50691. λοίδορος

railing, abusive
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus390.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
New Testament
1 Corinthians 2 2.8
Lucian of Samosata
Fugitivi 1 3.1
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
unknown 1 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Libanius
Declamatio 12 1 2.4
Declamatio 51 1 9.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 8 0.7
unknown 1 0.9
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4

Passages (1 of 33)

remove

Old Testament, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg030.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
23.8 word list | read 1