55583. νεκρόω

to make dead
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus1650.1

Editions by Text Group (76)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 0.9
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 2 2.8
Ephesians 1 3.9
Letter to the Colossians 2 11.8
Letter to the Hebrews 1 1.9
Galen
De causis morborum 1 1.7
De crisibus 1 0.3
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Lucian of Samosata
Cataplus 1 2.5
Artemidorus
Onirocriticon 3 0.5
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 3 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Ancoratus 6 1.5
Panarion (Adversus Haereses) 13 0.7
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Libanius
Declamatio 22 1 3.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 6 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 10 0.9
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 10 6.9
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 8 0.7
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Polybius.
Histories* 5 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 135)

remove

Galen, In Hippocratis De fracturis

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg100.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.37 word list | read 1