52171. μελαίνω

to blacken
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus2100.1

Editions by Text Group (73)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Aristophanes
Ecclesiazusae 1 1.2
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Galen
Ars Medica 1 0.6
De elementis ex Hippocrate 2 1.4
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De atra bile 1 1.6
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De symptomatum causis 1 0.3
De locis affectis 2 0.3
De crisibus 1 0.3
De methodo medendi 2 0.1
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 15 1.2
De compositione medicamentorum per genera 7 0.7
In Hippocratis De victu acutorum 3 0.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 5 0.5
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis De fracturis 7 1.7
In Hippocratis Prognosticum 7 1.6
Plato
Statesman 1 0.5
Lucian of Samosata
Pseudologista 1 2.5
Aristotle
Physica 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
De remediis parabilibus 2 0.6
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
Prognosticon 2 3.7
Epidemiarum 5 1.2
De fracturis 4 3.4
De articulis 3 1.3
Vectiarius 2 3.8
Aphorismi 2 2.7
Coa praesagia 1 0.9
De liquidorum usu 1 6.9
De morbis I 5 1.4
De diebus criticis 5 38.9
De ulceribus 1 2.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 11 1.3
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Zetemata codicis Vaticani 5 4.9
Libanius
Declamatio 41 1 2.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 23 0.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 11 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 6 0.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Homer
Iliad* 2 0.2
Sophocles
Ajax* 1 1.1

Passages (1 of 128)

passage   count
2 word list | read 1