51447. μαλθάσσω

to soften, soothe
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus390.0

Editions by Text Group (21)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Philo Judaeus
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis De articulis 2 0.3
Aeschylus
Prometheus Bound 2 3.5
Prometheus Bound 2 3.3
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
Epidemiarum 1 0.2
De articulis 2 0.9
De flatibus 1 3.5
De liquidorum usu 3 20.8
De affectionibus 2 2.7
De natura muliebri 2 1.7
De muliebribus 9 1.9
De superfoetatione 2 6.1
Sophocles
Antigone* 1 1.2

Passages (2 of 36)

remove

Hippocrates, De liquidorum usu

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg022.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
5 word list | read 1
6 word list | read 2