5087. ἀναβοάω

to shout aloud, utter a loud cry
logeion_003
 countfreq. per 10K
core260.2
corpus2890.1

Editions by Text Group (107)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Euripides
Bacchae* 4 4.8
Plutarch
Solon 1 1.1
Fabius Maximus 1 1.3
unknown 2 2.1
unknown 1 1.0
unknown 2 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 9 0.4
Deipnosophistae 9 0.4
Isocrates
Panathenaicus 1 0.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Herodotus
The Histories* 7 0.4
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
In Flaccum 4 4.5
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Frogs* 1 1.0
Ecclesiazusae 2 2.4
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
Xenophon
Hellenica 4 0.6
Anabasis* 1 0.2
Cyropaedia 3 0.4
On Hunting 5 5.2
Galen
De locis affectis 1 0.1
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Gallus 2 3.5
Charon sive contemplantes 1 2.3
Bis accusatus sive tribunalia 1 1.7
De morte Peregrini 1 2.3
Toxaris vel amicitia 1 1.0
De saltatione 1 1.4
Tyrannicida 2 6.8
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aeschylus
Persians* 1 2.0
Persians 1 1.8
Aesop
Fabulae 5 1.2
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 2 0.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 5 2.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
Isaias 1 0.3
Polybius.
Histories* 9 0.3
Apollodorus
Library 1 0.4
Epitome 1 1.2
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 9 0.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 11 3.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 11 1.8
Excerpta Polyaeni 2 1.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 2 1.0
Justin Martyr
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Dialogue with Trypho 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 21 2.8
unknown
unknown 11 1.8
unknown 2 1.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 3 2.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Homiliae In Lucam 1 0.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 10 0.9
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 1 1 0.4
Oratio 31 1 2.6
Oratio 37 1 5.6
Declamatio 26 1 2.7
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 50 1 2.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 14 0.4
Annals of Rome 7 0.8
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Agathias Scholasticus
Historiae 5 0.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 5 0.7
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (1 of 275)

remove

Plutarch, Solon

urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
28.2 word list | read 1