52524. μέν

on the one hand, on the other hand
logeion_003
 countfreq. per 10K
core16,099118.8
corpus235,273109.7

Editions by Text Group (852)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 116 181.6
De spiritu 33 92.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 264 113.3
Hegemonius
Acta Archelai 8 33.5
Euripides
Heracles 51 58.5
Bacchae* 49 58.9
Heracles* 51 58.5
Plutarch
Theseus 101 130.8
unknown 152 167.7
unknown 24 203.2
unknown 107 110.6
unknown 95 124.8
Comparison of Lycurgus and Numa 25 153.5
Solon 115 128.1
Publicola 57 97.1
Comparison of Solon and Publicola 19 193.1
unknown 117 141.6
unknown 147 132.2
Fabius Maximus 112 142.8
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 11 146.1
Alcibiades 142 134.6
unknown 102 106.3
unknown 18 163.2
unknown 131 140.4
unknown 121 121.1
unknown 9 181.1
unknown 141 145.9
unknown 264 130.4
Pericles* 147 140.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,993 80.7
Deipnosophistae 1,996 79.7
Isocrates
Against Euthynus 29 244.3
Against Callimachus 63 166.4
Against Lochites 18 150.8
On the team of horses 67 218.0
Trapeziticus 59 165.5
Aegineticus 54 174.5
To Demonicus 80 259.2
Against the Sophists 29 205.7
Busiris 62 210.9
Plataicus 62 181.4
To Nicocles 66 204.4
Nicocles or the Cyprians 65 162.0
Evagoras 98 201.8
Archidamus 115 175.8
On the Peace 164 194.7
Areopagiticus 91 187.4
Antidosis 320 170.2
To Philip 158 168.2
Panathenaicus 295 174.4
Ad Dionysium 15 267.9
Ad filios Jasonis 16 175.1
Ad Archidamum 22 190.5
Ad reges Mytilenaeos 10 143.9
Ad Timotheum 16 193.2
Ad Philippum 17 129.0
Ad Alexandrum 2 70.2
Ad Antipatrum 16 186.7
Ad Philippum 10 224.7
Helen* 77 195.8
Panegyricus* 232 203.2
Sophocles
Trachiniae 64 79.8
Electra 74 76.0
Philoctetes 72 73.2
Tracking Satyrs 4 17.0
Ajax* 54 62.1
Antigone* 49 60.5
Oedipus at Colonus* 82 70.1
Oedipus Tyrannus* 72 69.7
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 3 175.4
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 3 34.1
Hymn 4 to Hermes 9 95.1
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 16 To Asclepius 1 588.2
Hymn 5 to Aphrodite* 6 121.2
Hymn 21 To Apollo* 2 952.4
Hymn 2 to Demeter* 16 42.9
Hymn 18 to Hermes* 1 526.3
unknown
unknown 42 190.4
unknown 27 103.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 505 106.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 196 147.9
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 346 108.3
De Cherubim 94 125.0
De Sacrificiis Abelis Et Caini 104 110.8
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 162 144.1
De Posteritate Caini 134 123.8
De Gigantibus 42 129.1
Quod Deus Sit Immutabilis 119 132.2
De Agricultura 138 155.0
De Plantatione 121 135.3
De Ebrietate 156 137.4
De Sobrietate 61 176.8
De Confusione Linguarum 121 121.7
De Migratione Abrahami 143 116.5
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 202 130.1
De Congressu Eruditionis Gratia 130 148.7
De Fuga Et Inventione 132 123.1
De Mutatione Nominum 159 123.7
De Somniis (Lib. I-Ii) 347 137.5
De Abrahamo 212 159.3
De Josepho 127 100.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 401 129.0
De Decalogo 107 127.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 717 126.8
De Virtutibus 155 128.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 141 157.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 100 133.2
De Vita Contemplativa 74 163.3
De Aeternitate Mundi 135 149.3
In Flaccum 95 107.7
Legatio Ad Gaium 180 103.9
Aristophanes
Lysistrata 47 53.3
Ecclesiazusae 48 56.9
Birds* 81 68.7
Clouds* 52 49.0
Frogs* 61 60.8
Hesiod
Sheild of Heracles 8 106.1
Theogony* 50 64.6
Works and Days* 12 88.2
Antiphon
On the murder of Herodes 133 193.7
New Testament
Gospel according to Matthew 20 10.2
Mark 6 5.0
Gospel of Luke 11 5.3
Acts 47 24.2
Epistle to the Romans 21 27.6
1 Corinthians 20 27.6
Second Corinthians 8 16.7
Epistle to the Galatians 3 12.4
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 6 34.3
Letter to the Colossians 1 5.9
First Letter to the Thessalonians 2 12.6
Second Timothy 4 30.3
Letter to the Hebrews 20 38.3
James 1 5.4
First Epistle of Peter 4 22.6
Letter of Jude 3 62.8
Gospel according to John* 11 6.5
Xenophon
Hellenica 1,377 194.5
Memorabilia 590 151.8
Economics 259 132.9
Symposium 208 200.6
Apology 40 181.0
Cyropaedia 1,405 164.1
Hiero 122 190.4
Constitution of the Lacedaimonians 104 196.3
Ways and Means 70 170.0
On the Cavalry Commander 116 187.2
On the Art of Horsemanship 136 181.0
