52758. μετά

(w gen) with, among; (w acc) after
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,45625.5
corpus45,53221.2

Editions by Text Group (804)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 12 18.8
De spiritu 3 8.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 163 70.0
Hegemonius
Acta Archelai 10 41.9
Euripides
Heracles 5 5.7
Bacchae* 10 12.0
Heracles* 5 5.7
Plutarch
Theseus 24 31.1
unknown 44 48.5
unknown 3 25.4
unknown 43 44.5
unknown 18 23.6
Comparison of Lycurgus and Numa 4 24.6
Solon 13 14.5
Publicola 19 32.4
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
unknown 20 24.2
unknown 41 36.9
Fabius Maximus 31 39.5
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
Alcibiades 32 30.3
unknown 23 24.0
unknown 2 18.1
unknown 39 41.8
unknown 35 35.0
unknown 46 47.6
unknown 55 27.2
Pericles* 22 21.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 476 19.3
Deipnosophistae 479 19.1
Isocrates
Against Euthynus 3 25.3
Against Callimachus 12 31.7
On the team of horses 14 45.6
Trapeziticus 5 14.0
Aegineticus 10 32.3
To Demonicus 10 32.4
Against the Sophists 1 7.1
Busiris 2 6.8
Plataicus 14 41.0
To Nicocles 9 27.9
Nicocles or the Cyprians 14 34.9
Evagoras 13 26.8
Archidamus 13 19.9
On the Peace 13 15.4
Areopagiticus 12 24.7
Antidosis 27 14.4
To Philip 22 23.4
Panathenaicus 37 21.9
Ad filios Jasonis 1 10.9
Ad Archidamum 1 8.7
Ad Timotheum 5 60.4
Ad Philippum 1 7.6
Ad Antipatrum 1 11.7
Ad Philippum 1 22.5
Helen* 12 30.5
Panegyricus* 24 21.0
Sophocles
Electra 2 2.1
Philoctetes 9 9.1
Ajax* 3 3.4
Antigone* 5 6.2
Oedipus at Colonus* 3 2.6
Oedipus Tyrannus* 5 4.8
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 3 31.7
Hymn 2 to Demeter* 16 42.9
unknown
unknown 2 9.1
unknown 5 19.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 91 19.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 20 15.1
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 43 13.5
De Cherubim 15 19.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 28 29.8
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 21 18.7
De Posteritate Caini 18 16.6
De Gigantibus 7 21.5
Quod Deus Sit Immutabilis 24 26.7
De Agricultura 13 14.6
De Plantatione 11 12.3
De Ebrietate 20 17.6
De Sobrietate 4 11.6
De Confusione Linguarum 20 20.1
De Migratione Abrahami 21 17.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 24 15.5
De Congressu Eruditionis Gratia 14 16.0
De Fuga Et Inventione 22 20.5
De Mutatione Nominum 17 13.2
De Somniis (Lib. I-Ii) 32 12.7
De Abrahamo 16 12.0
De Josepho 29 22.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 68 21.9
De Decalogo 11 13.1
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 81 14.3
De Virtutibus 24 19.9
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 16 17.9
Quod Omnis Probus Liber Sit 10 13.3
De Vita Contemplativa 15 33.1
De Aeternitate Mundi 3 3.3
In Flaccum 26 29.5
Legatio Ad Gaium 41 23.7
Aristophanes
Lysistrata 10 11.3
Ecclesiazusae 13 15.4
Birds* 16 13.6
Clouds* 9 8.5
Frogs* 7 7.0
Antiphon
On the murder of Herodes 14 20.4
New Testament
Gospel according to Matthew 70 35.8
Mark 3 29.5
Mark 56 46.6
Gospel of Luke 63 30.2
Acts 65 33.5
Epistle to the Romans 6 7.9
1 Corinthians 9 12.4
Second Corinthians 7 14.6
Epistle to the Galatians 7 29.0
Ephesians 7 27.0
Letter to the Philippians 7 40.0
Letter to the Colossians 2 11.8
First Letter to the Thessalonians 3 18.9
Second Letter to the Thessalonians 5 54.5
First Timothy 9 53.0
Second Timothy 6 45.5
Epistle of Paul to Titus 4 58.1
Epistle to Philemon 1 28.0
Letter to the Hebrews 23 44.1
First Epistle of Peter 2 11.3
Second Epistle of Peter 1 8.6
First John 7 30.1
Second Epistle of John 2 79.7
Revelation 49 46.8
Gospel according to John* 55 32.6
Xenophon
Hellenica 202 28.5
Memorabilia 19 4.9
Economics 9 4.6
Symposium 9 8.7
Cyropaedia 75 8.8
Hiero 5 7.8
Constitution of the Lacedaimonians 5 9.4
Ways and Means 4 9.7
On the Cavalry Commander 6 9.7
On the Art of Horsemanship 4 5.3
On Hunting 16 16.5
Agesilaus* 17 21.5
Anabasis* 85 13.9
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 8 15.8
Adhortatio ad artes addiscendas 8 15.9
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 1 7.1
De sectis ad eos qui introducuntur 6 9.6
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 5 4.1
Ars Medica 13 8.1
De elementis ex Hippocrate 8 5.8
De temperamentis 21 7.6
De naturalibus facultatibus 32 9.7
De anatomicis administrationibus 158 20.2
De ossibus ad tirones 5 7.2
