51968. μέγας

big, great
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,51826.0
corpus39,49318.4

Editions by Text Group (815)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 23 36.0
De spiritu 5 14.0
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 48 20.6
Hegemonius
Acta Archelai 8 33.5
Euripides
Heracles 17 19.5
Bacchae* 20 24.0
Heracles* 17 19.5
Plutarch
Theseus 14 18.1
unknown 24 26.5
unknown 8 67.7
unknown 20 20.7
unknown 19 25.0
Comparison of Lycurgus and Numa 9 55.2
Solon 29 32.3
Publicola 22 37.5
Comparison of Solon and Publicola 8 81.3
unknown 36 43.6
unknown 48 43.2
Fabius Maximus 34 43.4
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 5 66.4
Alcibiades 31 29.4
unknown 32 33.4
unknown 3 27.2
unknown 28 30.0
unknown 51 51.0
unknown 3 60.4
unknown 37 38.3
unknown 74 36.6
Pericles* 38 36.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 500 20.3
Deipnosophistae 505 20.2
Isocrates
Against Euthynus 2 16.8
Against Callimachus 11 29.1
Against Lochites 7 58.6
On the team of horses 14 45.6
Trapeziticus 10 28.1
Aegineticus 11 35.5
To Demonicus 6 19.4
Against the Sophists 5 35.5
Busiris 9 30.6
Plataicus 13 38.0
To Nicocles 15 46.5
Nicocles or the Cyprians 24 59.8
Evagoras 31 63.8
Archidamus 16 24.5
On the Peace 35 41.5
Areopagiticus 14 28.8
Antidosis 57 30.3
To Philip 38 40.5
Panathenaicus 65 38.4
Ad Dionysium 4 71.4
Ad filios Jasonis 1 10.9
Ad Archidamum 8 69.3
Ad reges Mytilenaeos 2 28.8
Ad Timotheum 6 72.5
Ad Philippum 8 60.7
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 3 35.0
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 17 43.2
Panegyricus* 59 51.7
Sophocles
Trachiniae 13 16.2
Electra 16 16.4
Philoctetes 13 13.2
Ajax* 39 44.8
Antigone* 18 22.2
Oedipus at Colonus* 20 17.1
Oedipus Tyrannus* 22 21.3
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 22 To Poseidon 1 833.3
Hymn 23 to Zeus 2 1666.7
Hymn 2 to Demeter* 17 45.6
unknown
unknown 9 40.8
unknown 6 22.9
Herodian
Ab excessu divi Marci 171 36.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 23 17.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 20 6.3
De Cherubim 10 13.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 11 11.7
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 17 15.1
De Posteritate Caini 23 21.3
De Gigantibus 5 15.4
Quod Deus Sit Immutabilis 22 24.4
De Agricultura 13 14.6
De Plantatione 27 30.2
De Ebrietate 35 30.8
De Sobrietate 6 17.4
De Confusione Linguarum 14 14.1
De Migratione Abrahami 36 29.3
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 30 19.3
De Congressu Eruditionis Gratia 12 13.7
De Fuga Et Inventione 13 12.1
De Mutatione Nominum 30 23.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 57 22.6
De Abrahamo 37 27.8
De Josepho 36 28.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 75 24.1
De Decalogo 19 22.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 136 24.1
De Virtutibus 29 24.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 15 16.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 16 21.3
De Vita Contemplativa 4 8.8
De Aeternitate Mundi 24 26.5
In Flaccum 18 20.4
Legatio Ad Gaium 56 32.3
Aristophanes
Lysistrata 7 7.9
Ecclesiazusae 5 5.9
Birds* 33 28.0
Clouds* 30 28.3
Frogs* 18 17.9
Hesiod
Sheild of Heracles 6 79.6
Theogony* 63 81.4
Works and Days* 3 22.0
Antiphon
On the murder of Herodes 16 23.3
New Testament
Gospel according to Matthew 30 15.4
Mark 1 9.8
Mark 18 15.0
Gospel of Luke 34 16.3
Acts 31 16.0
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 5 6.9
Second Corinthians 1 2.1
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 1 5.7
First Timothy 2 11.8
Second Timothy 1 7.6
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 9 17.3
James 3 16.3
Second Epistle of Peter 2 17.2
First John 3 12.9
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 80 76.3
Gospel according to John* 18 10.7
Xenophon
Hellenica 98 13.8
Memorabilia 69 17.8
Economics 22 11.3
Symposium 36 34.7
Apology 6 27.1
Cyropaedia 159 18.6
Hiero 21 32.8
Constitution of the Lacedaimonians 10 18.9
Ways and Means 4 9.7
On the Cavalry Commander 8 12.9
On the Art of Horsemanship 9 12.0
On Hunting 33 34.1
Agesilaus* 22 27.9
Anabasis* 105 17.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 10 19.8
Adhortatio ad artes addiscendas 10 19.8
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 2 14.2
