52957. μεταμέλει

it repents
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus380.0

Editions by Text Group (29)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Against Callimachus 2 5.3
Trapeziticus 1 2.8
To Philip 1 1.1
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Plato
Phaedo 1 0.4
Phaedrus 1 0.6
Lysias
Against Nicomachus 1 4.9
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 1 0.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Declamatio 9 1 2.5
Oratio 37 1 5.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (2 of 38)

remove

Isocrates, Against Callimachus

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg002.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
18 word list | read 1
21 word list | read 1