57192. οἴδημα

a swelling, tumour
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus4080.2

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 2 1.2
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De morborum differentiis 3 4.4
De symptomatum causis 3 1.0
De tumoribus praeter naturam 6 14.4
De inaequali intemperie 1 3.2
De locis affectis 2 0.3
De dignoscendis pulsibus 4 1.3
De praesagitione ex pulsibus 6 1.7
De crisibus 5 1.5
De methodo medendi 18 1.1
Ad Glauconem de methodo medendi 9 4.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 10 0.8
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De natura hominis 2 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 3 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 29 1.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 36 3.7
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
In Hippocratis Prognosticum 30 6.9
In Hippocratis De fracturis 35 8.3
In Hippocratis De officina medici 5 1.2
Lucian of Samosata
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 3 1.7
De remediis parabilibus 4 1.3
De optima secta ad Thrasybulum 2 1.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
Prognosticon 12 22.2
Epidemiarum 37 8.9
De capitis vulneribus 6 11.6
De officina medici 2 8.8
De fracturis 16 13.6
Aphorismi 10 13.4
Prorrheticon I 10 10.2
Coa praesagia 14 12.1
De natura hominis 1 2.5
De flatibus 1 3.5
De liquidorum usu 1 6.9
De morbis I 9 2.6
De natura pueri 1 1.4
De affectionibus 2 2.7
De ulceribus 9 25.5
De affectionibus interioribus 14 8.7
De natura muliebri 3 2.6
De octimestri partu 2 25.5
De muliebribus 7 1.5
De visu 1 12.9
De crisibus 1 5.0
De diebus criticis 1 7.8
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Declamatio 33 1 2.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8

Passages (6 of 248)

remove

Hippocrates, Prognosticon

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 7
8 word list | read 1
17 word list | read 1
18 word list | read 1
23 word list | read 1
24 word list | read 1