51387. μάλαγμα

emollient
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus890.0

Editions by Text Group (9)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 44 3.5
De compositione medicamentorum per genera 35 3.7
Old Testament
Isaias 2 0.5
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 2 0.7
Hippocrates
Vectiarius 1 1.9
De natura muliebri 1 0.9
Origen
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (14 of 33)

passage   count
2.10 word list | read 1
5.3a word list | read 1
5.4 word list | read 1
6.2 word list | read 1
6.15 word list | read 1
6.16 word list | read 1
6.17 word list | read 1
7.1 word list | read 1
7.5 word list | read 1
7.6 word list | read 5
7.7 word list | read 18
7.8 word list | read 1
7.9 word list | read 1
7.13 word list | read 1