48667. κυριεύω

to be lord
logeion_003
 countfreq. per 10K
core610.5
corpus3430.2

Editions by Text Group (76)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
unknown 2 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Cherubim 1 1.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Epistle to the Romans 4 5.3
Second Corinthians 1 2.1
First Timothy 1 5.9
Xenophon
Memorabilia 2 0.5
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 7 0.7
Lucian of Samosata
Vitarum auctio 1 2.8
Apollonius, Dyscolus
De constructione 5 1.1
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 5 1.4
Old Testament
Genesis 2 0.6
Exodus 1 0.4
Numbers 2 0.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 3 2.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 2 1.3
unknown 1 0.5
Isaias 7 1.8
Polybius.
Histories* 61 1.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 5 0.5
Apollodorus
Library 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Eclogae propheticae 1 2.0
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 16 1.0
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 11 0.6
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 9 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
Homiliae In Lucam 1 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 12 1.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 32 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 7 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 12 0.4
Annals of Rome 7 0.8
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 6 1.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 23 4.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 12 1.0
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 1.7
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 0.4
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (3 of 277)

passage   count
12.2 word list | read 1
15.16 word list | read 1
24.33b word list | read 1