49478. λέγω

to pick; to say
logeion_003
 countfreq. per 10K
core7,73257.1
corpus193,02090.0

Editions by Text Group (841)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 57 89.2
De spiritu 15 42.0
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 27 11.6
Hegemonius
Acta Archelai 23 96.3
Euripides
Heracles 32 36.7
Bacchae* 44 52.9
Heracles* 32 36.7
Plutarch
Theseus 41 53.1
unknown 54 59.6
unknown 3 25.4
unknown 77 79.6
unknown 49 64.3
Comparison of Lycurgus and Numa 7 43.0
Solon 67 74.6
Publicola 30 51.1
Comparison of Solon and Publicola 2 20.3
unknown 86 104.1
unknown 32 28.8
Fabius Maximus 52 66.3
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 4 53.1
Alcibiades 66 62.5
unknown 50 52.1
unknown 1 9.1
unknown 19 20.4
unknown 37 37.0
unknown 1 20.1
unknown 40 41.4
unknown 162 80.0
Pericles* 57 54.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2,267 91.8
Deipnosophistae 2,295 91.7
Isocrates
Against Euthynus 14 117.9
Against Callimachus 27 71.3
Against Lochites 5 41.9
On the team of horses 12 39.0
Trapeziticus 25 70.1
Aegineticus 13 42.0
To Demonicus 13 42.1
Against the Sophists 17 120.6
Busiris 26 88.4
Plataicus 14 41.0
To Nicocles 21 65.0
Nicocles or the Cyprians 20 49.8
Evagoras 20 41.2
Archidamus 33 50.5
On the Peace 32 38.0
Areopagiticus 18 37.1
Antidosis 192 102.1
To Philip 65 69.2
Panathenaicus 195 115.3
Ad Dionysium 7 125.0
Ad filios Jasonis 7 76.6
Ad Archidamum 12 103.9
Ad reges Mytilenaeos 5 71.9
Ad Timotheum 1 12.1
Ad Philippum 14 106.2
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 7 81.7
Ad Philippum 1 22.5
Helen* 24 61.0
Panegyricus* 62 54.3
Sophocles
Trachiniae 63 78.5
Electra 72 74.0
Philoctetes 83 84.4
Tracking Satyrs 12 51.1
Ajax* 47 54.0
Antigone* 62 76.6
Oedipus at Colonus* 74 63.2
Oedipus Tyrannus* 93 90.0
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 2 117.0
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 3 34.1
Hymn 4 to Hermes 3 31.7
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 2 to Demeter* 6 16.1
unknown
unknown 12 54.4
unknown 34 129.8
Herodian
Ab excessu divi Marci 130 27.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 94 70.9
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 200 62.6
De Cherubim 60 79.8
De Sacrificiis Abelis Et Caini 44 46.9
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 74 65.8
De Posteritate Caini 67 61.9
De Gigantibus 24 73.8
Quod Deus Sit Immutabilis 51 56.7
De Agricultura 51 57.3
De Plantatione 80 89.5
De Ebrietate 65 57.3
De Sobrietate 18 52.2
De Confusione Linguarum 77 77.5
De Migratione Abrahami 88 71.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 103 66.3
De Congressu Eruditionis Gratia 65 74.4
De Fuga Et Inventione 97 90.5
De Mutatione Nominum 117 91.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 183 72.5
De Abrahamo 77 57.9
De Josepho 58 45.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 124 39.9
De Decalogo 42 49.9
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 185 32.7
De Virtutibus 38 31.6
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 36 40.3
Quod Omnis Probus Liber Sit 34 45.3
De Vita Contemplativa 15 33.1
De Aeternitate Mundi 51 56.4
In Flaccum 26 29.5
Legatio Ad Gaium 71 41.0
Aristophanes
Lysistrata 55 62.4
Ecclesiazusae 62 73.5
Birds* 81 68.7
Clouds* 94 88.5
Frogs* 85 84.7
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 8 10.3
Works and Days* 3 22.0
Antiphon
On the murder of Herodes 41 59.7
New Testament
Gospel according to Matthew 504 258.1
Mark 5 49.2
Mark 289 240.4
Gospel of Luke 532 255.3
Acts 233 120.0
Epistle to the Romans 41 53.8
1 Corinthians 32 44.1
Second Corinthians 15 31.3
Epistle to the Galatians 11 45.6
Ephesians 7 27.0
Letter to the Philippians 4 22.8
Letter to the Colossians 3 17.8
First Letter to the Thessalonians 2 12.6
Second Letter to the Thessalonians 2 21.8
First Timothy 4 23.6
Second Timothy 2 15.2
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 44 84.4
James 13 70.7
Second Epistle of Peter 1 8.6
First John 8 34.5
Second Epistle of John 2 79.7
Letter of Jude 3 62.8
Revelation 105 100.2
Gospel according to John* 481 285.0
Xenophon
Hellenica 386 54.5
Memorabilia 269 69.2
Economics 120 61.6
Symposium 108 104.1
Apology 39 176.5
Cyropaedia 744 86.9
Hiero 42 65.5
Constitution of the Lacedaimonians 10 18.9
Ways and Means 18 43.7
On the Cavalry Commander 13 21.0
On the Art of Horsemanship 13 17.3
On Hunting 17 17.5
Agesilaus* 25 31.7
Anabasis* 523 85.3
