51190. μαθηματικός

disposed to learn
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1,4160.7

Editions by Text Group (83)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Solon 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Cherubim 1 1.3
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Galen
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
Plato
Sophist 1 0.6
Aristotle
Analytica priora 6 1.0
Analytica priora 6 0.9
De anima 2 0.9
De anima 2 0.9
De partibus animalium 1 0.3
Physica 11 1.9
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 27 1.5
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 5 1.4
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 7 0.6
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Quis dives salvetur 1 1.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 7 1.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 390 10.9
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
In Librum De Sensu Commentarium 6 1.1
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 15 3.9
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 5 1.7
In Aristotelis Physica Paraphrasis 17 2.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 9 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 68 2.5
In Aristotelis Categorias Commentarium 16 0.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 64 1.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 41 2.9
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.6
unknown 12 0.8
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 12 0.8
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 4 0.7
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 19 1.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 29 1.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 65 2.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 11 3.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 4 1.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 173 22.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 103 5.5
Olympiodorus
Prolegomena 19 3.0
In Aristotelis Meteora Commentaria 11 1.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 10 2.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 9 1.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 61 7.8
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 6 1.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 29 4.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 38 1.5
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 18 1.7
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 8 1.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 8 1.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 4 14.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (1 of 236)

passage   count
1 word list | read 4