5413. ἀνακαλέω

call on, invoke; call back, recall
logeion_003
 countfreq. per 10K
core520.4
corpus4760.2

Editions by Text Group (137)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Apollonius Rhodius
Argonautica* 4 1.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 5 0.3
Euripides
Heracles* 3 3.4
Heracles 3 3.4
Bacchae* 2 2.4
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 2 2.2
Solon 1 1.1
unknown 2 1.8
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
unknown 4 2.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Electra 1 1.0
Philoctetes 1 1.0
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Gigantibus 1 3.1
De Plantatione 1 1.1
De Sobrietate 1 2.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Josepho 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Hellenica 4 0.6
Anabasis* 2 0.3
Cyropaedia 6 0.7
On Hunting 1 1.0
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De difficultate respirationis 5 1.6
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 4 0.3
Plato
Phaedo 1 0.4
Republic* 3 0.3
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 1 2.3
Philopseudes sive incredulus 2 3.2
Abdicatus 1 2.1
Arrian
Anabasis 6 0.8
Cynegeticus 7 11.4
Tactica 1 1.1
Aeschylus
Persians* 1 2.0
Persians 1 1.8
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Historia animalium 2 0.2
Pausanias
Description of Greece 9 0.4
Old Testament
Leviticus 1 0.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
pseudo-Galen
De theriaca ad Pamphilianum 1 5.0
Lysias
Against Andocides 1 3.6
For The Soldier 1 10.4
Against Alcibiades 2 1 15.5
Polybius.
Histories* 27 0.8
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 4 2.4
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 6 2.3
Mithridatic Wars 3 1.2
Civil Wars 10 0.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Quis dives salvetur 1 1.1
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 11 1.8
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 8 1.1
unknown
unknown 11 1.8
unknown 1 0.6
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 12 1.2
Historia Ecclesiastica 13 1.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 15 0.9
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
Vita Constantini 13 3.4
De Laudibus Constantini 5 2.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 15 1.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 7 2.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 2 1 3.3
Declamatio 6 1 1.8
Declamatio 24 1 4.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 18 1.3
Alexias 18 1.3
Alexias 18 1.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 10 1.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 21 0.6
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 8 1.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 5 1.0

Passages (1 of 426)

passage   count
308 word list | read 1