De venarum arteriarumque dissectione 28 37.2
De nervorum dissectione 14 38.9
De instrumento odoratus 4 9.7
De uteri dissectione 2 6.1
De usu partium corporis humani I-XI 140 7.2
De motu musculorum 18 12.2
De victu attenuante 6 9.5
De victu attenuante 6 9.5
De utilitate respirationis 4 6.6
De semine 11 5.2
De foetuum formatione 11 14.1
An in arteriis sanguis contineatur 6 12.7
De optima corporis nostri constitutione 1 5.6
De bono habitu 4 47.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 13 15.1
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 11 13.1
De atra bile 9 14.2
De usu pulsuum 8 17.8
De placitis Hippocratis et Platonis 122 12.6
De parvae pilae exercitio 1 5.8
De parvae pilae exercitio 1 5.7
De venereis 2 53.6
De venereis 4 101.3
De sanitate tuenda 150 22.4
De rebus boni malique suci 33 33.4
De ptisana 4 18.1
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De morborum differentiis 4 5.9
De causis morborum 3 5.0
De symptomatum differentiis 10 15.0
De symptomatum causis 29 10.0
De differentiis febrium 36 17.4
De morborum temporibus 22 40.9
De totius morbi temporibus 3 8.3
De typis 5 33.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 7 12.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 13 14.2
De comate secundum Hippocratem 18 54.6
De marcore 11 18.9
De tumoribus praeter naturam 7 16.8
De inaequali intemperie 5 16.0
De difficultate respirationis 78 24.3
De locis affectis 171 24.7
De pulsibus ad tirones 4 6.8
De differentiis pulsuum 52 12.0
De dignoscendis pulsibus 26 8.2
De causis pulsuum 28 8.8
De praesagitione ex pulsibus 48 13.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 30 19.3
De crisibus 70 20.4
De diebus decretoriis 71 26.1
De methodo medendi 279 17.7
Ad Glauconem de methodo medendi 59 26.2
De venae sectione adversus Erasistratum 7 11.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 16 17.5
De curandi ratione per venae sectionem 21 20.8
De purgantium medicamentorum facultate 4 13.3
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 6 30.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 7 50.6
Pro puero epileptico consilium 17 51.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 263 20.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,105 86.7
De compositione medicamentorum per genera 379 40.0
De antidotis 150 61.8
De theriaca ad Pisonem 46 36.2
Institutio logica 6 6.7
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 3 11.3
De praenotione ad Epigenem 41 37.0
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis De natura hominis 25 10.1
In Hippocratis De victu acutorum 159 23.4
In Hippocratis Epidemiarum I 424 26.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 179 18.5
Adversus Lycum 2 2.6
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 7 9.3
In Hippocratis De articulis 80 12.8
In Hippocratis De fracturis 57 13.5
In Hippocratis De officina medici 77 18.4
De musculorum dissectione ad tirones 34 23.2
De consuetudinibus 4 9.9
De optima doctrina 3 16.1
De temperamentis 20 7.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 6 9.4
De plenitudine 9 8.0
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 2 29.9
In Hippocratis Prognosticum 74 17.0
Plato
Phaedo 24 10.2
Cratylus 19 9.6
Theaetetus 25 10.2
Sophist 24 13.7
Statesman 43 23.2
Parmenides 10 5.9
Philebus 53 27.2
Phaedrus 34 18.7
Alcibiades 1 4 3.5
Alcibiades 2 2 4.4
Hipparchus 1 4.1
Lovers 2 7.7
Theages 8 21.1
Charmides 6 6.7
Laches 22 26.4
Lysis 4 5.3
Definitiones 9 49.4
Apology* 11 12.7
Crito* 6 13.0
Euthyphro* 3 5.4
Republic* 126 13.2
Symposium* 33 17.6
Lucian of Samosata
Cataplus 9 22.5
Juppiter confutatus 6 25.9
Juppiter tragoedus 8 12.1
Gallus 15 26.5
Prometheus 2 8.3
Prometheus 2 8.2
Icaromenippus 8 15.2
Timon 7 11.6
Charon sive contemplantes 5 11.5
Vitarum auctio 4 11.0
Revivescentes sive piscator 13 19.7
Bis accusatus sive tribunalia 9 15.2
De sacrificiis 3 16.5
De sacrificiis 3 16.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 9 23.2
Somnium sive vita Luciani 7 38.5
De parasito sive artem esse parasiticam 9 13.4
Philopseudes sive incredulus 19 30.5
Dearum judicium 1 4.8
De mercede conductis potentium familiaribus 5 7.0
De morte Peregrini 5 11.5
Fugitivi 7 21.7
Toxaris vel amicitia 18 18.7
De saltatione 21 29.8
Lexiphanes 8 30.6
Eunuchus 2 14.9
De astrologia 3 15.5
Pseudologista 7 17.6
Deorum concilium 2 10.7
Tyrannicida 8 27.3
Abdicatus 12 24.7
Dialogi Marini 8 19.2
Arrian
Anabasis 41 5.1
Indica 4 2.9
Cynegeticus 9 14.7