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 26 51.5
Adhortatio ad artes addiscendas 28 55.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 6 42.5
De sectis ad eos qui introducuntur 27 43.0
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 63 52.2
Ars Medica 108 67.1
De elementis ex Hippocrate 136 98.1
De temperamentis 197 71.1
De naturalibus facultatibus 208 62.8
De anatomicis administrationibus 547 69.9
De ossibus ad tirones 36 51.8
De venarum arteriarumque dissectione 46 61.1
De nervorum dissectione 28 77.9
De instrumento odoratus 25 60.4
De uteri dissectione 24 73.1
De usu partium corporis humani I-XI 1,043 53.6
De motu musculorum 78 52.8
De victu attenuante 29 45.8
De victu attenuante 28 44.4
De utilitate respirationis 50 82.4
De semine 114 54.4
De foetuum formatione 37 47.3
An in arteriis sanguis contineatur 27 57.0
De optima corporis nostri constitutione 15 83.8
De bono habitu 10 119.0
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 69 80.1
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 68 81.1
De atra bile 34 53.5
De usu pulsuum 22 48.9
De placitis Hippocratis et Platonis 877 90.7
De parvae pilae exercitio 5 29.2
De parvae pilae exercitio 9 51.7
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 430 64.2
De rebus boni malique suci 41 41.5
De ptisana 7 31.7
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De morborum differentiis 35 51.7
De causis morborum 25 41.6
De symptomatum differentiis 45 67.7
De symptomatum causis 155 53.2
De differentiis febrium 122 58.9
De morborum temporibus 47 87.4
De totius morbi temporibus 34 93.5
De typis 4 26.5
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 40 72.0
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 59 64.3
De comate secundum Hippocratem 28 84.9
De marcore 42 72.2
De tumoribus praeter naturam 18 43.3
De inaequali intemperie 16 51.1
De difficultate respirationis 276 86.1
De locis affectis 410 59.2
De pulsibus ad tirones 27 46.0
De differentiis pulsuum 501 115.3
De dignoscendis pulsibus 341 108.0
De causis pulsuum 204 64.0
De praesagitione ex pulsibus 258 71.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 90 58.0
De crisibus 228 66.4
De diebus decretoriis 178 65.3
De methodo medendi 1,087 69.1
Ad Glauconem de methodo medendi 84 37.3
De venae sectione adversus Erasistratum 29 48.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 79 86.4
De curandi ratione per venae sectionem 61 60.5
De purgantium medicamentorum facultate 23 76.5
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 3 15.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 2 14.5
Pro puero epileptico consilium 12 36.6
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 696 53.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 463 36.3
De compositione medicamentorum per genera 425 44.9
De antidotis 95 39.1
De theriaca ad Pisonem 49 38.6
Institutio logica 104 116.9
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 28 105.6
De praenotione ad Epigenem 64 57.8
De substantia facultatum naturalium fragmentum 18 128.8
In Hippocratis De natura hominis 228 92.0
In Hippocratis De victu acutorum 641 94.2
In Hippocratis Epidemiarum I 1,564 99.0
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 847 87.4
Adversus Lycum 92 119.9
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 79 104.9
In Hippocratis De articulis 557 89.0
In Hippocratis De fracturis 328 77.7
In Hippocratis De officina medici 404 96.8
De musculorum dissectione ad tirones 74 50.4
De consuetudinibus 28 69.4
De experientia medica 10 96.2
De optima doctrina 15 80.4
De temperamentis 200 71.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 63 98.2
De plenitudine 117 104.4
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 1 15.0
In Hippocratis Prognosticum 403 92.6
Plato
Phaedo 279 118.7
Cratylus 312 156.8
Theaetetus 372 151.7
Sophist 358 203.7
Statesman 213 115.1
Parmenides 151 89.8
Philebus 353 181.1
Phaedrus 296 163.2
Alcibiades 1 168 147.1
Alcibiades 2 46 101.0
Hipparchus 32 130.7
Lovers 42 161.8
Theages 65 171.3
Charmides 116 129.0
Laches 146 175.2
Lysis 96 128.2
Definitiones 5 27.5
Apology* 129 148.8
Crito* 50 108.6
Euthyphro* 96 171.3
Republic* 1,153 120.3
Symposium* 285 151.7
Lucian of Samosata
Cataplus 26 64.9
Juppiter confutatus 16 69.1
Juppiter tragoedus 70 106.1
Gallus 52 91.8
Prometheus 18 75.0
Prometheus 18 73.9
Icaromenippus 35 66.6
Timon 14 23.3
Charon sive contemplantes 23 52.8
Vitarum auctio 30 82.6
Revivescentes sive piscator 51 77.3
