51307. μακρολογέω

to speak at length, use many words
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus490.0

Editions by Text Group (40)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
On the team of horses 1 3.3
Busiris 1 3.4
Plataicus 2 5.9
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Archidamus 1 1.5
Panathenaicus 2 1.2
Panegyricus* 1 0.9
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Galen
De motu musculorum 1 0.7
De semine 2 1.0
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De comate secundum Hippocratem 1 3.0
De difficultate respirationis 1 0.3
De differentiis pulsuum 2 0.5
De dignoscendis pulsibus 2 0.6
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
Adversus Lycum 1 1.3
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Plato
Theaetetus 1 0.4
Republic* 2 0.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Hippocrates
De articulis 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Libanius
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 3 1 4.0
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 34 1 0.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (1 of 49)

remove

Galen, In Hippocratis De fracturis

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg100.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.37 word list | read 1