54508. μόνος

alone, left alone, forsaken solitary
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1,3409.9
corpus41,12019.2

Editions by Text Group (791)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 3 4.7
De spiritu 6 16.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 39 16.7
Hegemonius
Acta Archelai 2 8.4
Euripides
Heracles 6 6.9
Bacchae* 6 7.2
Heracles* 6 6.9
Plutarch
Theseus 9 11.7
unknown 11 12.1
unknown 1 8.5
unknown 16 16.5
unknown 9 11.8
Comparison of Lycurgus and Numa 1 6.1
Solon 12 13.4
Publicola 10 17.0
Comparison of Solon and Publicola 4 40.7
unknown 9 10.9
unknown 9 8.1
Fabius Maximus 14 17.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 12 11.4
unknown 13 13.6
unknown 11 11.8
unknown 12 12.0
unknown 14 14.5
unknown 30 14.8
Pericles* 18 17.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 402 16.3
Deipnosophistae 402 16.1
Isocrates
Against Euthynus 3 25.3
Against Callimachus 16 42.3
Against Lochites 6 50.3
On the team of horses 8 26.0
Trapeziticus 10 28.1
Aegineticus 7 22.6
To Demonicus 12 38.9
Against the Sophists 3 21.3
Busiris 7 23.8
Plataicus 13 38.0
To Nicocles 2 6.2
Nicocles or the Cyprians 16 39.9
Evagoras 20 41.2
Archidamus 14 21.4
On the Peace 14 16.6
Areopagiticus 9 18.5
Antidosis 44 23.4
To Philip 29 30.9
Panathenaicus 43 25.4
Ad Dionysium 1 17.9
Ad filios Jasonis 2 21.9
Ad Archidamum 4 34.6
Ad reges Mytilenaeos 2 28.8
Ad Philippum 7 53.1
Ad Antipatrum 3 35.0
Helen* 17 43.2
Panegyricus* 25 21.9
Sophocles
Trachiniae 16 19.9
Electra 20 20.6
Philoctetes 17 17.3
Tracking Satyrs 4 17.0
Ajax* 19 21.8
Antigone* 16 19.8
Oedipus at Colonus* 24 20.5
Oedipus Tyrannus* 19 18.4
unknown
unknown 5 22.7
unknown 3 11.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 82 17.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 35 26.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 114 35.7
De Cherubim 27 35.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 24 25.6
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 45 40.0
De Posteritate Caini 28 25.9
De Gigantibus 13 40.0
Quod Deus Sit Immutabilis 33 36.7
De Agricultura 30 33.7
De Plantatione 37 41.4
De Ebrietate 38 33.5
De Sobrietate 23 66.7
De Confusione Linguarum 57 57.3
De Migratione Abrahami 47 38.3
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 63 40.6
De Congressu Eruditionis Gratia 32 36.6
De Fuga Et Inventione 43 40.1
De Mutatione Nominum 55 42.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 102 40.4
De Abrahamo 59 44.3
De Josepho 46 36.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 114 36.7
De Decalogo 36 42.7
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 187 33.1
De Virtutibus 46 38.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 28 31.3
Quod Omnis Probus Liber Sit 39 52.0
De Vita Contemplativa 18 39.7
De Aeternitate Mundi 24 26.5
In Flaccum 26 29.5
Legatio Ad Gaium 59 34.1
Aristophanes
Lysistrata 9 10.2
Ecclesiazusae 20 23.7
Birds* 10 8.5
Clouds* 5 4.7
Frogs* 15 15.0
Antiphon
On the murder of Herodes 8 11.6
New Testament
Gospel according to Matthew 14 7.2
Mark 6 5.0
Gospel of Luke 10 4.8
Acts 8 4.1
Epistle to the Romans 14 18.4
1 Corinthians 4 5.5
Second Corinthians 5 10.4
Epistle to the Galatians 7 29.0
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 5 28.6
Letter to the Colossians 1 5.9
First Letter to the Thessalonians 4 25.2
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 4 23.6
Second Timothy 3 22.7
Letter to the Hebrews 3 5.8
James 2 10.9
First Epistle of Peter 1 5.6
First John 2 8.6
Second Epistle of John 1 39.8
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 1 1.0
Gospel according to John* 15 8.9
Xenophon
Hellenica 44 6.2
Memorabilia 75 19.3
Economics 15 7.7
Symposium 14 13.5
Apology 2 9.0
Cyropaedia 75 8.8
Hiero 11 17.2
Constitution of the Lacedaimonians 9 17.0
Ways and Means 6 14.6
On the Cavalry Commander 7 11.3
On the Art of Horsemanship 9 12.0
On Hunting 10 10.3
Agesilaus* 14 17.7
Anabasis* 35 5.7
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 27 53.5
Adhortatio ad artes addiscendas 27 53.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 5 35.4
De sectis ad eos qui introducuntur 22 35.1
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 38 31.5
Ars Medica 25 15.5
De elementis ex Hippocrate 46 33.2
De temperamentis 76 27.4
De naturalibus facultatibus 100 30.2
De anatomicis administrationibus 214 27.4
De ossibus ad tirones 22 31.6
De venarum arteriarumque dissectione 15 19.9