Bis accusatus sive tribunalia 52 87.7
De sacrificiis 7 38.4
De sacrificiis 7 38.3
Adversus indoctum et libros multos ementem 19 48.9
Somnium sive vita Luciani 13 71.5
De parasito sive artem esse parasiticam 66 98.3
Philopseudes sive incredulus 52 83.6
Dearum judicium 7 33.3
De mercede conductis potentium familiaribus 38 53.0
De morte Peregrini 26 60.0
Fugitivi 21 65.0
Toxaris vel amicitia 63 65.6
De saltatione 35 49.7
Lexiphanes 13 49.7
Eunuchus 12 89.2
De astrologia 15 77.6
Pseudologista 44 110.5
Deorum concilium 27 144.8
Tyrannicida 15 51.2
Abdicatus 10 20.6
Dialogi Marini 12 28.8
Arrian
Anabasis 227 28.4
Indica 74 54.5
Cynegeticus 16 26.1
Periplus Ponti Euxini 23 54.0
Tactica 13 14.3
Apollonius, Dyscolus
De constructione 359 82.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 29 61.0
Suppliant Maidens 30 55.4
Persians 27 47.7
Prometheus Bound 26 45.0
Prometheus Bound 32 52.4
Seven Against Thebes 34 68.2
Agamemnon 63 79.1
Agamemnon 67 76.5
Libation Bearers 42 79.7
Eumenides* 43 84.2
Persians* 27 53.1
Aristotle
Analytica priora 378 60.5
Analytica priora 365 57.3
De anima 238 110.6
De anima 238 107.1
Res Publica Atheniensium 31 20.0
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 306 284.6
De divinatione per somnum 12 100.1
Historia animalium 327 35.9
De insomniis 17 69.1
De interpretatione 86 131.5
De iuventute et senectute, De vita et morte 13 67.4
De longitudine et brevitate vitae 12 66.4
Magna Moralia 166 66.9
De memoria et reminiscentia 18 68.6
Meteorologica 261 77.0
De partibus animalium 284 74.8
Physica 462 77.9
Ars Poetica 132 122.8
De respiratione 64 105.4
De sophisticis elenchis 210 143.8
De sensu et sensibilibus 75 93.8
De somno et vigilia 27 89.9
Topica 703 153.6
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 21 81.4
Physica (textus alter) 12 50.0
Ars Poetica* 132 122.8
Aristoxenus
Harmonics 168 115.3
Agathemerus
Geographiae informatio 2 11.2
Theophrastus
Characters 96 138.5
Aesop
Fabulae 359 83.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 70 26.8
Problemata arithmetica 7 50.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 107 6.0
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 66 18.0
Pausanias
Description of Greece 1,193 53.1
Old Testament
Genesis 598 186.7
Exodus 319 131.5
Leviticus 91 47.7
Numbers 250 103.0
Deuteronomium 145 63.9
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 131 94.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 259 167.6
Ruth 58 284.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 400 204.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 331 193.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 335 169.4
unknown 37 18.8
Isaias 335 85.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 341 185.9
pseudo-Galen
De fasciis 19 24.6
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 66 61.1
Introductio seu medicus 85 46.8
De remediis parabilibus 31 10.0
De theriaca ad Pamphilianum 6 30.1
De optima secta ad Thrasybulum 146 81.5
Lysias
Funeral Oration 10 23.3
Against Simon: Defense 12 51.9
On A Wound By Premeditation 8 77.2
For Callias 1 39.2
Against Andocides 10 35.7
On the Olive Stump 12 55.6
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 42 366.2
For The Soldier 3 31.2
Against Theomnestus 1 31 190.8
Against Theomnestus 2 11 185.2
Against Eratosthenes 43 82.4
Against Eratosthenes 43 82.4
Against Alcibiades 1 11 42.2
Against Alcibiades 2 1 15.5
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 6 49.4
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 4 63.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 5 34.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 17 51.3
For Polystratus 17 82.7
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 3 21.4
Against The Corn-Dealers 13 106.9
Against Pancleon 8 95.7
Against Pancleon 8 95.7
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 12 76.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 2 9.6
On the Scrutiny of Evandros 5 33.5
Against Epicrates and his Fellow-envoys 2 24.7
Against Ergocles 4 41.3
Against Philocrates 3 42.8
Against Nicomachus 14 69.2
Against Philon, On his Scrutiny 8 40.5
Against Diogeiton 9 50.3
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 25 48.0
On the Murder of Eratosthenes* 18 70.0
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 734 138.8
Adversus Mathematicos 852 76.7
Apollodorus
Library 198 71.2
Epitome 52 64.0
Appianus of Alexandria
Italy 6 52.7
Samnite History 20 55.9