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Tactica 1 1.1
Apollonius, Dyscolus
De constructione 157 35.9
Aeschylus
Suppliant Maidens 2 4.2
Suppliant Maidens 4 7.4
Persians 3 5.3
Prometheus Bound 2 3.5
Prometheus Bound 2 3.3
Seven Against Thebes 1 2.0
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 3 3.4
Persians* 2 3.9
Aristotle
Analytica priora 15 2.4
Analytica priora 15 2.4
De anima 10 4.6
De anima 10 4.5
Res Publica Atheniensium 92 59.3
Res Publica Atheniensium 2 20.1
Categoriae 2 1.9
De divinatione per somnum 4 33.4
Historia animalium 145 15.9
De insomniis 3 12.2
De interpretatione 3 4.6
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
Magna Moralia 54 21.8
De memoria et reminiscentia 10 38.1
Meteorologica 36 10.6
De partibus animalium 19 5.0
Physica 21 3.5
Ars Poetica 23 21.4
De respiratione 3 4.9
De sophisticis elenchis 12 8.2
De sensu et sensibilibus 4 5.0
De somno et vigilia 5 16.7
Topica 37 8.1
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 2 7.7
Ars Poetica* 23 21.4
Aristoxenus
Harmonics 16 11.0
Agathemerus
Geographiae informatio 4 22.4
Theophrastus
Characters 11 15.9
Aesop
Fabulae 89 20.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 56 21.5
Problemata arithmetica 3 21.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 233 13.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 58 15.8
Pausanias
Description of Greece 422 18.8
Old Testament
Genesis 247 77.1
Exodus 57 23.5
Leviticus 56 29.3
Numbers 61 25.1
Deuteronomium 61 26.9
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 43 31.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 88 57.0
Ruth 20 98.2
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 102 52.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 133 77.7
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 93 47.0
unknown 79 40.1
Isaias 93 23.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 79 43.1
pseudo-Galen
De fasciis 14 18.1
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 22 20.4
Introductio seu medicus 65 35.8
De remediis parabilibus 626 202.9
De theriaca ad Pamphilianum 20 100.5
De optima secta ad Thrasybulum 4 2.2
Lysias
Funeral Oration 22 51.4
Against Simon: Defense 8 34.6
On A Wound By Premeditation 3 29.0
Against Andocides 3 10.7
On the Olive Stump 3 13.9
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 1 10.4
Against Theomnestus 1 1 6.2
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 9 17.3
Against Eratosthenes 9 17.3
Against Alcibiades 1 13 49.9
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 5 41.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 8 24.1
For Polystratus 3 14.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 2 14.3
Against Pancleon 1 12.0
Against Pancleon 1 12.0
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 5 24.0
On the Scrutiny of Evandros 4 26.8
Against Ergocles 1 10.3
Against Philon, On his Scrutiny 6 30.4
Against Diogeiton 8 44.7
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 2 33.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 9 17.3
On the Murder of Eratosthenes* 8 31.1
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 62 11.7
Adversus Mathematicos 95 8.6
Apollodorus
Library 140 50.3
Epitome 66 81.2
Appianus of Alexandria
Kings 4 50.6
Italy 5 43.9
Samnite History 9 25.1
Gallic History 10 47.7
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 72 43.7
Hannibalic War 33 32.8
Punic Wars 89 33.5
Macedonian Affairs 15 39.3
Illyrian Wars 12 24.2
Syrian Wars 47 32.8
Civil Wars 373 30.6
Mithridatic Wars 67 26.8
Artemidorus
Onirocriticon 80 12.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 71 19.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 23 10.0
Paedagogus 96 16.9
Stromata Books 7-8 43 14.9
Eclogae propheticae 8 15.9
Quis dives salvetur 29 30.8
Excerpta ex Theodoto 14 18.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 279 97.4
De Fasciis 2 10.4
Vita Hippocratis 4 80.6
Antisthenes
Odysseus 2 21.5
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 6 24.0
Alcidamas
Peri Sophiston 7 31.8
Odysseus 8 20.4
Dio Chrysostom
Orationes 287 15.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 16 13.8
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 114 15.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 241 39.0
Excerpta Polyaeni 73 44.9
Hippocrates
De prisca medicina 3 5.3
De aere, aquis, locis 4 5.2
Prognosticon 7 13.0
De diaeta in morbis acutis 9 14.0
De diaeta acutorum (spurium) 12 21.4