De nervorum dissectione 10 27.8
De instrumento odoratus 17 41.1
De uteri dissectione 7 21.3
De usu partium corporis humani I-XI 722 37.1
De motu musculorum 40 27.1
De victu attenuante 30 47.4
De victu attenuante 30 47.6
De utilitate respirationis 21 34.6
De semine 87 41.5
De foetuum formatione 22 28.1
An in arteriis sanguis contineatur 16 33.8
De optima corporis nostri constitutione 1 5.6
De bono habitu 2 23.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 16 18.6
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 26 31.0
De atra bile 20 31.5
De usu pulsuum 10 22.2
De placitis Hippocratis et Platonis 270 27.9
De parvae pilae exercitio 8 46.6
De parvae pilae exercitio 9 51.7
De sanitate tuenda 212 31.7
De rebus boni malique suci 26 26.3
De ptisana 10 45.2
De dignotione ex insomniis 2 39.9
De morborum differentiis 18 26.6
De causis morborum 16 26.6
De symptomatum differentiis 21 31.6
De symptomatum causis 71 24.4
De differentiis febrium 56 27.1
De morborum temporibus 16 29.7
De totius morbi temporibus 7 19.3
De typis 3 19.8
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 16 28.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 29 31.6
De comate secundum Hippocratem 7 21.2
De marcore 23 39.5
De tumoribus praeter naturam 21 50.5
De inaequali intemperie 8 25.5
De difficultate respirationis 125 39.0
De locis affectis 257 37.1
De pulsibus ad tirones 13 22.2
De differentiis pulsuum 172 39.6
De dignoscendis pulsibus 136 43.1
De causis pulsuum 102 32.0
De praesagitione ex pulsibus 152 42.2
Synopsis librorum suorum de pulsibus 40 25.8
De crisibus 95 27.7
De diebus decretoriis 62 22.7
De methodo medendi 518 32.9
Ad Glauconem de methodo medendi 53 23.5
De venae sectione adversus Erasistratum 22 36.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 24 26.2
De curandi ratione per venae sectionem 31 30.8
De purgantium medicamentorum facultate 11 36.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 4 20.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 4 28.9
Pro puero epileptico consilium 8 24.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 400 30.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 242 19.0
De compositione medicamentorum per genera 214 22.6
De antidotis 36 14.8
De theriaca ad Pisonem 45 35.4
Institutio logica 16 18.0
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 8 30.2
De praenotione ad Epigenem 42 37.9
De substantia facultatum naturalium fragmentum 7 50.1
In Hippocratis De natura hominis 91 36.7
In Hippocratis De victu acutorum 216 31.8
In Hippocratis Epidemiarum I 414 26.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 274 28.3
Adversus Lycum 21 27.4
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 22 29.2
In Hippocratis De articulis 117 18.7
In Hippocratis De fracturis 100 23.7
In Hippocratis De officina medici 109 26.1
De musculorum dissectione ad tirones 32 21.8
De consuetudinibus 10 24.8
De experientia medica 3 28.9
De causis respirationis 3 44.1
De optima doctrina 6 32.2
De temperamentis 75 26.7
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 22 34.3
De plenitudine 41 36.6
In Hippocratis Prognosticum 119 27.3
Plato
Phaedo 27 11.5
Cratylus 16 8.0
Theaetetus 33 13.5
Sophist 28 15.9
Statesman 42 22.7
Parmenides 15 8.9
Philebus 29 14.9
Phaedrus 30 16.5
Alcibiades 1 22 19.3
Alcibiades 2 3 6.6
Hipparchus 1 4.1
Lovers 3 11.6
Theages 3 7.9
Charmides 25 27.8
Laches 19 22.8
Lysis 12 16.0
Definitiones 2 11.0
Apology* 6 6.9
Crito* 2 4.3
Euthyphro* 6 10.7
Republic* 90 9.4
Symposium* 38 20.2
Lucian of Samosata
Cataplus 9 22.5
Juppiter tragoedus 12 18.2
Gallus 11 19.4
Prometheus 4 16.7
Prometheus 4 16.4
Icaromenippus 8 15.2
Timon 18 30.0
Charon sive contemplantes 7 16.1
Vitarum auctio 16 44.0
Revivescentes sive piscator 19 28.8
Bis accusatus sive tribunalia 14 23.6
De sacrificiis 8 43.9
De sacrificiis 8 43.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 12 30.9
Somnium sive vita Luciani 2 11.0
De parasito sive artem esse parasiticam 24 35.7
Philopseudes sive incredulus 18 28.9
Dearum judicium 2 9.5
De mercede conductis potentium familiaribus 22 30.7
De morte Peregrini 10 23.1
Fugitivi 6 18.6
Toxaris vel amicitia 20 20.8
De saltatione 16 22.7
De astrologia 2 10.4
Pseudologista 17 42.7
Deorum concilium 4 21.5
Tyrannicida 27 92.2
Abdicatus 12 24.7
Dialogi Marini 11 26.4
Arrian
Anabasis 57 7.1
Indica 5 3.7
Cynegeticus 4 6.5
Periplus Ponti Euxini 5 11.7
Tactica 15 16.5
Apollonius, Dyscolus
