52849. μετάθεσις

transposition
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus5410.3

Editions by Text Group (77)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Gigantibus 2 6.1
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
De Aeternitate Mundi 2 2.2
New Testament
Letter to the Hebrews 3 5.8
Galen
Ars Medica 3 1.9
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
De methodo medendi 2 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Polybius.
Histories* 13 0.4
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 5 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 42 2.6
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Plotinus
Enneades 3 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 50 6.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 3 4.8
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Epistula ad Africanum 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 86 5.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 6 0.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 113 11.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 5 1.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 4 0.5
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 7 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 16 1.0
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 2 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 9 0.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 67 24.4

Passages (1 of 162)

remove

pseudo-Aristotle, De mundo

urn:cts:greekLit:stoa0033a.tlg028.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6 word list | read 1