Epidemiarum 231 55.5
De capitis vulneribus 3 5.8
De fracturis 5 4.2
Vectiarius 2 3.8
Aphorismi 5 6.7
Lex 1 28.9
De humoribus 1 4.4
Prorrheticon I 35 35.6
Coa praesagia 118 101.7
De arte 8 29.1
De natura hominis 3 7.6
De flatibus 9 31.2
De liquidorum usu 5 34.7
De morbis I 42 12.0
De natura pueri 7 9.5
De affectionibus 10 13.3
De morbo sacro 3 6.1
De fistulis 1 6.2
De diaeta 14 7.1
De affectionibus interioribus 54 33.7
De natura muliebri 11 9.6
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 136 28.5
De superfoetatione 9 27.3
De exsectione foetus 1 21.3
De anatomia 1 44.6
De dentitione 2 58.8
De glandulis 1 5.6
De corde 1 9.9
De alimento 1 7.4
De visu 3 38.8
De medico 1 6.4
De habitu decenti 8 55.4
De crisibus 1 5.0
Epistulae, Decretum, Orationes 17 14.8
De ulceribus 4 11.3
Praeceptiones 11 81.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 46 23.4
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 13 7.4
Justin Martyr
Apology 45 30.9
Apologia secunda 5 15.2
Apologia secunda 5 15.2
Dialogue with Trypho 153 28.7
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 4 15.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 51 6.8
unknown
unknown 241 38.9
unknown 73 44.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 33 19.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 364 10.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 147 9.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 188 9.8
In Librum De Sensu Commentarium 48 9.0
Problems and Solutions 4 10.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 60 7.9
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 187 21.6
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 2 12.3
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 13 11.3
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 13 11.3
De Resurrectione 17 18.9
De Resurrectione 17 18.8
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 5 4.9
Barnabae epistula
Barnabae epistula 16 23.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 3 14.2
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 4 14.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 19 19.3
Epistula II ad Corinthios 10 32.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 7 31.6
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 9 129.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 26 6.6
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 5 146.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 105 37.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 2 17.1
Ad Polycarpum (epist. 7) 2 25.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 45 21.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 17 26.9
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 8 29.5
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 5 14.0
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 25 117.5
Oracula Sibyllina
Oracula 48 18.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 27 11.6
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 28 39.4
The Testament of Abraham Recension B 10 30.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 39 10.3
Theophilus
Ad Autolycum 73 33.7
Ad Autolycum 71 32.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 28 23.6
Tatianus
Oratio ad Graecos 39 38.6
Euclid
Elements 165 10.0
Data 13 6.6
Data (demonstrationes alterae) 12 28.3
Plotinus
Enneades 233 10.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 13 4.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 63 7.3
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 36 6.3
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 41 27.1
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 69 9.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 566 24.4
Historia Ecclesiastica 405 41.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 38 49.0
Demonstratio Evangelica 609 38.1
De Ecclesiastica Theologia 40 24.9
De Theophania (Fragmenta) 34 41.4
Onomasticon 15 11.9
Vita Constantini 81 21.3
Oration of Constantine 30 26.4
De Laudibus Constantini 32 16.5
Historia Ecclesiastica 393 39.6
Epiphanius
Ancoratus 88 22.0
Panarion (Adversus Haereses) 623 32.6
Anacephalaeosis [Sp.] 8 26.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 8 38.3
De Theologia (Orat. 28) 13 17.6
De Filio (Orat. 29) 5 10.1
De Filio (Orat. 30) 16 31.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 16 25.7
Iamblichus