De constructione 97 22.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 3 6.3
Suppliant Maidens 3 5.5
Persians 2 3.5
Prometheus Bound 4 6.9
Prometheus Bound 3 4.9
Seven Against Thebes 1 2.0
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 2 2.3
Libation Bearers 3 5.7
Eumenides* 1 2.0
Persians* 2 3.9
Aristotle
Analytica priora 73 11.7
Analytica priora 73 11.5
De anima 50 23.2
De anima 50 22.5
Res Publica Atheniensium 14 9.0
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 14 13.0
De divinatione per somnum 1 8.3
Historia animalium 174 19.1
De insomniis 11 44.7
De interpretatione 4 6.1
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
De longitudine et brevitate vitae 4 22.1
Magna Moralia 13 5.2
De memoria et reminiscentia 8 30.5
Meteorologica 57 16.8
De partibus animalium 99 26.1
Physica 83 14.0
Ars Poetica 23 21.4
De respiratione 13 21.4
De sophisticis elenchis 22 15.1
De sensu et sensibilibus 14 17.5
De somno et vigilia 5 16.7
Topica 77 16.8
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 2 7.7
Physica (textus alter) 3 12.5
Ars Poetica* 23 21.4
Aristoxenus
Harmonics 30 20.6
Theophrastus
Characters 7 10.1
Aesop
Fabulae 73 17.0
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 78 29.9
Problemata arithmetica 3 21.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 146 8.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 81 22.1
Pausanias
Description of Greece 175 7.8
Old Testament
Genesis 18 5.6
Exodus 9 3.7
Leviticus 1 0.5
Numbers 4 1.6
Deuteronomium 8 3.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 5 3.2
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 3 1.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 7 4.1
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 8 4.0
unknown 12 6.1
Isaias 12 3.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 3 1.6
pseudo-Galen
De fasciis 3 3.9
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 21 19.4
Introductio seu medicus 27 14.9
De remediis parabilibus 16 5.2
De theriaca ad Pamphilianum 7 35.2
De optima secta ad Thrasybulum 37 20.7
Lysias
Funeral Oration 11 25.7
Against Simon: Defense 6 26.0
Against Andocides 5 17.8
On the Olive Stump 5 23.2
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 2 17.4
For The Soldier 1 10.4
Against Theomnestus 1 3 18.5
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 3 5.8
Against Eratosthenes 3 5.8
Against Alcibiades 1 6 23.0
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 5 41.2
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 1 15.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 10 30.2
For Polystratus 2 9.7
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 1 7.1
Against The Corn-Dealers 3 24.7
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 2 9.6
On the Scrutiny of Evandros 7 46.9
Against Ergocles 1 10.3
Against Philocrates 3 42.8
Against Nicomachus 4 19.8
Against Philon, On his Scrutiny 7 35.5
Against Diogeiton 4 22.4
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 2 33.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 4 7.7
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 6 23.3
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 10.6
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 105 19.9
Adversus Mathematicos 182 16.4
Apollodorus
Library 14 5.0
Epitome 5 6.1
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Samnite History 3 8.4
Gallic History 2 9.5
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 24 14.6
Hannibalic War 15 14.9
Punic Wars 35 13.2
Macedonian Affairs 1 2.6
Illyrian Wars 3 6.0
Syrian Wars 17 11.8
Civil Wars 252 20.7
Mithridatic Wars 30 12.0
Artemidorus
Onirocriticon 154 23.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 118 33.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 68 29.5
Paedagogus 169 29.8
Stromata Books 7-8 101 35.0
Eclogae propheticae 16 31.7
Quis dives salvetur 28 29.8
Excerpta ex Theodoto 13 17.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 54 18.9
Vita Hippocratis 1 20.2
Antisthenes
Ajax 1 19.0
Odysseus 5 53.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 9 36.0
Alcidamas
Peri Sophiston 1 4.5
Odysseus 1 2.5
Dio Chrysostom
Orationes 514 27.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 20 17.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 124 16.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 56 9.1
Excerpta Polyaeni 17 10.5
Hippocrates
De prisca medicina 3 5.3
De aere, aquis, locis 2 2.6
Prognosticon 3 5.6