On Hunting 156 161.0
Agesilaus* 188 238.2
Anabasis* 835 136.2
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 79 156.5
Adhortatio ad artes addiscendas 83 164.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 21 148.7
De sectis ad eos qui introducuntur 108 172.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 200 165.9
Ars Medica 370 229.8
De elementis ex Hippocrate 212 152.9
De temperamentis 550 198.5
De naturalibus facultatibus 542 163.8
De anatomicis administrationibus 1,180 150.8
De ossibus ad tirones 167 240.2
De venarum arteriarumque dissectione 123 163.5
De nervorum dissectione 65 180.8
De instrumento odoratus 58 140.2
De uteri dissectione 66 201.0
De usu partium corporis humani I-XI 3,552 182.7
De motu musculorum 323 218.5
De victu attenuante 101 159.7
De victu attenuante 97 153.8
De utilitate respirationis 105 173.1
De semine 336 160.2
De foetuum formatione 91 116.3
An in arteriis sanguis contineatur 61 128.8
De optima corporis nostri constitutione 43 240.2
De bono habitu 13 154.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 133 154.4
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 114 135.9
De atra bile 83 130.6
De usu pulsuum 82 182.4
De placitis Hippocratis et Platonis 1,381 142.9
De parvae pilae exercitio 28 163.3
De parvae pilae exercitio 23 132.1
De venereis 9 241.3
De venereis 7 177.2
De sanitate tuenda 1,138 170.0
De rebus boni malique suci 158 159.8
De ptisana 34 153.8
De dignotione ex insomniis 7 139.7
De morborum differentiis 147 217.2
De causis morborum 125 208.0
De symptomatum differentiis 143 215.0
De symptomatum causis 600 206.1
De differentiis febrium 370 178.7
De morborum temporibus 88 163.6
De totius morbi temporibus 70 192.5
De typis 30 198.4
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 81 145.9
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 167 182.0
De comate secundum Hippocratem 48 145.6
De marcore 103 177.0
De tumoribus praeter naturam 63 151.5
De inaequali intemperie 71 226.6
De difficultate respirationis 558 174.0
De locis affectis 1,060 153.2
De pulsibus ad tirones 141 240.3
De differentiis pulsuum 716 164.8
De dignoscendis pulsibus 536 169.8
De causis pulsuum 690 216.6
De praesagitione ex pulsibus 759 210.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 256 165.0
De crisibus 648 188.7
De diebus decretoriis 501 183.8
De methodo medendi 2,621 166.7
Ad Glauconem de methodo medendi 380 168.7
De venae sectione adversus Erasistratum 85 141.8
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 124 135.6
De curandi ratione per venae sectionem 142 140.9
De purgantium medicamentorum facultate 51 169.7
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 26 129.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 29 209.7
Pro puero epileptico consilium 49 149.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2,262 173.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,071 84.1
De compositione medicamentorum per genera 1,120 118.2
De antidotis 205 84.4
De theriaca ad Pisonem 103 81.1
Institutio logica 133 149.5
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 32 120.7
De praenotione ad Epigenem 119 107.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 22 157.5
In Hippocratis De natura hominis 346 139.6
In Hippocratis De victu acutorum 825 121.3
In Hippocratis Epidemiarum I 2,116 133.9
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,417 146.2
Adversus Lycum 119 155.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 117 155.3
In Hippocratis De articulis 936 149.5
In Hippocratis De fracturis 651 154.1
In Hippocratis De officina medici 701 167.9
De musculorum dissectione ad tirones 297 202.3
De consuetudinibus 60 148.6
De experientia medica 17 163.6
De causis respirationis 20 294.1
De optima doctrina 34 182.3
De temperamentis 551 195.9
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 83 129.3
De plenitudine 189 168.6
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 6 89.8
In Hippocratis Prognosticum 676 155.3
Plato
Phaedo 232 98.7
Cratylus 216 108.6
Theaetetus 327 133.3
Sophist 273 155.3
Statesman 216 116.7
Parmenides 158 94.0
Philebus 250 128.3
Phaedrus 240 132.3
Alcibiades 1 111 97.2
Alcibiades 2 62 136.1
Hipparchus 20 81.7
Lovers 24 92.5
Theages 37 97.5
Charmides 89 98.9
Laches 92 110.4
Lysis 55 73.5
Apology* 99 114.2
Crito* 35 76.0
Euthyphro* 48 85.7
Republic* 1,073 112.0
Symposium* 196 104.3
Lucian of Samosata
Cataplus 23 57.4
