatio 37 15 49.6
Declamatio 38 8 21.0
Declamatio 39 11 32.1
Declamatio 40 21 29.6
Declamatio 41 14 34.8
Declamatio 42 14 30.0
Declamatio 44 18 30.7
Declamatio 46 8 23.2
Declamatio 47 11 24.8
Declamatio 48 23 43.3
Declamatio 49 22 32.9
Declamatio 50 6 15.9
Declamatio 51 7 64.8
Characteres Epistolici [Sp.] 1 4.3
Oratio 2 8 20.3
Oratio 37 3 16.7
Oratio 58 8 25.3
Declamatio 15 9 16.7
Declamatio 36 17 44.1
Declamatio 43 14 22.8
Declamatio 45 7 28.8
unknown
unknown 3 21.5
unknown 5 20.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 243 22.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 61 33.1
Anna Comnena
Alexias 275 19.7
Alexias 285 20.2
Alexias 285 20.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 37 7.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 83 16.5
unknown 2 16.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 35 12.3
De Libero Arbitrio 8 10.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 4 20.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 2 12.4
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 83 34.6
Narrationes de Syntipa 37 31.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 513 15.0
Annals of Rome 192 20.6
Argumenta 29 12.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 5 4.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 199 7.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 93 5.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 176 3.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 198 14.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 24 3.5
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 86 5.1
unknown 129 8.9
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 129 9.0
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 116 21.5
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 69 6.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 591 24.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 140 4.4
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 131 13.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 18 5.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 11 3.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 53 5.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 18 5.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 82 10.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 79 4.2
Olympiodorus
Prolegomena 47 7.5
In Aristotelis Meteora Commentaria 356 31.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 33 9.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 63 10.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 106 13.6
Agathias Scholasticus
Historiae 37 6.4
Epigrammata 11 18.6
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 11 3.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 198 27.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 238 9.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 51 4.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 210 39.7
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 43 6.5
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 11 3.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 11 3.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 43 6.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 308 18.2
Chrestomathy 1 15.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 2 7.3
Zosimus
Historia Nova 86 14.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 105 15.6
Historia Ecclesiastica 111 17.0
Historia Religiosa 107 23.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 608 20.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 203 25.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 134 25.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 34 26.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 137 26.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 221 28.4
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 6 18.6
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 13 37.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 859 70.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 44 8.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 197 18.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 130 37.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 80 28.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 95 23.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 86 43.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 45 31.0
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 32 31.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 32 34.8
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 47 32.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 30 36.4
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 9 38.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 486 30.7
unknown 18 16.4
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 30 25.6
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 11 20.6
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 10 105.3
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 15.8
Commentarius In Apocalypsin 216 24.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 79 33.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 262 22.1
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 12.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 33 27.4
Polycarp
Epistula ad Philippenses 3 23.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 89 8.9
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 3 20.8
Vita Ambrosiana 2 36.8
Vita Thomana et hypothesis Olympiorum 1 18.3
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 58 19.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 236 14.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 44 6.5
Scholia in Pindarum Pythian Odes 22 4.6
Scholia in Pindarum Nemean Odes 30 8.1
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 6 3.5
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 2 1.0
Gregorius
Orationes XIII-XXX 14 22.5
Apollonius Rhodius
Argonautica* 70 16.7
Herodotus
The Histories* 332 17.0
Homer
Iliad* 268 21.8
Odyssey* 237 24.6
Longus
Daphnis & Chloe* 107 54.1
Pindar
Olympian* 12 19.2
Isthmean* 3 9.7
Nemean* 6 11.3
Pythian* 11 13.9
Polybius.
Histories*