53308. μετονομάζω

to call by a new name
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus1310.1

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 6 0.2
Deipnosophistae 6 0.2
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Cherubim 2 2.7
De Gigantibus 2 6.1
De Mutatione Nominum 4 3.1
Galen
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 2 3.6
Plato
Theaetetus 1 0.4
Lucian of Samosata
Timon 1 1.7
De morte Peregrini 1 2.3
Pausanias
Description of Greece 7 0.3
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Syrian Wars 2 1.4
Civil Wars 3 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 4 0.8
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Onomasticon 2 1.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 9 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 17 0.5
Annals of Rome 5 0.5
Argumenta 4 1.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 4 0.8
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Herodotus
The Histories* 5 0.3
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (2 of 117)

remove

Appianus of Alexandria, Syrian Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
9.52 word list | read 1
11.68 word list | read 1