580. ἀγνωμοσύνη

want of sense, folly
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus690.0

Editions by Text Group (40)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Plutarch
Pericles* 2 1.9
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Herodotus
The Histories* 7 0.4
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
In Flaccum 1 1.1
Xenophon
Apology 1 4.5
Anabasis* 1 0.2
Plato
Theaetetus 1 0.4
Lucian of Samosata
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Libanius
Oratio 6 1 9.5
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 43 1 1.6
Declamatio 46 1 2.9
Declamatio 48 1 1.9
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Gregorius
Orationes XIII-XXX 3 4.8

Passages (1 of 66)

remove

Libanius, Declamatio 4

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00504.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
82 word list | read 1