5402. ἀνακαθαίρω

to clear completely
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus400.0

Editions by Text Group (30)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
In Hippocratis De victu acutorum 3 0.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
De remediis parabilibus 1 0.3
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
Prognosticon 2 3.7
De diaeta acutorum (spurium) 2 3.6
Aphorismi 2 2.7
De morbis I 1 0.3
De affectionibus 2 2.7
De muliebribus 1 0.2
De crisibus 1 5.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 39)

remove

Hippocrates, Prognosticon

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
14 word list | read 1
17 word list | read 1