53989. μισθοφορέω

receive wages or pay
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus490.0

Editions by Text Group (33)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.5
Aristophanes
Ecclesiazusae 2 2.4
Birds* 2 1.7
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Economics 1 0.5
Cyropaedia 3 0.4
Ways and Means 1 2.4
Lucian of Samosata
De parasito sive artem esse parasiticam 1 1.5
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Arrian
Anabasis 3 0.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 2 1.3
Lysias
Against Epicrates and his Fellow-envoys 1 12.3
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Gallic History 2 9.5
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 2 1.2
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 1 0.1
Mithridatic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Libanius
Oratio 39 1 5.0
Declamatio 34 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Polybius.
Histories* 4 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1

Passages (1 of 47)

passage   count
52 word list | read 1