Gallic History 3 14.3
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 32 19.4
Hannibalic War 23 22.8
Punic Wars 96 36.2
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 13 34.1
Illyrian Wars 16 32.2
Syrian Wars 39 27.2
Civil Wars 390 32.0
Mithridatic Wars 58 23.2
Artemidorus
Onirocriticon 356 54.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 270 75.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 87 37.7
Paedagogus 333 58.7
Stromata Books 7-8 182 63.0
Eclogae propheticae 49 97.2
Quis dives salvetur 40 42.5
Excerpta ex Theodoto 67 88.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 102 35.6
De Fasciis 2 10.4
Vita Hippocratis 3 60.5
Antisthenes
Ajax 8 151.8
Odysseus 4 43.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 27 108.0
Encomium of Helen* 10 71.6
Alcidamas
Peri Sophiston 32 145.2
Odysseus 40 101.9
Dio Chrysostom
Orationes 1,364 73.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 139 120.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1,020 138.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 72 11.6
Excerpta Polyaeni 27 16.6
Hippocrates
De prisca medicina 25 43.9
De aere, aquis, locis 8 10.4
Prognosticon 3 5.6
De diaeta in morbis acutis 14 21.7
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Epidemiarum 31 7.4
De capitis vulneribus 1 1.9
De fracturis 35 29.7
De articulis 69 30.8
Vectiarius 3 5.8
De humoribus 2 8.7
Prorrheticon I 20 20.4
Coa praesagia 2 1.7
De arte 13 47.4
De natura hominis 16 40.4
De flatibus 11 38.2
De liquidorum usu 3 20.8
De morbis I 101 28.8
De genitura 7 35.1
De natura pueri 32 43.3
De affectionibus 4 5.3
De morbo sacro 4 8.2
De haemorrhoidibus 1 10.6
De fistulis 1 6.2
De diaeta 18 9.1
De affectionibus interioribus 5 3.1
De natura muliebri 3 2.6
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 48 10.0
De exsectione foetus 1 21.3
De anatomia 1 44.6
De glandulis 4 22.5
De carnibus 7 20.4
De corde 1 9.9
De alimento 1 7.4
De natura ossium 3 9.4
De medico 2 12.8
De habitu decenti 3 20.8
De diebus criticis 4 31.1
Epistulae, Decretum, Orationes 61 53.2
De officina medici 1 4.4
De ulceribus 1 2.8
Praeceptiones 4 29.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 57 29.0
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 84 48.1
Justin Martyr
Apology 221 151.7
Apologia secunda 31 94.2
Apologia secunda 31 94.2
Dialogue with Trypho 871 163.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 8 30.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 538 71.3
unknown
unknown 72 11.6
unknown 27 16.6
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 175 105.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 7,947 221.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,747 107.5
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2,604 136.2
In Librum De Sensu Commentarium 708 133.3
Problems and Solutions 59 154.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1,766 233.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1,253 144.4
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 8 49.2
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 79 68.5
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 78 67.7
De Resurrectione 44 48.9
De Resurrectione 45 49.7
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 30 29.6
De Sphaera Quae Movetur 19 46.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 138 199.7
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 9 42.6
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 31 111.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 63 63.9
Epistula II ad Corinthios 51 163.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 8 36.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 385 97.8
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 202 72.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Trallianos (epist. 3) 3 30.5
Ad Romanos (epist. 4) 5 48.1
Ad Philadelphios (epist. 5) 4 38.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 3 25.6
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 291 136.1
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 53 83.9
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 32 118.0
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 3 8.4
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 3 14.1
Oracula Sibyllina
Oracula 43 16.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 61 26.3
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 149 209.5