De sectis ad eos qui introducuntur 7 11.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 15 12.4
Ars Medica 26 16.2
De elementis ex Hippocrate 7 5.0
De temperamentis 29 10.5
De naturalibus facultatibus 41 12.4
De anatomicis administrationibus 359 45.9
De ossibus ad tirones 39 56.1
De venarum arteriarumque dissectione 60 79.7
De nervorum dissectione 7 19.5
De instrumento odoratus 9 21.8
De uteri dissectione 11 33.5
De usu partium corporis humani I-XI 892 45.9
De motu musculorum 27 18.3
De victu attenuante 8 12.6
De victu attenuante 8 12.7
De utilitate respirationis 22 36.3
De semine 25 11.9
De foetuum formatione 16 20.4
An in arteriis sanguis contineatur 10 21.1
De optima corporis nostri constitutione 9 50.3
De bono habitu 3 35.7
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 20 23.2
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 33 39.3
De atra bile 2 3.1
De usu pulsuum 23 51.2
De placitis Hippocratis et Platonis 155 16.0
De parvae pilae exercitio 6 35.0
De parvae pilae exercitio 6 34.5
De venereis 1 26.8
De sanitate tuenda 83 12.4
De rebus boni malique suci 17 17.2
De ptisana 3 13.6
De morborum differentiis 8 11.8
De causis morborum 9 15.0
De symptomatum differentiis 2 3.0
De symptomatum causis 51 17.5
De differentiis febrium 29 14.0
De morborum temporibus 11 20.4
De totius morbi temporibus 14 38.5
De typis 5 33.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 6 10.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 7 7.6
De comate secundum Hippocratem 4 12.1
De marcore 3 5.2
De tumoribus praeter naturam 19 45.7
De inaequali intemperie 8 25.5
De difficultate respirationis 248 77.3
De locis affectis 144 20.8
De pulsibus ad tirones 39 66.5
De differentiis pulsuum 116 26.7
De dignoscendis pulsibus 203 64.3
De causis pulsuum 213 66.9
De praesagitione ex pulsibus 157 43.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 64 41.2
De crisibus 60 17.5
De diebus decretoriis 61 22.4
De methodo medendi 246 15.6
Ad Glauconem de methodo medendi 52 23.1
De venae sectione adversus Erasistratum 17 28.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 8 8.7
De curandi ratione per venae sectionem 42 41.7
De purgantium medicamentorum facultate 3 10.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 3 15.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
Pro puero epileptico consilium 9 27.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 111 8.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 137 10.8
De compositione medicamentorum per genera 109 11.5
De antidotis 25 10.3
De theriaca ad Pisonem 17 13.4
Institutio logica 16 18.0
De praenotione ad Epigenem 17 15.4
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis De natura hominis 26 10.5
In Hippocratis De victu acutorum 144 21.2
In Hippocratis Epidemiarum I 275 17.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 159 16.4
Adversus Lycum 9 11.7
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 12 15.9
In Hippocratis De articulis 132 21.1
In Hippocratis De fracturis 103 24.4
In Hippocratis De officina medici 94 22.5
De musculorum dissectione ad tirones 96 65.4
De consuetudinibus 4 9.9
De experientia medica 2 19.2
De temperamentis 29 10.3
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 14 21.8
De plenitudine 10 8.9
In Hippocratis Prognosticum 54 12.4
Plato
Phaedo 57 24.2
Cratylus 26 13.1
Theaetetus 20 8.2
Sophist 42 23.9
Statesman 60 32.4
Parmenides 54 32.1
Philebus 41 21.0
Phaedrus 37 20.4
Alcibiades 1 23 20.1
Alcibiades 2 6 13.2
Hipparchus 6 24.5
Lovers 5 19.3
Theages 3 7.9
Charmides 19 21.1
Laches 10 12.0
Lysis 4 5.3
Definitiones 2 11.0
Apology* 22 25.4
Crito* 8 17.4
Euthyphro* 5 8.9
Republic* 199 20.8
Symposium* 38 20.2
Lucian of Samosata
Cataplus 5 12.5
Juppiter tragoedus 11 16.7
Gallus 8 14.1
Prometheus 5 20.8
Prometheus 5 20.5
Icaromenippus 3 5.7
Timon 8 13.3
Charon sive contemplantes 11 25.3
Vitarum auctio 9 24.8
Revivescentes sive piscator 5 7.6
Bis accusatus sive tribunalia 9 15.2
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
Adversus indoctum et libros multos ementem 3 7.7
De parasito sive artem esse parasiticam 9 13.4
Philopseudes sive incredulus 6 9.6
Dearum judicium 3 14.3
De mercede conductis potentium familiaribus 9 12.6
De morte Peregrini 7 16.2
Fugitivi 7 21.7
Toxaris vel amicitia 21 21.9
De saltatione 17 24.2
Lexiphanes 5 19.1
Eunuchus 2 14.9
De astrologia 6 31.1
Pseudologista 5 12.6