Protrepticus 46 16.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 29 8.8
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 121 24.7
Zetemata codicis Vaticani 29 28.5
Isagoge Sive Quinque Voces 7 11.7
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 46 18.6
Marcellus
Fragmenta 23 19.9
Origen
Contra Celsum 485 29.1
Commentarii In Evangelium Joannis 517 32.0
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 58 25.0
Exhortatio ad martyrium 49 39.2
De oratione 101 35.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 75 29.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 23 28.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 40 37.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 20 53.5
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 5 23.7
Homiliae In Lucam 50 29.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 47 34.0
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 121 38.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 56 24.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 325 35.5
Epistula ad Africanum 20 42.4
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 15 32.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 233 20.7
Eunapius
Vitae Sophistarum 3 38.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 101 32.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 130 18.2
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 129 18.6
Libanius
Epistulae 1-1544 235 18.9
Oratio 1 40 17.6
Oratio 3 3 15.3
Oratio 4 5 21.0
Oratio 5 2 7.1
Oratio 6 2 18.9
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 1 13.6
Oratio 10 5 22.5
Oratio 11 30 19.3
Oratio 26 5 17.6
Oratio 27 5 13.5
Oratio 28 7 31.8
Oratio 29 4 13.0
Oratio 30 17 32.6
Oratio 31 3 7.9
Oratio 32 5 19.8
Oratio 33 6 15.1
Oratio 34 4 15.7
Oratio 35 5 18.9
Oratio 38 4 19.7
Oratio 39 5 24.8
Oratio 40 12 48.0
Oratio 41 4 22.2
Oratio 42 11 22.9
Oratio 43 4 18.8
Oratio 45 4 12.4
Oratio 46 8 20.1
Oratio 47 8 23.2
Oratio 48 6 16.6
Oratio 49 5 16.4
Oratio 50 2 6.7
Oratio 51 3 10.4
Oratio 52 8 17.2
Oratio 53 4 14.8
Oratio 54 15 24.7
Oratio 55 6 20.3
Oratio 56 6 26.6
Oratio 57 12 28.3
Oratio 59 26 19.4
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 5 31.5
Oratio 62 11 20.2
Oratio 63 10 28.8
Oratio 64 20 18.6
Declamatio 1 31 20.4
Declamatio 2 6 20.1
Declamatio 3 5 19.9
Declamatio 4 19 26.2
Declamatio 5 15 19.0
Declamatio 6 23 40.9
Declamatio 7 3 15.3
Declamatio 8 3 11.7
Declamatio 9 9 22.4
Declamatio 10 6 15.9
Declamatio 11 5 17.6
Declamatio 12 7 16.7
Declamatio 13 16 28.4
Declamatio 14 4 12.8
Declamatio 16 15 22.1
Declamatio 17 13 19.7
Declamatio 18 6 23.2
Declamatio 19 12 33.2
Declamatio 20 7 25.4
Declamatio 21 4 12.8
Declamatio 22 4 12.0
Declamatio 23 23 28.0
Declamatio 24 11 45.2
Declamatio 25 3 8.1
Declamatio 26 7 18.6
Declamatio 27 3 14.7
Declamatio 29 4 16.9
Declamatio 30 12 22.9
Declamatio 31 4 9.3
Declamatio 32 4 9.1
Declamatio 33 4 9.9
Declamatio 34 39 32.2
Declamatio 35 4 13.5
Declamatio 37 11 36.4
Declamatio 38 9 23.7
Declamatio 39 6 17.5
Declamatio 40 43 60.6
Declamatio 41 13 32.3
Declamatio 42 11 23.6
Declamatio 44 14 23.9
Declamatio 46 5 14.5
Declamatio 47 10 22.5
Declamatio 48 12 22.6
Declamatio 49 9 13.5
Declamatio 50 8 21.2
Characteres Epistolici [Sp.] 1 4.3
Oratio 2 4 10.2
Oratio 37 7 38.9
Oratio 58 9 28.5
Declamatio 15 10 18.6
Declamatio 36 3 7.8
Declamatio 43 41 66.8
Declamatio 45 12 49.4
unknown
unknown 6 24.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 699 63.7
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 20 10.8
Anna Comnena
Alexias 753 53.8
Alexias 734 52.0
Alexias 734 52.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 205 39.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 149 29.5
unknown 5 40.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 86 30.2
De Libero Arbitrio 4 5.2
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 4 20.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 3 24.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 95 39.6
Narrationes de Syntipa 21 17.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,182 34.6
Annals of Rome 346 37.2
Argumenta 70 29.8
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 17 15.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 299 10.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 280 16.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 551 12.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 179 12.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 52 7.6