De diaeta in morbis acutis 16 24.8
Epidemiarum 17 4.1
De capitis vulneribus 5 9.6
De fracturis 5 4.2
De articulis 18 8.0
Vectiarius 2 3.8
Aphorismi 1 1.3
Lex 2 57.8
Prorrheticon I 2 2.0
Coa praesagia 1 0.9
De arte 3 10.9
De natura hominis 7 17.7
De flatibus 1 3.5
De morbis I 12 3.4
De natura pueri 1 1.4
De affectionibus 1 1.3
De locis in homine 8 9.6
De morbo sacro 1 2.0
De diaeta 8 4.0
De affectionibus interioribus 5 3.1
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 8 1.7
De superfoetatione 2 6.1
De glandulis 1 5.6
De carnibus 5 14.5
De alimento 1 7.4
De medico 3 19.2
Epistulae, Decretum, Orationes 12 10.5
De ulceribus 5 14.1
Praeceptiones 3 22.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 40 20.4
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 11 6.3
Justin Martyr
Apology 44 30.2
Apologia secunda 8 24.3
Apologia secunda 8 24.3
Dialogue with Trypho 79 14.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 7 26.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 182 24.1
unknown
unknown 56 9.0
unknown 17 10.5
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 34 20.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 631 17.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 265 16.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 459 24.0
In Librum De Sensu Commentarium 73 13.7
Problems and Solutions 6 15.7
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 131 17.3
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 112 12.9
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 2 12.3
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 18 15.6
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 18 15.6
De Resurrectione 23 25.6
De Resurrectione 24 26.5
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 1 1.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 7 10.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 3 14.2
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 2 7.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 15 15.2
Epistula II ad Corinthios 8 25.7
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 30 7.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 27 9.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 2 10.9
Ad Magnesios (epist. 2) 2 18.5
Ad Trallianos (epist. 3) 2 20.3
Ad Romanos (epist. 4) 6 57.7
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 3 25.6
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 27 12.6
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 4 6.3
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 5 18.4
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 5 14.0
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Oracula Sibyllina
Oracula 45 17.0
Fragmenta 7 112.9
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 25 10.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 2 2.8
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 42 11.1
Theophilus
Ad Autolycum 53 24.4
Ad Autolycum 52 24.1
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 25 21.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 22 21.8
Euclid
Elements 253 15.4
Plotinus
Enneades 509 22.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 78 26.2
In Aristotelis Physica Paraphrasis 220 25.4
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 148 25.9
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 37 24.4
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 143 19.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 472 20.3
Historia Ecclesiastica 233 23.7
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 25 32.2
Demonstratio Evangelica 394 24.6
De Ecclesiastica Theologia 25 15.5
De Theophania (Fragmenta) 17 20.7
Onomasticon 5 4.0
Vita Constantini 88 23.1
Oration of Constantine 20 17.6
De Laudibus Constantini 76 39.3
Historia Ecclesiastica 219 22.1
Epiphanius
Ancoratus 65 16.2
Panarion (Adversus Haereses) 272 14.2
Anacephalaeosis [Sp.] 6 20.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 26 16.8
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 3 14.4
De Theologia (Orat. 28) 11 14.9
De Filio (Orat. 29) 14 28.3
De Filio (Orat. 30) 22 43.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 7 11.2
Iamblichus
Protrepticus 81 29.5
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 85 25.7
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 105 21.5
Zetemata codicis Vaticani 8 7.9
Isagoge Sive Quinque Voces 36 60.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 60 24.3