Deorum concilium 2 10.7
Tyrannicida 6 20.5
Abdicatus 11 22.6
Dialogi Marini 1 2.4
Arrian
Anabasis 198 24.8
Indica 69 50.8
Cynegeticus 24 39.2
Periplus Ponti Euxini 4 9.4
Tactica 9 9.9
Acies Contra Alanos 1 8.2
Apollonius, Dyscolus
De constructione 15 3.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 14 29.4
Suppliant Maidens 15 27.7
Persians 18 31.8
Prometheus Bound 10 17.3
Prometheus Bound 10 16.4
Seven Against Thebes 10 20.0
Agamemnon 27 33.9
Agamemnon 27 30.8
Libation Bearers 17 32.3
Eumenides* 22 43.1
Persians* 17 33.5
Aristotle
Analytica priora 57 9.1
Analytica priora 51 8.0
De anima 11 5.1
De anima 10 4.5
Res Publica Atheniensium 17 11.0
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 25 23.2
De divinatione per somnum 3 25.0
Historia animalium 364 39.9
De insomniis 4 16.3
De interpretatione 1 1.5
De iuventute et senectute, De vita et morte 2 10.4
De longitudine et brevitate vitae 9 49.8
Magna Moralia 15 6.0
De memoria et reminiscentia 4 15.2
Meteorologica 82 24.2
De partibus animalium 82 21.6
Physica 46 7.8
Ars Poetica 17 15.8
De respiratione 3 4.9
De sophisticis elenchis 8 5.5
De sensu et sensibilibus 4 5.0
De somno et vigilia 1 3.3
Topica 29 6.3
Physica (textus alter) 1 4.2
Ars Poetica* 17 15.8
Aristoxenus
Harmonics 35 24.0
Agathemerus
Geographiae informatio 7 39.1
Theophrastus
Characters 10 14.4
Aesop
Fabulae 75 17.5
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 126 48.3
Problemata arithmetica 2 14.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 613 34.6
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 47 12.8
Pausanias
Description of Greece 384 17.1
Old Testament
Genesis 35 10.9
Exodus 19 7.8
Leviticus 1 0.5
Numbers 12 4.9
Deuteronomium 51 22.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 24 17.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 12 7.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 33 16.8
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 19 11.1
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 23 11.6
unknown 31 15.7
Isaias 61 15.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 24 13.1
pseudo-Galen
De fasciis 6 7.8
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 5 4.6
Introductio seu medicus 19 10.5
De remediis parabilibus 22 7.1
De theriaca ad Pamphilianum 3 15.1
De optima secta ad Thrasybulum 4 2.2
Lysias
Funeral Oration 19 44.4
Against Simon: Defense 5 21.6
On A Wound By Premeditation 3 29.0
For Callias 3 117.6
Against Andocides 3 10.7
On the Olive Stump 5 23.2
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 1 6 36.9
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 11 21.1
Against Eratosthenes 11 21.1
Against Alcibiades 1 6 23.0
Against Alcibiades 2 1 15.5
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 4 32.9
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 4 27.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 10 30.2
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 5 35.7
Against The Corn-Dealers 3 24.7
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 4 25.4
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 12 57.5
On the Scrutiny of Evandros 2 13.4
Against Epicrates and his Fellow-envoys 1 12.3
Against Ergocles 6 62.0
Against Nicomachus 4 19.8
Against Philon, On his Scrutiny 9 45.6
Against Diogeiton 2 11.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 10 19.2
Olympic Oration 3 69.1
On the Murder of Eratosthenes* 5 19.4
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 11 58.1
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 49.5
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 141.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 25 4.7
Adversus Mathematicos 88 7.9
Apollodorus
Library 3 1.1
Epitome 4 4.9
Appianus of Alexandria
Italy 3 26.4
Samnite History 8 22.4
Gallic History 7 33.4
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 32 19.4
Hannibalic War 19 18.9
Punic Wars 52 19.6
Macedonian Affairs 4 10.5
Illyrian Wars 10 20.1
Syrian Wars 38 26.5
Civil Wars 177 14.5
Mithridatic Wars 50 20.0
Artemidorus
Onirocriticon 125 19.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 113 31.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 26 11.3
Paedagogus 43 7.6
Stromata Books 7-8 26 9.0
Eclogae propheticae 5 9.9
Quis dives salvetur 27 28.7
Excerpta ex Theodoto 3 3.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 20 7.0
