56241. νομικός

resting on law, conventional
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2490.1

Editions by Text Group (51)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Gospel of Luke 6 2.9
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Artemidorus
Onirocriticon 6 0.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 3 0.4
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 6 0.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Homiliae In Lucam 3 1.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 6 2.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 5 0.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 20 1.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 16 1.5
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 14 4.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 14 4.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 33 1.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 10 1.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 5 0.9
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 21 4.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 2 6.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 9 0.6
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 8 0.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 8.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (2 of 134)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
3.9 word list | read 1
3.13 word list | read 1