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 116 6.9
unknown 108 7.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 108 7.5
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 105 19.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 77 6.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 280 11.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 160 5.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 183 18.7
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 28 8.0
In Aristotelis Categorias Commentarius 27 9.1
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 127 13.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 48 13.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 57 7.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 140 7.5
Olympiodorus
Prolegomena 92 14.8
In Aristotelis Meteora Commentaria 184 16.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 48 13.5
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 72 12.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 85 10.9
Agathias Scholasticus
Historiae 35 6.0
Epigrammata 7 11.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 42 11.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 80 11.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 419 16.5
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 145 13.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 107 20.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 89 13.5
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 37 12.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 37 12.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 89 13.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 325 19.2
Chrestomathy 9 135.7
Zosimus
Historia Nova 185 30.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 180 26.8
Historia Ecclesiastica 230 35.1
Historia Religiosa 83 18.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 387 12.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 379 47.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 193 36.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 55 42.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 141 27.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 269 34.5
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 8 24.8
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 14 40.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 554 45.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 63 12.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 228 21.0
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 61 17.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 94 32.8
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 94 23.4
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 53 27.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 44 30.3
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 30 29.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 32 34.8
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 42 28.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 27 32.7
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 14 60.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 338 21.4
unknown 26 23.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 33 28.2
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 16.9
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 73.2
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 11 24.9
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 3 43.4
Commentarius In Apocalypsin 235 27.0
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 81 34.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 270 22.8
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 20 41.7
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 36 29.8
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 282 28.1
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 4 27.8
Vita Thomana et hypothesis Olympiorum 2 36.7
Vita metrica 2 114.9
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 21 6.9
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 25 20.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 395 23.9
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 136 20.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 83 17.4
Scholia in Pindarum Nemean Odes 73 19.6
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 42 24.2