The Testament of Abraham Recension B 100 301.6
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 156 41.1
Theophilus
Ad Autolycum 255 117.6
Ad Autolycum 249 115.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 92 77.6
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 3 101.0
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 1 66.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 54 53.4
Euclid
Elements 612 37.1
Data 107 54.1
Data (demonstrationes alterae) 6 14.2
Plotinus
Enneades 1,958 86.7
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 225 75.6
In Aristotelis Physica Paraphrasis 801 92.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 481 84.3
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 125 82.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 666 88.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,824 78.5
Historia Ecclesiastica 477 48.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 22 28.4
Demonstratio Evangelica 1,305 81.6
De Ecclesiastica Theologia 260 161.6
De Theophania (Fragmenta) 39 47.5
Onomasticon 69 54.8
Vita Constantini 77 20.2
Oration of Constantine 47 41.4
De Laudibus Constantini 29 15.0
Historia Ecclesiastica 473 47.7
Epiphanius
Ancoratus 546 136.2
Panarion (Adversus Haereses) 2,261 118.2
Anacephalaeosis [Sp.] 16 53.5
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 124 80.1
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 12 57.4
De Theologia (Orat. 28) 51 68.9
De Filio (Orat. 29) 49 99.1
De Filio (Orat. 30) 55 109.2
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 60 96.3
Iamblichus
Protrepticus 113 41.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 614 185.9
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 694 141.8
Zetemata codicis Vaticani 165 162.0
Isagoge Sive Quinque Voces 71 118.7
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 418 169.4
Marcellus
Fragmenta 180 155.9
Origen
Contra Celsum 2,188 131.3
Commentarii In Evangelium Joannis 2,307 142.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 345 148.7
Exhortatio ad martyrium 128 102.4
De oratione 321 112.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 419 163.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 90 109.6
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 103 97.5
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 74 197.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 29 137.6
Homiliae In Lucam 179 104.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 133 96.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 562 178.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 282 125.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1,144 125.0
Epistula ad Africanum 70 148.2
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 10 132.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 55 120.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 517 46.0
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 117 37.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 685 96.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 699 100.5
Libanius
Epistulae 1-1544 628 50.5
Oratio 1 110 48.4
Oratio 3 16 81.5
Oratio 4 18 75.4
Oratio 5 11 39.1
Oratio 6 8 75.7
Oratio 7 3 57.4
Oratio 8 8 108.7
Oratio 9 4 43.9
Oratio 10 5 22.5
Oratio 11 46 29.5
Oratio 26 16 56.2
Oratio 27 44 118.9
Oratio 28 26 118.1
Oratio 29 30 97.8
Oratio 30 39 74.8
Oratio 31 31 81.5
Oratio 32 35 138.4
Oratio 33 28 70.3
Oratio 34 23 90.6
Oratio 35 44 166.7
Oratio 36 11 76.1
Oratio 38 15 73.9
Oratio 39 10 49.6
Oratio 40 46 183.9
Oratio 41 13 72.3
Oratio 42 37 77.0
Oratio 43 13 61.0
Oratio 44 3 71.6
Oratio 45 24 74.2
Oratio 46 37 93.0
Oratio 47 12 34.7
Oratio 48 26 72.1
Oratio 49 22 72.0
Oratio 50 14 47.0
Oratio 51 16 55.7
Oratio 52 29 62.4
Oratio 53 19 70.1
Oratio 54 54 89.1
Oratio 55 15 50.8
Oratio 56 18 79.8
Oratio 57 37 87.1
Oratio 59 44 32.8
Oratio 60 3 36.4
Oratio 61 3 18.9
Oratio 62 39 71.7
Oratio 63 35 100.9
Oratio 64 58 54.0
Declamatio 1 106 69.7
Declamatio 2 38 127.1
Declamatio 3 14 55.8
Declamatio 4 30 41.3
Declamatio 5 34 43.1
Declamatio 6 60 106.7
Declamatio 7 9 45.9
Declamatio 8 24 93.9
Declamatio 9 22 54.8
Declamatio 10 22 58.1
Declamatio 11 18 63.4
Declamatio 12 14 33.3
Declamatio 13 35 62.2
Declamatio 14 16 51.4
Declamatio 16 28 41.2
Declamatio 17 39 59.0
Declamatio 18 4 15.5
Declamatio 19 31 85.8
Declamatio 20 17 61.8
Declamatio 21 31 99.6
Declamatio 22 15 45.1
Declamatio 23 98 119.1
Declamatio 24 20 82.1
