58326. ὁμοιομερής

having parts like each other and the whole
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus7350.3

Editions by Text Group (79)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 1 7.1
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 12 10.0
Ars Medica 9 5.6
De elementis ex Hippocrate 9 6.5
De temperamentis 2 0.7
De temperamentis 2 0.7
De naturalibus facultatibus 4 1.2
De anatomicis administrationibus 5 0.6
De semine 5 2.4
De optima corporis nostri constitutione 5 27.9
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 3 3.5
De placitis Hippocratis et Platonis 8 0.8
De sanitate tuenda 11 1.6
De morborum differentiis 15 22.2
De causis morborum 5 8.3
De symptomatum differentiis 2 3.0
De symptomatum causis 9 3.1
De differentiis febrium 2 1.0
De marcore 2 3.4
De inaequali intemperie 4 12.8
De locis affectis 8 1.2
De differentiis pulsuum 1 0.2
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De methodo medendi 35 2.2
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 10 0.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis De natura hominis 6 2.4
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Historia animalium 6 0.7
Meteorologica 11 3.2
De partibus animalium 17 4.5
Physica 2 0.3
Topica 5 1.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 5 0.3
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 1 0.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 20 0.6
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 11 0.6
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 39 4.5
Plotinus
Enneades 6 0.3
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 7 0.8
Epiphanius
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 64 2.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 44 1.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 4 0.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.4
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 45 4.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 29 3.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 28 1.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 32 1.0
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 7 2.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 14 0.7
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 32 2.8
Elias
In Porphyrii Isagogen 4 1.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 21 2.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 30 4.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 30 4.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 4 1.5

Passages (4 of 218)

remove

Galen, De anatomicis administrationibus

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg011.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.11 word list | read 2
5.6 word list | read 1
6.4 word list | read 1
7.8 word list | read 1