Marcellus
Fragmenta 36 31.2
Origen
Contra Celsum 383 23.0
Commentarii In Evangelium Joannis 280 17.3
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 53 22.8
Exhortatio ad martyrium 23 18.4
De oratione 50 17.5
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 21 8.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 10 12.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 14 13.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 2 5.3
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 4 19.0
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 41 24.0
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 24 17.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 54 17.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 42 18.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 161 17.6
Epistula ad Africanum 7 14.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 3 6.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 164 14.6
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 52 16.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 148 20.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 134 19.3
Libanius
Epistulae 1-1544 131 10.5
Oratio 1 26 11.4
Oratio 3 2 10.2
Oratio 4 2 8.4
Oratio 5 5 17.8
Oratio 6 2 18.9
Oratio 7 2 38.2
Oratio 9 1 11.0
Oratio 10 3 13.5
Oratio 11 26 16.7
Oratio 26 3 10.5
Oratio 27 4 10.8
Oratio 28 2 9.1
Oratio 29 2 6.5
Oratio 30 4 7.7
Oratio 31 1 2.6
Oratio 32 3 11.9
Oratio 33 2 5.0
Oratio 34 2 7.9
Oratio 35 5 18.9
Oratio 38 3 14.8
Oratio 39 3 14.9
Oratio 40 2 8.0
Oratio 41 1 5.6
Oratio 42 5 10.4
Oratio 43 2 9.4
Oratio 45 5 15.5
Oratio 46 6 15.1
Oratio 47 3 8.7
Oratio 48 2 5.5
Oratio 49 8 26.2
Oratio 50 5 16.8
Oratio 51 2 7.0
Oratio 52 9 19.4
Oratio 53 4 14.8
Oratio 54 6 9.9
Oratio 55 7 23.7
Oratio 56 4 17.7
Oratio 59 16 11.9
Oratio 61 1 6.3
Oratio 62 9 16.5
Oratio 63 5 14.4
Oratio 64 6 5.6
Declamatio 1 17 11.2
Declamatio 2 10 33.5
Declamatio 3 4 15.9
Declamatio 4 7 9.6
Declamatio 5 14 17.7
Declamatio 6 10 17.8
Declamatio 7 1 5.1
Declamatio 8 2 7.8
Declamatio 9 7 17.4
Declamatio 10 12 31.7
Declamatio 11 3 10.6
Declamatio 12 6 14.3
Declamatio 13 7 12.4
Declamatio 14 7 22.5
Declamatio 16 15 22.1
Declamatio 17 9 13.6
Declamatio 18 4 15.5
Declamatio 19 2 5.5
Declamatio 20 5 18.2
Declamatio 21 4 12.8
Declamatio 22 4 12.0
Declamatio 23 23 28.0
Declamatio 24 2 8.2
Declamatio 25 10 27.1
Declamatio 26 7 18.6
Declamatio 27 6 29.4
Declamatio 28 2 11.7
Declamatio 29 4 16.9
Declamatio 30 10 19.1
Declamatio 31 7 16.3
Declamatio 32 11 25.1
Declamatio 33 5 12.4
Declamatio 34 30 24.7
Declamatio 35 10 33.8
Declamatio 37 17 56.2
Declamatio 38 10 26.3
Declamatio 39 5 14.6
Declamatio 40 17 24.0
Declamatio 41 8 19.9
Declamatio 42 8 17.1
Declamatio 44 11 18.7
Declamatio 46 5 14.5
Declamatio 47 14 31.5
Declamatio 48 5 9.4
Declamatio 49 14 21.0
Declamatio 50 7 18.6
Declamatio 51 1 9.3
Characteres Epistolici [Sp.] 6 25.6
Oratio 2 7 17.8
Oratio 37 3 16.7
Oratio 58 2 6.3
Declamatio 15 15 27.8
Declamatio 36 4 10.4
Declamatio 43 8 13.0
Declamatio 45 5 20.6
unknown
unknown 9 36.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 205 18.7
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 19 10.3
Anna Comnena
Alexias 171 12.2
Alexias 170 12.0
Alexias 170 12.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 88 17.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 72 14.3
unknown 4 32.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 51 17.9
De Libero Arbitrio 18 23.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 4 24.8
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 23 9.6
Narrationes de Syntipa 12 10.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 365 10.7
Annals of Rome 81 8.7
Argumenta 6 2.6
Chronologia 2 26.8
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 14 12.7
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 553 20.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 430 24.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 931 20.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 529 37.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 266 38.8
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 379 22.6
unknown 315 21.8
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 315 21.9
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 154 28.5