Juppiter confutatus 23 99.4
Juppiter tragoedus 68 103.0
Gallus 49 86.5
Prometheus 25 104.1
Prometheus 25 102.6
Icaromenippus 66 125.7
Timon 37 61.6
Charon sive contemplantes 36 82.7
Vitarum auctio 37 101.8
Revivescentes sive piscator 45 68.2
Bis accusatus sive tribunalia 66 111.4
De sacrificiis 30 164.6
De sacrificiis 30 164.2
Adversus indoctum et libros multos ementem 49 126.1
Somnium sive vita Luciani 22 120.9
De parasito sive artem esse parasiticam 120 178.7
Philopseudes sive incredulus 56 90.0
Dearum judicium 23 109.5
De mercede conductis potentium familiaribus 79 110.2
De morte Peregrini 39 90.0
Fugitivi 32 99.1
Toxaris vel amicitia 114 118.7
De saltatione 60 85.3
Lexiphanes 29 110.8
Eunuchus 13 96.6
De astrologia 35 181.2
Pseudologista 40 100.4
Deorum concilium 19 101.9
Tyrannicida 32 109.3
Abdicatus 65 133.7
Dialogi Marini 40 96.0
Arrian
Anabasis 994 124.4
Indica 147 108.2
Cynegeticus 63 102.9
Periplus Ponti Euxini 38 89.2
Tactica 139 152.5
Acies Contra Alanos 21 172.1
Apollonius, Dyscolus
De constructione 449 102.8
Aeschylus
Suppliant Maidens 26 54.7
Suppliant Maidens 27 49.8
Persians 42 74.1
Prometheus Bound 28 48.4
Prometheus Bound 27 44.2
Seven Against Thebes 22 44.1
Agamemnon 65 81.6
Agamemnon 61 69.6
Libation Bearers 38 72.1
Eumenides* 30 58.7
Persians* 42 82.7
Aristotle
Analytica priora 1,157 185.3
Analytica priora 1,153 180.9
De anima 331 153.8
De anima 335 150.7
Res Publica Atheniensium 230 148.2
Res Publica Atheniensium 8 80.2
Categoriae 145 134.8
De divinatione per somnum 10 83.4
Historia animalium 1,854 203.3
De insomniis 37 150.3
De interpretatione 100 153.0
De iuventute et senectute, De vita et morte 38 197.0
De longitudine et brevitate vitae 31 171.7
Magna Moralia 303 122.1
De memoria et reminiscentia 39 148.6
Meteorologica 618 182.4
De partibus animalium 679 178.9
Physica 905 152.6
Ars Poetica 183 170.3
De respiratione 128 210.8
De sophisticis elenchis 223 152.8
De sensu et sensibilibus 137 171.2
De somno et vigilia 50 166.6
Topica 585 127.9
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 34 131.7
Physica (textus alter) 31 129.1
Ars Poetica* 183 170.3
Aristoxenus
Harmonics 260 178.5
Agathemerus
Geographiae informatio 9 50.3
Theophrastus
Characters 34 49.1
Aesop
Fabulae 295 68.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 326 124.9
Problemata arithmetica 6 43.0
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2,926 165.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 729 199.1
Pausanias
Description of Greece 2,991 133.2
Old Testament
Genesis 9 2.8
Exodus 5 2.1
Leviticus 4 2.1
Numbers 2 0.8
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 4 2.3
unknown 6 3.0
Isaias 15 3.8
pseudo-Galen
De fasciis 102 131.9
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 113 104.6
Introductio seu medicus 335 184.4
De remediis parabilibus 98 31.8
De theriaca ad Pamphilianum 11 55.2
De optima secta ad Thrasybulum 226 126.2
Lysias
Funeral Oration 107 249.8
Against Simon: Defense 39 168.8
On A Wound By Premeditation 16 154.4
For Callias 6 235.3
Against Andocides 29 103.4
On the Olive Stump 34 157.6
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 24 209.2
For The Soldier 36 375.0
Against Theomnestus 1 25 153.8
Against Theomnestus 2 8 134.7
Against Eratosthenes 96 184.0
Against Eratosthenes 96 184.0
Against Alcibiades 1 50 191.9
Against Alcibiades 2 10 154.8
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 21 173.0
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 12 189.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 28 194.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 40 120.7
For Polystratus 36 175.1
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 21 150.1
Against The Corn-Dealers 19 156.2
Against Pancleon 14 167.5
Against Pancleon 14 167.5
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 23 145.8
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 40 191.8
On the Scrutiny of Evandros 19 127.3
Against Epicrates and his Fellow-envoys 12 148.0
Against Ergocles 16 165.3
Against Philocrates 11 156.9
Against Nicomachus 31 153.2
Against Philon, On his Scrutiny 22 111.5
Against Diogeiton 34 190.1
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 15 252.1
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 68 130.5
Olympic Oration 14 322.6
On the Murder of Eratosthenes* 34 132.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 15.9
