52562. μεριμνάω

to care for, be anxious about, think earnestly upon, scan minutely
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1550.1

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
New Testament
Gospel according to Matthew 7 3.6
Gospel of Luke 6 2.9
1 Corinthians 5 6.9
Letter to the Philippians 2 11.4
Xenophon
Memorabilia 3 0.8
Economics 1 0.5
Plato
Lovers 1 3.9
Republic* 1 0.1
Old Testament
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 7 1.2
Eclogae propheticae 1 2.0
Hippocrates
De diaeta 1 0.5
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Oracula Sibyllina
Oracula 3 1.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 5 0.3
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Libanius
Declamatio 39 1 2.9
Declamatio 44 1 1.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 7 2.5
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 12 1.5
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 5 3.9
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 13 1.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 6 3.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 3.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Sophocles
Oedipus Tyrannus* 1 1.0

Passages (4 of 112)

remove

New Testament, 1 Corinthians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
7.32 word list | read 1
7.33 word list | read 2
7.34 word list | read 1
12.25 word list | read 1