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 264 23.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 704 28.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 705 22.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 147 15.0
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 109 31.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 100 33.9
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 357 36.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 112 32.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 179 23.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 325 17.3
Olympiodorus
Prolegomena 250 40.1
In Aristotelis Meteora Commentaria 306 27.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 137 38.4
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 187 31.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 285 36.6
Agathias Scholasticus
Historiae 134 23.0
Epigrammata 16 27.0
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 66 18.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 207 28.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 373 14.7
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 233 22.3
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 78 14.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 109 16.5
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 31 10.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 31 10.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 109 16.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 489 28.9
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 11 40.2
Zosimus
Historia Nova 79 12.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 136 20.2
Historia Ecclesiastica 132 20.2
Historia Religiosa 113 25.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 289 9.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 234 29.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 108 20.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 47 36.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 88 17.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 197 25.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 7 21.7
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 6 17.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 217 17.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 72 14.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 242 22.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 91 26.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 87 30.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 65 16.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 44 22.4
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 34 23.4
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 23 22.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 15 16.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 48 32.8
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 18 21.8
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 11 47.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 337 21.3
unknown 24 21.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 14 12.0
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 22.5
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 18.1
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 102 11.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 22 9.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 345 29.1
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 14.6
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 17 14.1
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 176 17.5
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 6 41.7
Vita Ambrosiana 4 73.7
Vita Thomana et hypothesis Olympiorum 2 36.7
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 43 14.1
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 5 4.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 192 11.6
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 37 5.5
Scholia in Pindarum Pythian Odes 46 9.7
Scholia in Pindarum Nemean Odes 31 8.3
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 15 8.6
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 27 14.0
Gregorius
Orationes XIII-XXX 13 20.9
Apollonius Rhodius
Argonautica* 24 5.7
Herodotus
The Histories* 213 10.9
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Homer
Iliad* 18 1.5
Odyssey* 18 1.9
Longus
Daphnis & Chloe* 42 21.2
Pindar
Olympian* 2 3.2
Isthmean* 1 3.2
Nemean* 1 1.9
Pythian* 7 8