49521. λειότης

smoothness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1090.1

Editions by Text Group (59)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Xenophon
On the Art of Horsemanship 2 2.7
Galen
Ars Medica 5 3.1
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De uteri dissectione 1 3.0
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De morborum differentiis 2 3.0
De causis morborum 1 1.7
De differentiis pulsuum 1 0.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
Plato
Phaedo 1 0.4
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Historia animalium 2 0.2
De partibus animalium 2 0.5
Physica (textus alter) 1 4.2
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
De muliebribus 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 5 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.7
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 3 0.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 5 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4 0.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 79)

passage   count
3 word list | read 1