53541. μήνυσις

laying of information
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus420.0

Editions by Text Group (29)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
unknown 2 2.1
unknown 2 1.0
Pericles* 1 1.0
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Problems and Solutions 1 2.6
Plotinus
Enneades 1 0.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Lysias
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 4 7.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (3 of 40)

passage   count
19 word list | read 1
22 word list | read 1
32 word list | read 2