Antisthenes
Odysseus 1 10.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 16 64.0
Encomium of Helen* 3 21.5
Alcidamas
Peri Sophiston 7 31.8
Odysseus 10 25.5
Dio Chrysostom
Orationes 483 25.9
Babrius
Fabulae Aesopeae 24 20.7
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 171 23.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 131 21.2
Excerpta Polyaeni 22 13.5
Hippocrates
De prisca medicina 15 26.4
De aere, aquis, locis 26 33.8
Prognosticon 9 16.7
De diaeta in morbis acutis 30 46.5
De diaeta acutorum (spurium) 7 12.5
Epidemiarum 127 30.5
De capitis vulneribus 6 11.6
De fracturis 38 32.3
De articulis 49 21.8
Vectiarius 12 23.0
Aphorismi 9 12.1
De humoribus 7 30.5
Prorrheticon I 24 24.4
Coa praesagia 14 12.1
De arte 2 7.3
De natura hominis 1 2.5
De salubri diaeta 2 13.8
De flatibus 6 20.8
De liquidorum usu 2 13.9
De morbis I 37 10.5
De genitura 5 25.1
De natura pueri 8 10.8
De affectionibus 6 8.0
De locis in homine 9 10.8
De morbo sacro 7 14.3
De fistulis 2 12.4
De diaeta 31 15.7
De affectionibus interioribus 23 14.4
De natura muliebri 5 4.3
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 47 9.8
De superfoetatione 6 18.2
De anatomia 2 89.3
De dentitione 1 29.4
De glandulis 10 56.1
De carnibus 9 26.2
De corde 2 19.9
De alimento 5 36.8
De visu 2 25.9
De natura ossium 12 37.4
De medico 6 38.4
De crisibus 4 19.9
De diebus criticis 5 38.9
Epistulae, Decretum, Orationes 31 27.0
De officina medici 8 35.1
De ulceribus 1 2.8
Praeceptiones 4 29.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 23 11.7
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Apology 18 12.4
Dialogue with Trypho 48 9.0
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 92 12.2
unknown
unknown 131 21.1
unknown 22 13.5
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 13 7.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 269 7.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 666 41.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 133 7.0
In Librum De Sensu Commentarium 30 5.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 41 5.4
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 130 15.0
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 1 6.2
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 24 20.8
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 24 20.8
De Resurrectione 5 5.6
De Resurrectione 5 5.5
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 19 18.8
De Sphaera Quae Movetur 32 77.5
Barnabae epistula
Barnabae epistula 8 11.6
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 8 37.8
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 4 14.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 23 23.3
Epistula II ad Corinthios 5 16.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 2 28.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 26 6.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 80 28.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 18 8.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 44 69.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 7 25.8
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 2 5.6
Oracula Sibyllina
Oracula 269 101.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 26 11.2
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 12 16.9
The Testament of Abraham Recension B 8 24.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 133 35.0
Theophilus
Ad Autolycum 17 7.8
Ad Autolycum 17 7.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 12 10.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 7 6.9
Euclid
Elements 990 60.1
Data 93 47.0
Data (demonstrationes alterae) 20 47.2
Plotinus
Enneades 304 13.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 16 5.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 97 11.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 18 3.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 17 11.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 266 35.4
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 1 68.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 365 15.7
Historia Ecclesiastica 206 20.9
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 15 19.3
Demonstratio Evangelica 197 12.3
De Ecclesiastica Theologia 10 6.2
De Theophania (Fragmenta) 21 25.6
Onomasticon 46 36.5
Vita Constantini 82 21.5
