5066. ἀναβιβάζω

to make go up, cause to mount
logeion_003
 countfreq. per 10K
core210.2
corpus1660.1

Editions by Text Group (82)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Plutarch
Solon 1 1.1
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
Antidosis 1 0.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Herodotus
The Histories* 8 0.4
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Josepho 1 0.8
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Xenophon
Hellenica 3 0.4
Anabasis* 1 0.2
Cyropaedia 5 0.6
On the Cavalry Commander 1 1.6
On the Art of Horsemanship 1 1.3
Plato
Apology* 3 3.5
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Arrian
Anabasis 5 0.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 3 0.7
Aesop
Fabulae 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2 0.1
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Old Testament
Genesis 2 0.6
Exodus 4 1.6
Numbers 3 1.2
Deuteronomium 2 0.9
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Isaias 2 0.5
Lysias
Against Eratosthenes 1 1.9
Against Eratosthenes 1 1.9
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
For Polystratus 1 4.9
Polybius.
Histories* 5 0.2
Apollodorus
Library 2 0.7
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 2 1.2
Punic Wars 2 0.8
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 5 0.8
Excerpta Polyaeni 3 1.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 5 0.8
unknown 3 1.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Oration of Constantine 1 0.9
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 34 1 0.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 6 1.0
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (5 of 157)

remove

Polyaenus Macedo, Strategemata

urn:cts:greekLit:tlg0616.tlg001.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.10 word list | read 1
2.11 word list | read 1
3.13 word list | read 1
4.2 word list | read 1
4.4 word list | read 1