54147. μνημονευτέος

one must remember
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus120.0

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De sanitate tuenda 1 0.1
De difficultate respirationis 1 0.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De temperamentis 1 0.4
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Plato
Republic* 2 0.2

Passages (1 of 12)

passage   count
1.1 word list | read 1