Oration of Constantine 31 27.3
De Laudibus Constantini 73 37.7
Historia Ecclesiastica 209 21.1
Epiphanius
Ancoratus 42 10.5
Panarion (Adversus Haereses) 169 8.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 43 27.8
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 4 19.1
De Theologia (Orat. 28) 13 17.6
De Filio (Orat. 29) 16 32.4
De Filio (Orat. 30) 15 29.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 5 8.0
Carmina moralia 2 141.8
Iamblichus
Protrepticus 39 14.2
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 56 17.0
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 67 13.7
Zetemata codicis Vaticani 14 13.7
Isagoge Sive Quinque Voces 3 5.0
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 9 3.6
Marcellus
Fragmenta 18 15.6
Origen
Contra Celsum 198 11.9
Commentarii In Evangelium Joannis 169 10.5
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 25 10.8
Exhortatio ad martyrium 21 16.8
De oratione 40 14.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 23 9.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 5 6.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 8 7.6
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 16 42.8
Homiliae In Lucam 27 15.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 10 7.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 21 6.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 18 8.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 140 15.3
Epistula ad Africanum 1 2.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 2 4.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 160 14.2
Eunapius
Vitae Sophistarum 4 50.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 108 34.9
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 151 21.2
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 154 22.2
Libanius
Epistulae 1-1544 417 33.5
Oratio 1 71 31.3
Oratio 3 7 35.6
Oratio 4 7 29.3
Oratio 5 14 49.8
Oratio 6 9 85.1
Oratio 7 3 57.4
Oratio 8 3 40.8
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 10 45.1
Oratio 11 44 28.2
Oratio 26 8 28.1
Oratio 27 9 24.3
Oratio 28 7 31.8
Oratio 29 8 26.1
Oratio 30 22 42.2
Oratio 31 20 52.6
Oratio 32 6 23.7
Oratio 33 12 30.1
Oratio 34 3 11.8
Oratio 35 4 15.2
Oratio 36 3 20.8
Oratio 38 6 29.6
Oratio 39 12 59.5
Oratio 40 2 8.0
Oratio 41 5 27.8
Oratio 42 15 31.2
Oratio 43 3 14.1
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 12 37.1
Oratio 46 6 15.1
Oratio 47 12 34.7
Oratio 48 12 33.3
Oratio 49 9 29.5
Oratio 50 4 13.4
Oratio 51 9 31.3
Oratio 52 20 43.0
Oratio 53 11 40.6
Oratio 54 10 16.5
Oratio 55 5 16.9
Oratio 56 6 26.6
Oratio 57 10 23.5
Oratio 59 56 41.8
Oratio 60 4 48.5
Oratio 61 4 25.2
Oratio 62 23 42.3
Oratio 63 11 31.7
Oratio 64 20 18.6
Declamatio 1 35 23.0
Declamatio 2 2 6.7
Declamatio 3 3 12.0
Declamatio 4 16 22.0
Declamatio 5 20 25.3
Declamatio 6 8 14.2
Declamatio 7 5 25.5
Declamatio 8 8 31.3
Declamatio 9 18 44.8
Declamatio 10 15 39.6
Declamatio 11 11 38.7
Declamatio 12 7 16.7
Declamatio 13 6 10.7
Declamatio 14 10 32.1
Declamatio 16 17 25.0
Declamatio 17 28 42.4
Declamatio 18 4 15.5
Declamatio 19 9 24.9
Declamatio 20 6 21.8
Declamatio 21 5 16.1
Declamatio 22 12 36.1
Declamatio 23 17 20.7
Declamatio 24 3 12.3
Declamatio 25 2 5.4
Declamatio 26 11 29.2
Declamatio 27 1 4.9
Declamatio 28 2 11.7
Declamatio 29 1 4.2
Declamatio 30 7 13.3
Declamatio 31 14 32.7
Declamatio 32 7 16.0
Declamatio 33 12 29.8
Declamatio 34 43 35.5
Declamatio 35 9 30.4
Declamatio 37 18 59.5
Declamatio 38 14 36.8
Declamatio 39 10 29.2
Declamatio 40 9 12.7
Declamatio 41 10 24.9
Declamatio 42 6 12.9
Declamatio 44 11 18.7
Declamatio 46 6 17.4
Declamatio 47 9 20.3
Declamatio 48 11 20.7
Declamatio 49 10 15.0
Declamatio 50 6 15.9
Characteres Epistolici [Sp.] 4 17.1
Oratio 2 6 15.3
Oratio 37 7 38.9
Oratio 58 6 19.0
Declamatio 15 13 24.1
Declamatio 36 1 2.6
Declamatio 43 12 19.6
unknown
unknown 3 21.5
unknown 16 64.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 233 21.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 43 23.3
Anna Comnena
Alexias 263 18.8
Alexias 261 18.5
Alexias 261 18.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 105 20.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 117 23.2
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 64 22.4
De Libero Arbitrio 8 10.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 7 43.4