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 853 161.3
Adversus Mathematicos 1,629 146.7
Apollodorus
Library 355 127.6
Epitome 55 67.6
Appianus of Alexandria
Kings 7 88.6
Italy 11 96.7
Samnite History 45 125.7
Gallic History 16 76.3
Sicily and the Other Islands 11 112.5
Wars in Spain 257 155.8
Hannibalic War 163 161.8
Punic Wars 398 150.0
Numidian Affairs 6 164.8
Macedonian Affairs 55 144.1
Illyrian Wars 68 137.0
Syrian Wars 217 151.2
Civil Wars 1,659 136.0
Mithridatic Wars 350 140.2
Artemidorus
Onirocriticon 767 117.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 420 117.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 187 81.1
Paedagogus 398 70.1
Stromata Books 7-8 288 99.7
Eclogae propheticae 41 81.3
Quis dives salvetur 80 85.0
Excerpta ex Theodoto 66 86.8
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 529 184.7
De Fasciis 38 197.5
Vita Hippocratis 10 201.6
Antisthenes
Ajax 11 208.7
Odysseus 16 172.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 42 167.9
Encomium of Helen* 32 229.2
Alcidamas
Peri Sophiston 43 195.1
Odysseus 58 147.8
Dio Chrysostom
Orationes 2,209 118.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 77 66.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1,086 147.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 696 112.5
Excerpta Polyaeni 112 68.9
Hippocrates
De prisca medicina 60 105.4
De aere, aquis, locis 108 140.3
Prognosticon 70 129.5
De diaeta in morbis acutis 100 155.1
De diaeta acutorum (spurium) 32 57.0
Epidemiarum 268 64.4
De capitis vulneribus 27 52.0
De fracturis 192 163.2
De articulis 412 183.7
Vectiarius 81 155.4
Aphorismi 55 73.8
Iusiurandum 2 78.4
Lex 7 202.3
De humoribus 17 74.1
Prorrheticon I 112 114.0
Coa praesagia 73 62.9
De arte 53 193.1
De natura hominis 52 131.2
De salubri diaeta 14 96.8
De flatibus 54 187.4
De liquidorum usu 14 97.0
De morbis I 359 102.2
De genitura 18 90.3
De natura pueri 45 60.8
De affectionibus 129 171.9
De locis in homine 98 117.2
De morbo sacro 56 114.1
De haemorrhoidibus 7 74.1
De fistulis 12 74.5
De diaeta 340 171.8
De affectionibus interioribus 138 86.2
De natura muliebri 41 35.6
De octimestri partu 4 51.0
De muliebribus 220 46.0
De virginum morbis 3 67.1
De superfoetatione 22 66.8
De exsectione foetus 4 85.3
De anatomia 2 89.3
De glandulis 19 106.7
De carnibus 28 81.4
De corde 16 159.0
De alimento 16 117.6
De visu 3 38.8
De natura ossium 41 127.9
De medico 30 192.1
De habitu decenti 11 76.1
De crisibus 16 79.4
De diebus criticis 14 108.9
Epistulae, Decretum, Orationes 108 94.2
De officina medici 51 223.5
De ulceribus 11 31.1
Praeceptiones 11 81.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 169 86.0
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 38 21.8
Justin Martyr
Apology 61 41.9
Apologia secunda 21 63.8
Apologia secunda 21 63.8
Dialogue with Trypho 144 27.0
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 27 101.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1,099 145.7
unknown
unknown 696 112.2
unknown 112 68.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 572 343.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3,408 95.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2,032 125.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2,119 110.8
In Librum De Sensu Commentarium 601 113.1
Problems and Solutions 59 154.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 737 97.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1,035 119.3
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 19 116.9
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 162 140.5
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 161 139.7
De Resurrectione 79 87.9
De Resurrectione 79 87.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 72 71.1
De Sphaera Quae Movetur 23 55.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 18 26.0
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 11 52.0
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 26 93.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 3 3.0
Epistula II ad Corinthios 4 12.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 6 27.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 268 68.1
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 2 58.7
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 71 25.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 2 18.5
Ad Trallianos (epist. 3) 2 20.3
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 180 84.2
