53854. μιν

him, her, it
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1,1548.5
corpus2,0431.0

Editions by Text Group (139)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 2 8.4
Plutarch
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 10 0.4
Deipnosophistae 10 0.4
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 2 21.1
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 8 21.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 18 23.3
Works and Days* 2 14.7
Galen
De victu attenuante 3 4.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De antidotis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Lucian of Samosata
De astrologia 10 51.8
Apollonius, Dyscolus
De constructione 16 3.7
Aeschylus
Libation Bearers 1 1.9
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
De partibus animalium 5 1.3
Physica 2 0.3
De respiratione 1 1.6
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 2 0.4
Adversus Mathematicos 1 0.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Lex 1 28.9
De morbis I 18 5.1
De affectionibus interioribus 1 0.6
De muliebribus 23 4.8
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Apology 2 1.4
unknown
unknown 2 0.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 3 1.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 7 0.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 2 1.7
De Resurrectione 1 1.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 18 50.5
Oracula Sibyllina
Oracula 14 5.3
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.5
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 18 0.8
Demonstratio Evangelica 11 0.7
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 7 4.5
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 20 4.1
Zetemata codicis Vaticani 10 9.8
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 85 6.8
Oratio 1 1 0.4
Oratio 3 1 5.1
Oratio 5 1 3.6
Oratio 26 1 3.5
Oratio 29 1 3.3
Oratio 31 1 2.6
Oratio 52 2 4.3
Oratio 55 1 3.4
Oratio 57 1 2.4
Oratio 59 1 0.7
Oratio 62 2 3.7
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 42 1 2.1
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 45 1 4.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 115 8.2
Alexias 115 8.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 5 1.8
De Libero Arbitrio 1 1.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 17 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 5 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 3 0.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 5 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 4 0.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 4 0.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 48 8.2
Epigrammata 13 22.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 21 1.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 61 3.7
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 12 1.8
Scholia in Pindarum Pythian Odes 8 1.7
Scholia in Pindarum Nemean Odes 10 2.7
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 6 3.5
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 2 1.0
Apollonius Rhodius
Argonautica* 146 34.7
Herodotus
The Histories* 324 16.6
Homer
Iliad* 338 27.5
Odyssey* 311 32.3
Pindar
Olympian* 3 4.8
Nemean* 1 1.9
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (1 of 1,747)

remove

Libanius, Declamatio 44

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00544.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
42 word list | read 1