48639. κυπρῖνος

carp
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus780.0

Editions by Text Group (6)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 32 2.5
De compositione medicamentorum per genera 38 4.0
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 4 1.4

Passages (12 of 31)

passage   count
1.4 word list | read 1
2.2 word list | read 1
3.1 word list | read 2
3.2 word list | read 1
5.3 word list | read 1
8.5 word list | read 11
8.9 word list | read 1
8.10 word list | read 4
9.2 word list | read 1
9.3 word list | read 1
10.2 word list | read 7
10.3 word list | read 1