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 13 47.9
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 43 120.8
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 28 131.6
Oracula Sibyllina
Oracula 78 29.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 397 170.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 8 11.2
The Testament of Abraham Recension B 3 9.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 613 161.3
Theophilus
Ad Autolycum 136 62.7
Ad Autolycum 137 63.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 102 86.0
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 3 101.0
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 1 66.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 119 117.8
Euclid
Elements 906 55.0
Data 70 35.4
Data (demonstrationes alterae) 4 9.4
Plotinus
Enneades 2,489 110.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 408 137.2
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1,349 156.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 967 169.4
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 194 128.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 872 116.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2,330 100.3
Historia Ecclesiastica 765 77.7
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 73 94.2
Demonstratio Evangelica 695 43.4
De Ecclesiastica Theologia 86 53.5
De Theophania (Fragmenta) 59 71.8
Onomasticon 20 15.9
Vita Constantini 390 102.4
Oration of Constantine 103 90.7
De Laudibus Constantini 156 80.6
Historia Ecclesiastica 767 77.4
Epiphanius
Ancoratus 158 39.4
Panarion (Adversus Haereses) 927 48.5
Anacephalaeosis [Sp.] 18 60.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 60 38.8
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 13 62.2
De Theologia (Orat. 28) 93 125.6
De Filio (Orat. 29) 61 123.4
De Filio (Orat. 30) 58 115.1
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 85 136.5
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 285 103.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 447 135.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 691 141.2
Zetemata codicis Vaticani 116 113.9
Isagoge Sive Quinque Voces 137 229.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 303 122.8
Marcellus
Fragmenta 53 45.9
Origen
Contra Celsum 1,338 80.3
Commentarii In Evangelium Joannis 920 57.0
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 119 51.3
Exhortatio ad martyrium 42 33.6
De oratione 96 33.6
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 83 32.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 41 49.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 57 53.9
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 2 118.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 16 42.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 13 61.7
Homiliae In Lucam 113 66.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 106 76.8
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 107 34.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 177 78.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 738 80.7
Epistula ad Africanum 37 78.4
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 40 87.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 912 81.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 7 88.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 311 100.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 486 68.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 489 70.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2,176 174.9
Oratio 1 452 199.0
Oratio 3 38 193.5
Oratio 4 44 184.4
Oratio 5 38 135.2
Oratio 6 12 113.5
Oratio 7 8 153.0
Oratio 8 15 203.8
Oratio 9 19 208.3
Oratio 10 41 184.9
Oratio 11 330 211.8
Oratio 26 60 210.6
Oratio 27 66 178.4
Oratio 28 34 154.5
Oratio 29 55 179.3
Oratio 30 86 165.0
Oratio 31 70 184.1
Oratio 32 36 142.3
Oratio 33 78 195.9
Oratio 34 45 177.2
Oratio 35 56 212.1
Oratio 36 31 214.5
Oratio 38 35 172.5
Oratio 39 41 203.4
Oratio 40 39 155.9
Oratio 41 35 194.6
Oratio 42 70 145.7
Oratio 43 48 225.2
Oratio 44 6 143.2
Oratio 45 61 188.6
Oratio 46 46 115.6
Oratio 47 57 165.0
Oratio 48 48 133.1
Oratio 49 51 167.0
Oratio 50 47 157.7
Oratio 51 48 167.2
Oratio 52 82 176.3
Oratio 53 42 155.0
Oratio 54 77 127.0
Oratio 55 42 142.4
Oratio 56 42 186.2
Oratio 57 63 148.3
Oratio 59 277 206.5
Oratio 60 18 218.4
Oratio 61 35 220.4
Oratio 62 95 174.6
