47891. κρίμα

decision, judgement
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus4700.2

Editions by Text Group (96)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 3 1.4
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 6 7.9
1 Corinthians 3 4.1
Epistle to the Galatians 1 4.1
First Timothy 2 11.8
Letter to the Hebrews 1 1.9
James 1 5.4
First Epistle of Peter 1 5.6
Second Epistle of Peter 1 8.6
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 3 2.9
Gospel according to John* 1 0.6
Galen
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Old Testament
Exodus 2 0.8
Leviticus 6 3.1
Numbers 3 1.2
Deuteronomium 13 5.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 5 2.5
unknown 17 8.6
Isaias 9 2.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 8 4.4
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 1 2.0
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 5 0.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 7 7.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 29 1.8
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 15 0.8
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 4 5.4
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 20 1.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 3 1.3
De oratione 2 0.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 9 11.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 2 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 5 0.5
Epistula ad Africanum 1 2.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 7 0.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Fragmenta In Job (In Catenis) 4 24.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 112 3.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 2 6.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 16 1.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 8 0.5
unknown 2 1.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 5 4.3
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 4.5
Commentarius In Apocalypsin 19 2.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 11 4.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 7 0.6
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (5 of 318)

passage   count
12 word list | read 2
36 word list | read 1
37 word list | read 4
50 word list | read 1
67 word list | read 1