54816. μυθολογία

a telling of mythic legends, legendary lore, mythology
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus700.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
Plato
Statesman 1 0.5
Phaedrus 1 0.6
Republic* 2 0.2
Lucian of Samosata
De saltatione 2 2.8
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 18 0.8
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 5 0.3
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 14 0.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5

Passages (1 of 56)

passage   count
1.1 word list | read 1