52979. μετανάστασις

migration
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus510.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Migratione Abrahami 2 1.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 3 1.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Virtutibus 2 1.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Aristotle
Meteorologica 1 0.3
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Eusebius
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Oratio 34 1 3.9
Declamatio 1 1 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1

Passages (1 of 45)

remove

Libanius, Oratio 34

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00434.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8 word list | read 1