4919. ἀμφισβητήσιμος

disputed, disputable
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus550.0

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Antidosis 1 0.5
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
Plato
Sophist 1 0.6
Philebus 1 0.5
Phaedrus 2 1.1
Symposium* 1 0.5
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 3 0.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 3 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 3 2 8.0
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 15 1 1.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1

Passages (2 of 48)

remove

Libanius, Declamatio 3

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00503.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.25 word list | read 1
2.30 word list | read 1