Declamatio 25 17 46.1
Declamatio 26 22 58.3
Declamatio 27 7 34.3
Declamatio 28 8 46.7
Declamatio 29 12 50.8
Declamatio 30 22 41.9
Declamatio 31 26 60.7
Declamatio 32 18 41.1
Declamatio 33 11 27.3
Declamatio 34 107 88.2
Declamatio 35 21 70.9
Declamatio 37 8 26.5
Declamatio 38 31 81.5
Declamatio 39 25 72.9
Declamatio 40 24 33.8
Declamatio 41 25 62.1
Declamatio 42 26 55.7
Declamatio 44 30 51.1
Declamatio 46 27 78.4
Declamatio 47 22 49.6
Declamatio 48 22 41.4
Declamatio 49 30 44.9
Declamatio 50 36 95.6
Declamatio 51 7 64.8
Characteres Epistolici [Sp.] 20 85.4
Oratio 2 41 104.3
Oratio 37 22 122.2
Oratio 58 18 57.0
Declamatio 15 26 48.2
Declamatio 36 22 57.0
Declamatio 43 22 35.8
Declamatio 45 9 37.1
unknown
unknown 10 71.6
unknown 27 108.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 940 85.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 17 9.2
Anna Comnena
Alexias 490 35.0
Alexias 497 35.2
Alexias 497 35.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 290 56.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 376 74.6
unknown 2 16.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 188 65.9
De Libero Arbitrio 123 160.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 29 150.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 19 117.9
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 3 24.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 314 130.8
Narrationes de Syntipa 108 91.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,620 47.4
Annals of Rome 574 61.7
Argumenta 46 19.6
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 89 80.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3,391 123.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,475 141.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5,620 125.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,052 74.6
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,434 209.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,918 114.4
unknown 1,602 111.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,602 111.5
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 450 83.3
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,457 130.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3,864 157.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,576 113.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1,616 165.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 523 149.0
In Aristotelis Categorias Commentarius 664 224.9
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1,717 175.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 468 134.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 755 97.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3,428 183.0
Olympiodorus
Prolegomena 1,244 199.7
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,452 128.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 561 157.4
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1,004 170.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1,572 201.8
Agathias Scholasticus
Historiae 114 19.6
Epigrammata 16 27.0
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 513 141.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 586 81.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3,076 121.3
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 764 73.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 899 170.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1,064 161.1
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 502 165.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 502 165.7
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1,064 161.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1,263 74.6
Chrestomathy 3 45.2
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 31 113.2
Zosimus
Historia Nova 163 26.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 358 53.2
Historia Ecclesiastica 337 51.5
Historia Religiosa 197 43.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2,029 67.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1,206 149.8
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 770 143.7
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 197 152.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 543 106.3
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1,432 183.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 36 111.8
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.)