Oratio 63 54 155.7
Oratio 64 165 153.7
Declamatio 1 244 160.4
Declamatio 2 48 160.6
Declamatio 3 46 183.3
Declamatio 4 144 198.3
Declamatio 5 129 163.5
Declamatio 6 53 94.3
Declamatio 7 33 168.3
Declamatio 8 31 121.3
Declamatio 9 64 159.4
Declamatio 10 60 158.6
Declamatio 11 36 126.7
Declamatio 12 25 59.5
Declamatio 13 89 158.2
Declamatio 14 47 151.0
Declamatio 16 129 189.7
Declamatio 17 108 163.5
Declamatio 18 28 108.2
Declamatio 19 46 127.3
Declamatio 20 15 54.5
Declamatio 21 42 134.9
Declamatio 22 52 156.4
Declamatio 23 100 121.5
Declamatio 24 20 82.1
Declamatio 25 30 81.3
Declamatio 26 34 90.2
Declamatio 27 17 83.4
Declamatio 28 19 110.9
Declamatio 29 29 122.7
Declamatio 30 80 152.4
Declamatio 31 77 179.7
Declamatio 32 63 143.8
Declamatio 33 44 109.4
Declamatio 34 118 97.3
Declamatio 35 44 148.6
Declamatio 37 55 181.9
Declamatio 38 52 136.8
Declamatio 39 43 125.4
Declamatio 40 124 174.7
Declamatio 41 58 144.1
Declamatio 42 71 152.2
Declamatio 44 70 119.3
Declamatio 46 57 165.5
Declamatio 47 57 128.4
Declamatio 48 73 137.5
Declamatio 49 147 220.1
Declamatio 50 48 127.5
Declamatio 51 7 64.8
Characteres Epistolici [Sp.] 21 89.6
Oratio 2 68 172.9
Oratio 37 36 200.0
Oratio 58 47 148.9
Declamatio 15 97 180.0
Declamatio 36 45 116.6
Declamatio 43 95 154.8
Declamatio 45 21 86.5
unknown
unknown 32 229.2
unknown 42 167.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 230 21.0
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 164 88.9
Anna Comnena
Alexias 1,319 94.3
Alexias 1,200 85.0
Alexias 1,200 85.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 391 76.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 222 44.0
unknown 7 56.9
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 124 43.5
De Libero Arbitrio 64 83.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 8 41.6
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 10 80.9
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 41 17.1
Narrationes de Syntipa 36 30.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3,492 102.3
Annals of Rome 743 79.9
Argumenta 12 5.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 67 60.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,957 107.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,487 142.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5,180 115.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,699 120.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 850 124.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,978 118.0
unknown 1,570 108.8
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,571 109.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 541 100.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,412 126.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2,613 106.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,503 110.7
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1,175 120.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 497 141.6
In Aristotelis Categorias Commentarius 395 133.8
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1,533 156.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 376 108.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,238 159.7
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,680 89.7
Olympiodorus
Prolegomena 903 144.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,284 113.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 429 120.4
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 599 101.6
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 752 96.5
Agathias Scholasticus
Historiae 609 104.6
Epigrammata 41 69.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 555 152.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 976 136.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2,469 97.3
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1,390 133.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 478 90.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 696 105.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 363 119.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 363 119.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 696 105.4
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2,212 130.7
Chrestomathy 2 30.2
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 34 124.2
Zosimus
Historia Nova 672 109.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 709 105.4