59124. ὀπτασία

a vision
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1220.1

Editions by Text Group (33)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel of Luke 2 1.0
Acts 1 0.5
Second Corinthians 1 2.1
Old Testament
unknown 2 1.0
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 5 0.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Demonstratio Evangelica 7 0.4
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 1 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 15 1.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin 29 3.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1

Passages (2 of 86)

remove

Old Testament, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg030.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
43.2 word list | read 1
43.16 word list | read 1