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 2 16.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 45 18.7
Narrationes de Syntipa 9 7.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 508 14.9
Annals of Rome 100 10.7
Argumenta 32 13.6
Chronologia 6 80.3
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 14 12.7
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 438 15.9
In Aristotelis Categorias Commentarium 141 8.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 376 8.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 76 5.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 65 9.5
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 997 59.5
unknown 291 20.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 291 20.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 128 23.7
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 127 11.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 135 5.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 304 9.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 138 14.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 16 4.6
In Aristotelis Categorias Commentarius 30 10.2
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 26 2.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 88 25.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 60 7.7
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 108 5.8
Olympiodorus
Prolegomena 68 10.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 264 23.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 19 5.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 66 11.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 32 4.1
Agathias Scholasticus
Historiae 133 22.8
Epigrammata 13 22.0
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 53 14.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 30 4.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 253 10.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 216 20.7
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 66 12.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 138 20.9
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 32 10.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 32 10.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 138 20.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 220 13.0
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 3 11.0
Zosimus
Historia Nova 101 16.4
Theodoret
Historia Ecclesiastica 173 25.7
Historia Ecclesiastica 160 24.5
Historia Religiosa 183 40.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 264 8.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 176 21.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 98 18.3
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 38 29.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 73 14.3
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 141 18.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 5 15.5
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 5 14.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 267 21.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 44 8.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 182 16.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 75 21.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 51 17.8
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 64 15.9
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 77 39.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 48 33.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 10 10.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 26 28.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 31 21.2
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 8 9.7
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 17.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 252 15.9
unknown 25 22.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 14 12.0
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 11.3
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 2 21.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 9.0
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 189 21.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 32 13.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 206 17.4
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 14.6