48187. κτίσμα

anything created, a creature
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2900.1

Editions by Text Group (65)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
First Timothy 1 5.9
James 1 5.4
Revelation 2 1.9
Arrian
Anabasis 3 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 4 0.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 3 1.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 3 1.4
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension B 2 6.0
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 12 3.0
Panarion (Adversus Haereses) 12 0.6
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 29) 3 6.1
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 6 9.6
Marcellus
Fragmenta 3 2.6
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 3 1.3
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 4 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 17 3.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 20 3.0
Historia Ecclesiastica 18 2.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 5 0.6
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 2.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 38 2.4
unknown 4 3.6
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Commentarius In Apocalypsin 10 1.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 26 2.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 13 1.3
Polybius.
Histories* 1 0.0