5264. ἀνάδοσις

a distribution: digestion
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus2200.1

Editions by Text Group (66)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Galen
Ars Medica 1 0.6
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 23 6.9
De usu partium corporis humani I-XI 16 0.8
De foetuum formatione 1 1.3
De bono habitu 1 11.9
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De sanitate tuenda 14 2.1
De rebus boni malique suci 2 2.0
De ptisana 1 4.5
De morborum differentiis 2 3.0
De causis morborum 1 1.7
De symptomatum differentiis 5 7.5
De symptomatum causis 9 3.1
De differentiis febrium 1 0.5
De marcore 1 1.7
De locis affectis 3 0.4
De crisibus 4 1.2
De methodo medendi 13 0.8
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 2 2.2
De purgantium medicamentorum facultate 1 3.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 5 0.4
Institutio logica 2 2.2
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 7 1.0
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 13 1.3
De temperamentis 1 0.4
De plenitudine 1 0.9
In Hippocratis Prognosticum 4 0.9
Lucian of Samosata
De saltatione 2 2.8
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 5 2.8
De remediis parabilibus 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Anonymus Londinensis
Iatrica 23 13.2
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
De Laudibus Constantini 1 0.5
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6
Plutarch
Pericles* 1 1.0
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (1 of 166)

remove

pseudo-Aristotle, De mundo

urn:cts:greekLit:stoa0033a.tlg028.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4 word list | read 1